ISFORMULA (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ISFORMULA v Microsoft Excelu.

Popis

Zkontroluje, zda na buňku obsahující vzorec vede odkaz, a vrátí hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA.

Syntaxe

ISFORMULA(odkaz)

Syntaxe funkce ISFORMULA má následující argumenty:

  • Odkaz:    Povinný argument. Odkaz je odkaz na buňku, kterou chcete testovat. Odkazem může být odkaz na buňku, vzorec nebo název, který odkazuje na buňku.

Poznámky:

  • Pokud není odkaz platným typem dat, jako je například definovaný název, který není odkazem, funkce ISFORMULA vrátí chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=DNES()

Vrátí hodnotu PRAVDA, protože =DNES() je vzorec.

PRAVDA

7

Vrátí hodnotu NEPRAVDA, protože 7 je číslo a ne vzorec.

NEPRAVDA

Ahoj!

Vrátí hodnotu NEPRAVDA, protože Ahoj! je text a ne vzorec.

NEPRAVDA

=3/0

Vrátí hodnotu PRAVDA, protože buňka obsahuje vzorec, i když dělení nulou způsobí chybu.

PRAVDA

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×