INTRATE (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce INTRATE v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí úrokovou sazbu plně investovaného cenného papíru.

Syntaxe

INTRATE(vypořádání, splatnost, investice, zaruč_cena, [základ])

Důležité : Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Zadáte-li kalendářní data jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce INTRATE obsahuje následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Investice:    Povinný argument. Jedná se o částku investovanou do cenného papíru.

 • Zaruč_cena:    Povinný argument. Jedná se o zaručenou cenu cenného papíru při splatnosti.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Kalendářní data jsou v aplikaci Microsoft Excel ukládána jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy klient zakoupí cenný papír, například obligaci. Datum splatnosti je datum ukončení platnosti cenného papíru. Pokud je obligace na 30 let vydaná například 1. ledna 2008 a klient ji zakoupí o šest měsíců později, bude datum emise 01.01.08, datum vypořádání 01.07.08 a datum splatnosti 1. leden 2038, tedy 30 let po datu emise (01.01.08).

 • Argumenty vypořádání, splatnost a základna jsou zkrácené na celá čísla.

 • Pokud vypořádání nebo splatnost nejsou platná kalendářní data, vrátí funkce INTRATE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Jestliže investice ≤ 0 nebo zaruč_cena ≤ 0, vrátí funkce INTRATE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud je základna < 0 nebo > 4, vrátí funkce INTRATE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud je vypořádání ≥ splatnost, vrátí funkce INTRATE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Výsledek funkce INTRATE se počítá následujícím způsobem:

  Rovnice

  kde:

  • B = počet dnů v roce, závisí na typu základny.

  • DIM = počet dnů od vypořádání do doby splatnosti.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

15.02.08

Datum vypořádání

15.05.08

Datum splatnosti

1 000 000 Kč

Investice

1 014 420 Kč

Zaručená cena

2

Základna aktuální/360

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=INTRATE(A2;A3;A4;A5;A6)

Zvýhodněná sazba pro podmínky závazku (0,05768 neboli 5,77 %)

5,77%

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×