Import Gmailu do Outlooku

Když přecházíte na e-mail Office 365 z jiné služby, například Gmailu, případně z Yahoo! nebo AOL, můžete si do Outlooku přenést i svoje staré e-maily. Díky tomu můžete mít všechnu poštu – minulou i současnou – na jednom místě. Není k dispozici tlačítko, které by vám Gmail jedním kliknutím naimportovalo, ale desktopová verze Outlooku nabízí průvodce, který s vámi celý postup projde. Jak získat Outlook pro počítač

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Před importem e-mailů

Tip : Nemáte Office 365? A chcete si ponechat Gmail jako službu? I tak můžete své e-maily číst, psát a spravovat v Outlooku. Stačí provést Krok 1: Příprava Gmailu na propojení s Outlookem a pak Krok 2: Přidání účtu Gmail do Outlooku.

Krok 1: Příprava Gmailu na propojení s Outlookem

Předtím, než propojíte účet Gmail s Outlookem, musíte svůj účet Gmail připravit. Potřebujete zapnout dvoufázové ověření Gmailu a vytvořit heslo, které Office 365 použije spolu s vaší adresou Gmailu, aby navázal spojení.

Krok 2: Přidání účtu Gmail do Outlooku

Až tento krok dokončíte, uvidíte svoje existující zprávy z Gmailu v Outlook. Pomocí aplikace Outlook můžete přijímat, číst a posílat nové zprávy ze svého účtu Gmail. Svůj účet Gmail můžete taky dál používat jako dřív prostřednictvím webu Gmail.

 1. Otevřete na svém počítači Outlook (třeba Outlook 2010, 2013 nebo 2016). Horní pás karet s kartou Soubor v levém rohu vypadá takto:

  Takto vypadá pás karet desktopového Outlooku.

  Můžete použít jenom verzi Outlooku, která má v levém rohu kartu Soubor. To znamená, že vaše verze obsahuje Průvodce exportem a importem.

  Pokud váš pás karet Outlooku vypadá podobně jako ten dole, potom nepoužíváte desktopovou verzi Outlooku. Přečtěte si téma Jak získat kopii Outlooku pro svůj počítač.

  Takto vypadá webový pás karet Otlooku.

 2. V Outlooku na svém počítači vyberte Soubor > Přidat účet.

  Přidejte do Outlooku účet Gmail tak, že kliknete na tlačítko Přidat účet.

 3. Na stránce Automatické nastavení účtu zadejte svoje jméno, adresu Gmailu a heslo a klikněte na Další.

  Zadejte e-mailovou adresu Gmailu a heslo ke svému účtu Gmail.

  Pokud se proces konfigurace nedokončí a místo toho se vám zobrazují výzvy k zadání uživatelského jména a hesla pro server imap.gmail.com, zvolte Zrušit a zadejte heslo znovu pro případ, že v prvním zadání byl překlep. Pokud máte potíže i pak, přečtěte si Řešení potíží s přidáním Gmailu do Outlooku.

 4. Klikněte na Dokončit. Outlook se synchronizuje s vaším účtem Gmail. Pošta vašeho účtu Gmail se zobrazí ve Outlook, přímo pod vaší schránkou Office 365.

  Po přidání účtu Gmail se vám v Outlooku zobrazí dva účty.

Krok 3: Zkopírování zpráv z Gmailu na stolní počítač

Uživatelé Macu: Pokud používáte Outlook for Mac 2011, vztahují se na něho pro export a import jiné pokyny.

Až dokončíte tento krok, kopie vašich zpráv z Gmailu se uloží do souboru, který na vašem stolním počítači vytvoří Outlook. Tento soubor se nazývá Datový soubor Outlooku (PST). Pokud potom, co vytvoříte tento snímek, dostanete na svůj účet Gmail další zprávy, nezkopírují se do vašeho souboru .pst, ale vždycky můžete tyto kroky zopakovat, abyste je zkopírovali taky.

 1. V Outlooku na počítači (Outlook 2013 nebo Outlook 2016) zvolte Soubor > Otevřít a exportovat > Import nebo export.

  Pokud chcete vytvořit soubor PST Outlooku, vyberte Soubor, Otevřít a Exportovat a pak Import/Export.

 2. Klikněte na Exportovat do souboru a pak na Další.

  Zvolte Exportovat do souboru.

 3. Vyberte Datový soubor Outlooku (.pst) a klikněte na Další.

  Vyberte Datový soubor Outlooku (.pst) a zvolte Další.

 4. Vyberte účet, který chcete exportovat, tak, že zvolíte jméno nebo e-mailovou adresu svého účtu Gmail. Pak ověřte, že je zaškrtnuté políčko Včetně podsložek (tím se zajistí, že se zkopírují všechny e-maily), a klikněte na Další.

  Zvolte název svého účtu Gmail, který chcete naimportovat.

 5. Zvolte Procházet, vyberte umístění, kam chcete uložit Datový soubor Outlooku (PST), a zadejte název souboru. Ve výchozím nastavení je název backup, proto si zvolte nějaký jiný, který si líp zapamatujete, například gmail. Pokud exportujete do existujícího Datový soubor Outlooku (PST), určete v části Možnosti, co se má stát při exportu položek, které už v souboru jsou. Pokračujte kliknutím na Dokončit.

  Přejděte na umístění, kde chcete vytvořit soubor PST, který bude uchovávat vaše gmailové zprávy, a zadejte název tohoto souboru.

 6. Pokud chcete, přidejte v dialogovém okně Přidání volitelného hesla nějaké heslo. Zvolte OK pro uložení datového souboru, i když necháte pole pro hesla prázdná. Outlook začne okamžitě exportovat data bez dalšího upozornění. Zprávu vám nezobrazí ani po dokončení.

  Až vytvoříte soubor PST, klikněte na OK, i když k němu nechcete přiřadit heslo.

 7. Přejděte na umístění, kam jste soubor .pst uložili, a ujistěte se, že tam je.

Krok 4: Kopírování Gmailu do schránky Office 365

Až tenhle krok dokončíte, e-maily v souboru .pst budou dostupné ve vaší schránce Office 365.

 1. V Outlooku na stolním počítači (Outlook 2013 nebo Outlook 2016) spusťte Průvodce importem a exportem tak, že zvolíte Soubor > Otevřít a exportovat > Importovat nebo exportovat.

 2. Klikněte na Import z jiného programu nebo souboru > Další.

  Vyberte možnost importu pošty z jiného programu nebo souboru.

 3. Zvolte Datový soubor Outlooku (.pst) > Další.

  Zvolte Datový soubor aplikace Outlook (.pst).

 4. Vyhledejte soubor .pst, který jste vytvořili v Kroku 3 (v našem příkladu se soubor jmenuje gmail.pst). V Možnostech si zvolte, co chcete udělat s duplicitami. Zvolte Další.

  Vyberte soubor PST, který jste vytvořili, abyste ho mohli importovat.

 5. Pokud jste k Datový soubor Outlooku (PST) přiřadili heslo, zadejte ho a klikněte na OK.

 6. Importujte e-mail do schránky Office 365 (v příkladu se schránka Office 365 jmenuje Jakob@onmicrosoft.com). Zvolte Dokončit.

  Zvolte Dokončit, aby se soubor PST Outlooku importoval do schránky Office 365.

 7. Outlook začne kopírovat informace ze souboru .pst do vaší schránky Office 365. Pokud máte hodně dat, může to trvat hodiny. Pokud Outlook vypnete nebo se odpojíte od internetu dřív, než se import dokončí, bude pokračovat, až se zase připojíte.

  Až Outlook dokončí svoji práci, uvidíte snímek svého Gmailu, který je teď uložený ve vaší schránce Office 365. Blahopřejeme! Vaše staré zprávy z Gmailu jsou teď ve vaší schránce Office 365!

  Až naimportujete poštu do svojí schránky Office 365, zobrazí se na dvou místech.

  Protože váš starý Gmail je uložený ve vaší schránce Office 365, dostanete se k jeho e-mailovým zprávám z jakéhokoli zařízení přes Outlook na webu.

  Až naimportujete poštu ze souboru PST, zobrazí se i v aplikaci OWA.

(Volitelné) Krok 5: Odstranění účtu Gmail z Outlooku

Až dokončíte tento krok, váš účet Gmail bude pořád existovat, ale už ho neuvidíte v Outlook. Pokud na daný účet Gmail dostanete další e-maily, budete je mít ve svojí schránce Office 365 až poté, co znovu provedete kroky uvedené v tomto článku.

 1. V Outlook zvolte Soubor > Nastavení účtu > Nastavení účtu.

  Pokud chcete odebrat účet Gmail, zvolte Soubor, Nastavení účtu, Nastavení účtu.

 2. V okně Nastavení účtu zvolte účet Gmail a pak Odstranit.

  Zvolte účet Gmail, který chcete odebrat, a pak zvolte Odebrat.

 3. V dialogovém okně o odstranění offline mezipaměti klikněte na Ano.

  Po odebrání vašeho účtu Gmail z Outlooku klikněte v upozornění o odstranění vaší offline mezipaměti na Ano.

  Zprávy Gmailu, které jste importovali do schránky Office 365, tam pořád jsou, ale váš účet Gmail se už nezobrazuje v Outlooku.

Řešení problémů s přidáváním účtu Gmail do Outlooku

Toto jsou 3 časté problémy, se kterými se zákazníci setkávají při importu Gmailu do Outlooku.

Problém 1: Pokud se zobrazí tato výzva, zvolte Zrušit (je třeba to udělat několikrát) a pak zvolte Zrušit ještě i na stránce Automatické nastavení účtu, aby se výzva přestala zobrazovat.

Pokud se vám zobrazí toto dialogové okno, zvolte Zrušit.

Tato výzva se objeví, protože si Google myslí, že se vaše heslo pokouší zadat někdo jiný než vy. Zobrazí se opakovaně, a to pokaždé, když Outlook odešle příkaz ping do Googlu. Dochází k tomu v těchto případech:

 • Zadali jste nesprávné heslo. Problém vyřešíte pečlivou kontrolou hesla.

 • Nebo používáte počítač, na kterém jste se nikdy předtím k účtu Gmail nepřihlašovali.

 • Nebo jste se k účtu Gmail nepřihlásili delší dobu.

Můžete to zkusit vyřešit takto:

 1. Přihlaste se k účtu Gmail na stejném počítači, který budete chtít použít pro proces přidání účtu.

 2. Ujistěte se, že jste provedli kroky k přípravě účtu Gmail.

 3. Zahajte Krok 2: Přidání účtu Gmail do Outlooku znovu, a to od kroku 3, Soubor > Přidat účet.

Problém 2: Pokud místo zobrazení zprávy z Gmailu v Outlooku dostanete chybu jako „Server IMAP upozorňuje na následující skutečnosti...“, přejděte na svůj účet Gmail a zkontrolujte, že máte nastavení Povolit méně bezpečná nastavení na hodnotě ZAPNUTO. Pak přidejte účet Gmail do Outlooku tak, že znovu provedete dané kroky.

Pokud se vám zobrazí chyba Server IMAP upozorňuje na následující skutečnosti, zkontrolujte, že jste nastavili méně bezpečná nastavení Gmailu na Zapnutá, aby Outlook měl přístup k vašim zprávám.

Problém 3: Zobrazí se chybová zpráva „Operaci nelze dokončit, protože poskytovatel služby ji nepodporuje.“ Snažíte se importovat zprávy z Gmailu do účtu Outlook.com nebo Hotmail.com? K této chybě dochází proto, že se pokoušíte o import do účtu EAS (Exchange ActiveSync). Poskytovatel služeb EAS (Outlook.com nebo Hotmail) nepodporuje import (ani přesun), podporuje jenom kopírování do složky. Pokyny najdete v tématu Přidání všech e-mailových účtů do Outlooku.com.

Viz taky

Import a export e-mailu, kontaktů a kalendáře Outlooku

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×