IFNA (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití Funkce IFNA v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí zadanou hodnotu, pokud vzorec vrátí chybovou hodnotu #N/A; v opačném případě vrátí výsledek vzorce.

Syntaxe

IFNA(hodnota, hodnota_pokud_neni_k_dispozici)

Syntaxe funkce IFNA má následující argumenty:

  • Hodnota:    Povinný argument. Argument, ve kterém se testuje výskyt chybové hodnoty#N/A.

  • Hodnota_pokud_neni_k_dispozici:    Povinný argument. Jedná se o hodnotu vrácenou v případě, že je výsledkem vyhodnocení vzorce chybová hodnota #N/A.

Poznámky:

  • Je-li v argumentu hodnota nebo hodnota_pokud_neni_k_dispozici prázdná buňka, funkce IFNA ji pokládá za prázdnou hodnotu řetězce ("").

  • Je li argumentem hodnota maticový vzorec, vrátí funkce IFNA pro každou buňku v oblasti určené v argumentu hodnota matici výsledků.

Příklad:

Ukázku této funkce najdete v následujícím sešitu. Můžete si prohlédnout a změnit stávající vzorce nebo zadat své vlastní vzorce a prozkoumat, jak funkce funguje.

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=IFNA(SVYHLEDAT("Praha";$A$5:$B$10;0);"Nenalezeno")

Funkce IFNA otestuje výsledek funkce SVYHLEDAT. Vzhledem k tomu, že v prohledávané oblasti není slovo Praha, vrátí funkce SVYHLEDAT chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI. Funkce IFNA do buňky místo standardní chybové hodnoty #NENÍ_K_DISPOZICI vrátí řetězec Nenalezeno.

Nenalezeno

ID oblasti

Město

Plzeň

105

Brno

142

Ostrava

175

Olomouc

251

Liberec

266

Pardubice

275

Pokud chcete s tímto sešitem pracovat důkladněji, můžete si ho stáhnout do počítače a otevřít v Excelu.

Začátek stránky

Použít na: Excel 2013, Excel OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk