IMCOSH (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití Funkce IMCOSH v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí hyperbolický kosinus komplexního čísla v textovém formátu x + yi nebo x + yj.

Syntaxe

IMCOSH(ičíslo)

Syntaxe funkce IMCOSH má následující argumenty:

  • Ičíslo:    Povinný argument. Jedná se o komplexní číslo, jehož hyperbolický kosinus chcete vypočítat.

Poznámky:

  • K převodu reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo použijte funkci COMPLEX.

  • Pokud je argument ičíslo hodnota, která není v textovém formátu x+yi nebo x+yj, vrátí funkce IMCOSH chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Jestliže je argument ičíslo logická hodnota, vrátí funkce IMCOSH chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad:

Ukázku této funkce najdete v následujícím sešitu. Můžete si prohlédnout a změnit stávající vzorce nebo zadat své vlastní vzorce a prozkoumat, jak funkce funguje.

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=IMCOSH("4+3i")

Vrátí hyperbolický kosinus komplexního čísla 4+3i.

-27,0349456030742+3,85115333481178i

Pokud chcete s tímto sešitem pracovat důkladněji, můžete si ho stáhnout do počítače a otevřít v Excelu.

Začátek stránky

Použít na: Excel 2013, Excel OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk