Identifikátor GUID úkolu (pole úkolu)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datový typ:    Text

Typ položky:    Počítaná

Popis:    Pole Identifikátor GUID úkolu obsahuje generované identifikační kódy, které jsou jedinečné pro každý Úkol v projektu. Žádné dva úkoly nebudou mít stejný identifikátor GUID.

Způsob výpočtu:    Jakmile vytvoříte nový úkol, aplikace Microsoft Office Project 2007 automaticky vygeneruje jedinečný identifikátor a zadá jej do pole Identifikátor GUID úkolu.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit jedinečné identifikátory jednotlivých úkolů, zadejte do sloupce Identifikátor GUID úkolu v seznamu úkolů požadovanou hodnotu. Tato funkce je užitečná zejména při programování a ladění vlastních programů v aplikaci Office Project 2007.

Příklad:    Vytváříte makro, které odkazuje na určité úkoly ve vašem projektu. Chcete-li zobrazit jedinečné identifikátory pro tyto úkoly, vložte hodnotu do sloupce Identifikátor GUID úkolu v seznamu úkolů.

Poznámky:    Identifikátor GUID úkolu se liší od pole Jedinečné ID pro úkoly. Jedinečné ID je pořadové číslo, které vyjadřuje pořadí, ve kterém se přidala úkolů do projektu. Identifikátor GUID úkolu je naopak jedinečný alfanumerický řetězec, který představuje každý úkol za účelem programování.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×