IMSECH (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce IMSECH v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí hyperbolický sekans komplexního čísla v textovém formátu x + yi nebo x + yj.

Syntaxe

IMSECH(ičíslo)

Syntaxe funkce IMSECH má následující argumenty:

  • Ičíslo:    Povinný argument. Jedná se o komplexní číslo, jehož hyperbolický sekans chcete vypočítat.

Poznámky:

  • K převodu reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo použijte funkci COMPLEX.

  • Pokud je argument ičíslo hodnota, která není v textovém formátu x+yi nebo x+yj, vrátí funkce IMSECH chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Jestliže je argument ičíslo logická hodnota, vrátí funkce IMSECH chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=IMSECH("4+3i")

Vrátí hyperbolický sekans komplexního čísla 4+3i.

-0,0362534969158689-0,00516434460775318i

Použít na: Excel 2013, Excel Online, Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk