ISO.CEILING (funkce)

Vrátí číslo zaokrouhlené nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko. Pokud je však zadáno číslo nula nebo násobek nuly, bude vrácena nula.

Syntaxe

ISO.CEILING(číslo, [významnost])

Funkce ISO.CEILING má následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Jedná se o hodnotu, kterou chcete zaokrouhlit.

  • Významnost:    Nepovinný argument. Jedná se o volitelný násobek, na který chcete číslo zaokrouhlit.

    Je-li argument významnost vynechán, bude použita výchozí hodnota 1.

    Poznámka : Bude použita absolutní hodnota násobku, takže funkce ISO.CEILING vrátí matematickou horní mez bez ohledu na znaménka argumentu číslo a významnost.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=ISO.CEILING(4,3)

Zaokrouhlí číslo 4,3 nahoru na nejbližší násobek čísla 1.

5

=ISO.CEILING(-4,3)

Zaokrouhlí číslo -4,3 nahoru na nejbližší násobek čísla 1.

-4

=ISO.CEILING(4,3;2)

Zaokrouhlí číslo 4,3 nahoru na nejbližší násobek čísla 2.

6

=ISO.CEILING(4,3;-2)

Zaokrouhlí číslo 4,3 nahoru na nejbližší násobek čísla -2.

6

=ISO.CEILING(-4,3;2)

Zaokrouhlí číslo -4,3 nahoru na nejbližší násobek čísla 2.

-4

=ISO.CEILING(-4,3;-2)

Zaokrouhlí číslo -4,3 nahoru na nejbližší násobek čísla -2.

-4

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×