ISODD (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ISODD  v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo liché, nebo NEPRAVDA, pokud je sudé.

Syntaxe

ISODD(číslo)

Syntaxe funkce ISODD má následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Jedná se o testovanou hodnotu. Pokud argument číslo není celočíselný, bude zkrácený.

Poznámka

Pokud argument není číselného typu, vrátí funkce ISODD chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=ISODD(-1)

Zkontroluje, jestli je -1 liché.

PRAVDA

=ISODD(2,5)

Zkontroluje, jestli je 2,5 liché.

NEPRAVDA

=ISODD(5)

Zkontroluje, jestli je 5 liché.

PRAVDA

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×