IFNA (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce IFNA v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí zadanou hodnotu, pokud vzorec vrátí chybovou hodnotu #N/A; v opačném případě vrátí výsledek vzorce.

Syntaxe

IFNA(hodnota, hodnota_pokud_neni_k_dispozici)

Syntaxe funkce IFNA má následující argumenty:

  • Hodnota:    Povinný argument. Argument, ve kterém se testuje výskyt chybové hodnoty#N/A.

  • Hodnota_pokud_neni_k_dispozici:    Povinný argument. Jedná se o hodnotu vrácenou v případě, že je výsledkem vyhodnocení vzorce chybová hodnota #N/A.

Poznámky:

  • Je-li v argumentu hodnota nebo hodnota_pokud_neni_k_dispozici prázdná buňka, funkce IFNA ji pokládá za prázdnou hodnotu řetězce ("").

  • Je li argumentem hodnota maticový vzorec, vrátí funkce IFNA pro každou buňku v oblasti určené v argumentu hodnota matici výsledků.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=IFNA(SVYHLEDAT("Praha";$A$5:$B$10;0);"Nenalezeno")

Funkce IFNA otestuje výsledek funkce SVYHLEDAT. Vzhledem k tomu, že v prohledávané oblasti není slovo Praha, vrátí funkce SVYHLEDAT chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI. Funkce IFNA do buňky místo standardní chybové hodnoty #NENÍ_K_DISPOZICI vrátí řetězec Nenalezeno.

Nenalezeno

ID oblasti

Město

Plzeň

105

Brno

142

Ostrava

175

Olomouc

251

Liberec

266

Pardubice

275

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×