INDEX (funkce)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce INDEX vrací hodnotu nebo odkaz na hodnotu v tabulce nebo oblasti.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Funkce INDEX se dá použít dvěma způsoby:

 • Pokud chcete vrátit hodnotu zadané buňky nebo matice buněk, podívejte se na maticovou formu.

 • Pokud chcete vrátit odkaz na zadané buňky, podívejte se na formu odkazu.

Maticová forma

Popis

Vrátí hodnotu prvku tabulky nebo Matice označeného indexem řádku a sloupce.

Funkce INDEX v maticové formě se používá, jestliže je první argument této funkce maticovou konstantou.

Syntaxe

INDEX (pole, řádek; [sloupec])

Syntaxe funkce INDEX obsahuje následující argumenty:

 • Pole:    Povinný argument. Jedná se o oblast buněk nebo maticovou konstantu.

  • Pokud argument pole určuje oblast pouze s jedním řádkem nebo sloupcem, může být příslušný argument řádek nebo sloupec vynechaný.

  • Pokud argument pole obsahuje víc než jeden řádek a sloupec a je použitý pouze jeden z argumentů řádek nebo sloupec, vrátí funkce INDEX celý řádek nebo sloupec.

 • Řádek:    Povinný argument. Určuje řádek v matici, ze kterého chcete vrátit hodnotu. Pokud je argument řádek vynechaný, je argument sloupec povinný.

 • Sloupec:    Nepovinný argument. Určuje sloupec v matici, ze kterého chcete vrátit hodnotu. Pokud je argument sloupec vynechaný, je argument řádek povinný.

Poznámky:

 • Pokud použijete oba argumenty řádek a sloupec, vrátí funkce INDEX hodnotu buňky ležící v průsečíku zadaného argumenty řádek a sloupec.

 • Pokud zadáte do argumentů řádek nebo sloupec hodnotu 0 (nula), vrátí funkce INDEX matici hodnot pro celý sloupec nebo řádek. Pokud chcete vracet hodnoty v matici, zadejte funkci INDEX jako Maticový vzorec do vodorovné oblasti buněk pro řádek nebo do svislé oblasti buněk pro sloupec. Maticový vzorec můžete zadat stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ENTER.

  Poznámka :  V Excel Web Appu nejde vytvářet maticové vzorce.

 • Argumenty řádek a sloupec musí odkazovat na buňku v rámci určené oblasti; jinak funkce INDEX vrátí chybovou hodnotu #ODKAZ!.

Příklady

Příklad 1

V následujícím příkladu je funkce INDEX použitá k nalezení hodnoty buňky, ve které se protíná řádek a sloupec.

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Data

Jablka

Citrony

Banány

Hrušky

Vzorec

Popis

Výsledek

=INDEX(A2:B3;2;2)

Hodnota v průsečíku druhého řádku a druhého sloupce oblasti A2:B3

Hrušky

=INDEX(A2:B3;2;1)

Hodnota v průsečíku druhého řádku a prvního sloupce oblasti A2:B3

Banány

Příklad 2

V následujícím příkladu je funkce INDEX použitá k nalezení hodnot dvou buněk v zadané matici 2×2.

V tomto případě vyberte dva svislé buňku, třeba a1: a2 vložte následující vzorce =INDEX({1,2;3,4},0,2) do první buňky a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + ENTER. Při zadávání stejně jako maticový vzorec aplikace Excel automaticky vloží vzorec pro druhé buňky.

Vzorec

Popis

Výsledek

= INDEX({1,2; 3, 4}, 0, 2)

Hodnota nacházející se v prvním řádku a druhém sloupci matice. Matice obsahuje v prvním řádku hodnoty 1 a 2 a v druhém řádku hodnoty 3 a 4.

2

Hodnota nacházející se v druhém řádku a druhém sloupci matice (stejné matice jako výše).

4

Poznámka : Jedná se o maticový vzorec, musí být zadán pomocí kombinace kláves CTRL + SHIFT + ENTER. Excel automaticky zalamován vzorec do složených závorek {}. Pokud se pokusíte vkládejte sami Excel zobrazí vzorec jako text. Pokud nepoužíváte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + ENTER vzorec vrátí chybu #VALUE!. došlo k chybě.

Začátek stránky

Forma odkazu

Popis

Vrátí adresu buňky ležící v průsečíku zadaného řádku a sloupce. Pokud se odkazovaná oblast skládá z nesouvislých ploch, bude průsečík vybraný z plochy určené argumentem.

Syntaxe

INDEX(odkaz, řádek, [sloupec], [oblast])

Syntaxe funkce INDEX obsahuje následující argumenty:

 • Odkaz:    Povinný argument. Jedná se o odkaz na jednu nebo víc oblastí buněk.

  • Pokud se argument odkaz vztahuje na nesouvislou oblast, musí být zadaný se závorkami.

  • Pokud každá odkazovaná oblast obsahuje pouze jeden řádek nebo sloupec, je argument řádek nebo sloupec nepovinný. Pokud třeba odkazujete na jeden řádek, zadejte hodnotu INDEX(odkaz;;sloupec).

 • Řádek:    Povinný argument. Určuje řádek, který se má protínat.

 • Sloupec:    Nepovinný argument. Určuje sloupec, který se má protínat.

 • Oblast    Volitelné. Slouží k výběru oblasti v odkaz, ze kterého chcete vrátit průsečíku zadaného argumenty řádek a sloupec. Číslo 1 je první oblast vybraného nebo zadaného je druhý 2 atd. Pokud vynecháte argument oblast, použije funkce INDEX oblast 1.  Všechny oblasti uvedené v tomto seznamu musí umístěny na jeden list.  Pokud chcete zadat oblasti, které nejsou na stejný list jako každý jiný, způsobí chybu #VALUE!. došlo k chybě.  Pokud potřebujete použití oblastí, které máte uložené na jiné listy na sobě, se doporučuje pomocí Maticová forma funkce INDEX a další funkce vypočítá oblasti, které tvoří matice.  Například použijete funkci zvolit pro výpočet, který rozsah se použijí.

Pokud má argument odkaz hodnotu (A1:B4;D1:E4;G1:H4), potom oblast 1 je oblast A1:B4, oblast 2 je oblast D1:E4 a oblast 3 je oblast G1:H4.

Poznámky:

 • Po zpracování argumentu odkaz a oblast je určená konkrétní oblast, argumenty řádek a sloupec určují konkrétní buňku: řádek 1 je prvním řádkem určené oblasti, sloupec 1 je prvním sloupcem určené oblasti. Funkce INDEX vrátí průsečíku určeného argumentem řádek a sloupec.

 • Pokud má argument řádek nebo sloupec hodnotu 0, vrátí funkce INDEX odkaz na celý sloupec nebo řádek.

 • Argumenty řádek, sloupec a oblast musí odkazovat na buňku v rámci určené oblasti, jinak funkce INDEX vrátí chybovou hodnotu #ODKAZ!. Pokud jsou argumenty řádek a sloupec vynechané, vrátí funkce INDEX odkaz na oblast určenou argumentem oblast.

 • Výsledkem funkce INDEX je odkaz, který může být předložený jiným funkcím. V závislosti na vzorci vrátí funkce INDEX hodnotu, která může být použitá jako hodnota nebo jako odkaz. Třeba vzorec POLÍČKO("šířka";INDEX(A1:B2;1;2)) odpovídá vzorci POLÍČKO("šířka";B1). Funkce POLÍČKO použije návratovou hodnotu funkce INDEX jako odkaz na buňku. Na druhé straně vzorec jako 2*INDEX(A1:B2;1;2) způsobí, že vrácená hodnota funkce INDEX je číslo v buňce B1.

Poznámka :  Funkce POLÍČKO není k dispozici ve Excel Web Appu.

Příklady

Zkopírujte ukázková data z následující tabulky a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že vzorce vyberete a stisknete klávesu F2 a potom Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Ovoce

Cena

Množství

Jablka

69 Kč

40

Banány

34 Kč

38

Citrony

55 Kč

15

Pomeranče

25 Kč

25

Hrušky

59 Kč

40

Mandle

280 Kč

10

Oříšky kešu

355 Kč

16

Burské oříšky

125 Kč

20

Vlašské ořechy

175 Kč

12

Vzorec

Popis

Výsledek

=INDEX(A2:C6;2;3)

Průsečík druhého řádku a třetího sloupce v oblasti buněk A2:C6, což odpovídá obsahu buňky C3.

38

=INDEX((A1:C6;A8:C11);2;2;2)

Průsečík druhého řádku a druhého sloupce v druhé oblasti A8:C11, což odpovídá obsahu buňky B9.

1,25

=SUMA(INDEX(A1:C11;0;3;1))

Součet třetího sloupce v první oblasti z oblasti buněk a1: C11, což je součtem C1:C11.

216

=SUMA(B2:INDEX(A2:C6;5;2))

Součet oblasti buněk začínající na B2 a končící na průsečíku pátého řádku a druhého sloupce oblasti buněk A2:A6, což odpovídá součtu B2:B6.

2,42

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Funkce SVYHLEDAT

Funkce POZVYHLEDAT

Funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ

Pokyny k používání a příklady maticových vzorců

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy (odkazy)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×