Import a export textových souborů (.txt nebo .csv)

Existují dva způsoby importu dat z textového souboru pomocí aplikace Microsoft Excel: můžete textový soubor otevřít v Excelu nebo můžete textový soubor importovat jako oblast externích dat. Pokud chcete exportovat data z Excelu do textového souboru, použijte příkaz Uložit jako.

Existují dva běžně používané formáty textových souborů:

 • textové soubory s oddělovači (soubory formátu TXT), ve kterých je každé pole textu obvykle odděleno tabulátorem (kód znaku ASCII 009),

 • textové soubory s hodnotami oddělenými čárkou (soubory formátu CSV), ve kterých čárka (,) obvykle odděluje každé pole textu.

Znak oddělovače v souborech s oddělovači i v textových souborech CSV lze změnit. Je to vhodné například v situacích, kdy je třeba se ujistit, že operace importu nebo exportu proběhne požadovaným způsobem.

Poznámky    

 • Importovat nebo exportovat lze až 1 048 576 řádků a 16 384 sloupců.

V tomto článku

Import textového souboru jeho otevřením v Excelu

Import textového souboru připojením k souboru

Export dat do textového souboru uložením

Změna oddělovače používaného v textovém souboru

Změna oddělovače ve všech textových souborech formátu CSV

Import textového souboru jeho otevřením v Excelu

Textový soubor vytvořený v jiné aplikaci můžete otevřít v aplikaci Excel pomocí příkazu Otevřít. Po otevření v aplikaci Excel se nezmění formát textového souboru – můžete se o tom přesvědčit v záhlaví aplikace Excel, kde se v názvu souboru zachovává stejná přípona (například TXT nebo CSV).

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Otevřít.

  Pokud používáte Excel 2007, klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte možnost Textové soubory.

 3. Vyhledejte textový soubor, který chcete otevřít, a poklikejte na něj.

  • Jestliže se jedná o textový soubor (TXT), Excel spustí Průvodce importem textu. Po provedení požadovaných kroků dokončete operaci importu kliknutím na tlačítko Dokončit.

  • Podívejte se na článek o importu dat pomocí Průvodce importem textu, ve kterém najdete další informace o oddělovačích a rozšířených možnostech.

  • Jestliže se jedná o soubor formátu CSV, aplikace Excel textový soubor automaticky otevře a zobrazí data v novém sešitu.

   Poznámka:    Když Excel otevře soubor CSV, použije aktuální výchozí nastavení formátu dat k určení způsobu importu jednotlivých sloupců dat. Pokud chcete mít větší flexibilitu při převodu sloupců na různé formáty dat, můžete použít Průvodce importem textu. Například mohou být kalendářní data ve sloupci v souboru CSV ve formátu měsíc-den-rok, ale výchozí formát dat aplikace Excel je rok-měsíc-den, nebo chcete převést sloupec čísel obsahujících počáteční nuly na text, aby bylo možné počáteční nuly zachovat. Chcete-li Excel donutit, aby spustil Průvodce importem textu, můžete před otevřením souboru změnit příponu souboru z CSV na TXT nebo můžete importovat textový soubor tím, že se k němu připojíte.

Začátek stránky

Import textového souboru připojením k souboru

Data z textového souboru lze do existujícího listu importovat jako Oblast externích dat:

 1. Klikněte na buňku, kam chcete vložit data z textového souboru.

 2. Na kartě Data ve skupině Načíst externí data klikněte na Z textu.

  Obrázek pásu karet v Excelu

 3. Vyhledejte textový soubor, který chcete importovat, a poklikejte na něj.

  Postupujte podle pokynů v Průvodci importem textu. Další informace o používání Průvodce importem textu můžete získat, když na libovolné stránce průvodce kliknete na tlačítko Nápověda Obrázek tlačítka . Až kroky průvodce provedete, dokončete operaci importu kliknutím na tlačítko Dokončit.

 4. V dialogovém okně Importovat data proveďte toto:

  • Můžete kliknout na Vlastnosti a nastavit tak možnosti aktualizace, formátování a rozložení importovaných dat.

  • Ve skupinovém rámečku Umístění dat proveďte jednu z následujících akcí:

   • Když chcete data vložit na vybrané místo, klikněte na Existující list.

   • Pokud chcete data vložit na nový list do levého horního rohu, klikněte na přepínač Nový list.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

  Aplikace Excel umístí oblast externích dat do umístění, které zadáte.

Jestliže aplikace Excel nepřevede sloupec dat na požadovaný formát, můžete data převést po importu. Další informace najdete v článcích Převod čísel uložených jako text na čísla a Převod dat uložených jako text na kalendářní data.

Začátek stránky

Export dat do textového souboru uložením

Sešit aplikace Excel lze převést na textový soubor pomocí příkazu Uložit jako.

 1. Klikněte na kartu Soubor a na tlačítko Uložit jako.

  • Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

 2. V poli Uložit jako typ vyberte formát textového souboru pro list.

  • Například klikněte na položku Text (oddělený tabulátory) nebo Formát CSV (oddělený středníkem).

  • Poznámka : Různé formáty podporují různé sady funkcí. Další informace o sadách funkcí podporovaných různými formáty textových souborů najdete v článku Formáty souborů, které jsou podporované v Excelu.

 3. Přejděte do místa, kam chcete uložit nový textový soubor, a klikněte na Uložit.

 4. Zobrazí se dialogové okno s upozorněním, že do nového souboru bude uložen pouze aktuální list. Pokud jste si jisti, že aktuální list je tím, který chcete uložit jako textový soubor, klikněte na tlačítko OK. Další listy lze uložit jako samostatné textové soubory opakováním tohoto postupu pro každý z nich.

 5. Zobrazí se druhé dialogové okno s upozorněním, že list může obsahovat funkce, které nejsou podporovány formáty textových souborů. Chcete-li pouze uložit data listu do nového textového souboru, klikněte na možnost Ano. Pokud si nejste jisti a chcete získat další informace o funkcích aplikace Excel, které nejsou podporovány formáty textových souborů, klikněte na možnost Nápověda.

Další informace o ukládání souborů v jiných formátech najdete v článku Uložení sešitu v jiném formátu souboru.

Začátek stránky

Změna oddělovače používaného v textovém souboru

Použijete-li pro import textového souboru Průvodce importem textu, můžete v kroku 2 tohoto průvodce změnit oddělovač použitý u souboru s odděleným textem ze znaku TAB na jiný znak. V tomto kroku lze také změnit způsob zpracování posloupností oddělovačů, například posloupností uvozovek.

Podívejte se na článek o importu dat pomocí Průvodce importem textu, ve kterém najdete další informace o oddělovačích a rozšířených možnostech.

Začátek stránky

Změna oddělovače ve všech textových souborech formátu CSV

 1. V Microsoft Windows klikněte na tlačítko Start a potom na Ovládací panely.

 2. Otevřete dialogové okno, ve kterém můžete změnit místní a jazykové nastavení.

 3. Do pole Oddělovač seznamu zadejte nový oddělovač.

 4. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:    Změníte-li v počítači znak oddělovače seznamu, bude nový znak používán všemi aplikacemi jako oddělovač seznamu. Stejným postupem můžete znak změnit zpět na výchozí znak.

Začátek stránky

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu.

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Viz taky

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Nalezení a oprava chyb ve vzorcích

Klávesové zkratky a funkční klávesy v Excelu

Funkce aplikace Excel (podle abecedy)

Funkce aplikace Excel (podle kategorie)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×