IMCSCH (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce IMCSCH v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí hyperbolický kosekans komplexního čísla v textovém formátu x + yi nebo x + yj.

Syntaxe

IMCSCH(ičíslo)

Syntaxe funkce IMCSCH má následující argumenty:

  • Ičíslo:    Povinný argument. Jedná se o komplexní číslo, jehož hyperbolický kosekans chcete vypočítat.

Poznámky

  • K převodu reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo použijte funkci COMPLEX.

  • Pokud je argument ičíslo hodnota, která není v textovém formátu x+yi nebo x+yj, vrátí funkce IMCSCH chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Jestliže je argument ičíslo logická hodnota, vrátí funkce IMCSCH chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=IMCSCH("4+3i")

Vrátí hyperbolický kosekans komplexního čísla 4+3i.

-0,036275889628626-0,0051744731840194i

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.