Ignorování konverzace

Nevyžádané konverzace můžete přesunout mimo složku Doručená pošta pomocí funkce Ignorovat konverzaci. Ignorování konverzace odstraní všechny zprávy související s vybranou konverzací a přesune všechny budoucí zprávy dané konverzace přímo do složky Odstraněná pošta.

  1. V seznamu zpráv klikněte na konverzaci nebo libovolnou zprávu z konverzace, kterou chcete ignorovat.

  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstranění na tlačítko Ignorovat.

    Pokud pracujete v otevřené zprávě, klikněte na kartě Zpráva ve skupině Odstranit na tlačítko Ignorovat.

  3. Klikněte na položku Ignorovat konverzaci.

Pokud se rozhodnete ukončit ignorování konverzace:

  1. Ve složce Odstraněná pošta klikněte na konverzaci, kterou chcete obnovit, nebo libovolnou zprávu z této konverzace. Ve výchozím nastavení je složka Odstraněná pošta uspořádána podle data. Chcete-li změnit zobrazení podle konverzace, klikněte na tlačítko Uspořádat podle a potom na položku Konverzace.

  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstranění na tlačítko Ignorovat a potom na položku Ukončit ignorování konverzace. Konverzace se přesune zpět do složky Doručená pošta, kam budou také doručovány všechny budoucí zprávy.

Poznámka   Ignorovanou konverzaci lze obnovit pouze v případě, že je stále k dispozici ve složce Odstraněná pošta.

Začátek stránky

Použít na: Outlook 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk