Import dat do accessové databáze

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Data se hromadí v nejrůznějších formátech, souborech a umístěních. Mít z nich opravdu nějaký užitek je proto dost těžké. Když máte data v tabulce, sharepointovém seznamu nebo v nějakém jiném formátu, můžete je jen pár kroky naimportovat do accessové databáze. Díky tomu jsou daleko víc přístupná.

Import do aplikace pro Access

Na stránce Přidat tabulky (první věc, kterou uvidíte při vytváření nové vlastní aplikace), můžete importovat data ze sešitů Excel, zdrojů dat ODBC, textových/CSV souborů, sharepointových seznamů a z jiných databází pro Access.

Možnosti existujícího zdroje dat na stránce Přidat tabulky

Pokud jste už nějakou aplikaci spustili, otevřete ji v Accessu (v prohlížeči klikněte na Nastavení > Upravit v aplikaci Access) a potom klikněte na Domů > Tabulka.

Když už jste na stránce Přidat tabulky, pak u dolního okraje stránky klikněte na typ zdroje dat, který chcete importovat, a postupujte podle pokynů v průvodci Načíst externí data.

Poznámky : 

  • Importováním dat do aplikace se vždy vytvoří nová tabulka s výchozími zobrazeními Seznam a Datový list.

  • Pomocí Průvodce importem nemůžete v aplikaci připojovat data ke stávajícím tabulkám. Můžete však data importovat do nové tabulky a potom:

    • pomocí zobrazení datového listu data zkopírovat a vložit je do cílové tabulky nebo

    • pomocí akce VytvořitZáznam v datovém makru přidat importovaná data do cílové tabulky.

Tip : Vyhledáváním mezi tabulkami začněte vytvářet vazby mezi daty v nové a stávající tabulce. Pokud se původní výchozí zobrazení tabulky nezmění, Access přidá pro „související data“ příslušné ovládací prvky, díky kterým budete moci data začít používat.

Import do počítačové databáze

Accessové databáze v počítači můžou importovat o něco víc typů souborů než aplikace pro Access. Když máte typ souboru, který nejde přímo importovat do aplikace pro Access, naimportujte ho napřed do databáze v počítači a potom naimportujte tabulky této počítačové databáze do této aplikace pro Access.

Databáze v počítači také umožňují připojit externí data k existující tabulce. Toto u aplikací pro Access nejde.

Import dat do databáze v počítači:

  1. Na kartě Externí data ve skupině Importovat a propojit klikněte na typ souboru, který chcete importovat.

    Skupina Importovat a propojit na kartě Externí data v počítačové databázi.

  2. Postupujte podle pokynů v průvodci Načíst externí data.

Operace s externímy daty dostupné v aplikacích pro Access a v databázích v počítači

V této tabulce zjistíte, které typy souborů můžete importovat nebo propojovat s aplikacemi pro Access nebo s databázemi v počítači

Aplikace pro Access můžou importovat

Aplikace pro Access se můžou připojovat k

Databáze v počítači můžou importovat

Databáze v počítači se můžou připojovat k

Aplikace Microsoft Excel

Zelená tečka

Zelená tečka

Zelená tečka
(jen pro čtení)

Microsoft Access

Zelená tečka

Zelená tečka

Zelená tečka

Databáze ODBC (třeba SQL Server)

Zelená tečka

Zelená tečka

Zelená tečka

Textové soubory nebo textové soubory s oddělovači (CSV)

Zelená tečka

Zelená tečka

Zelená tečka
(jen přidávání nových záznamů)

Seznam SharePointu

Zelená tečka

Zelená tečka
(jen pro čtení)

Zelená tečka

Zelená tečka

XML

Zelená tečka

Datové služby

Zelená tečka

Zelená tečka
(jen pro čtení)

Dokument HTML

Zelená tečka

Zelená tečka

Složka Outlooku

Zelená tečka

Zelená tečka

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×