IMAGINARY (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce IMAGINARY v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí imaginární část komplexního čísla ve tvaru x + yi nebo x + yj.

Syntaxe

IMAGINARY(ičíslo)

Funkce IMAGINARY má následující argumenty:

  • Ičíslo:    Povinný argument. Jedná se o komplexní číslo, jehož imaginární část požadujete.

Poznámky

  • K převodu reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo použijte funkci COMPLEX.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=IMAGINARY("3+4i")

Imaginární koeficient komplexního čísla 3+4i

4

=IMAGINARY("0-j")

Imaginární koeficient komplexního čísla 0-j

-1

=IMAGINARY(4)

Imaginární koeficient 4

0

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×