Hromadná korespondence: výběr příjemců

Chcete-li vybrat příjemce pro hromadnou korespondenci, je nutné dokument připojit ke zdroji dat nebo k datovému souboru. Jestliže zdroj dat nemáte, můžete jej vytvořit během zpracování hromadné korespondence.

Důležité : Pokud použijete existující seznam, ujistěte se, zda obsahuje požadované informace včetně všech sloupců a řádků. Během zpracování hromadné korespondence můžete provést určité změny, nemůžete však otevřít zdroj dat samostatně. Proces hromadné korespondence je jednodušší, je-li zdroj dat připraven, než se k němu připojíte.

Pokud chcete používat vlastní pole kontaktů se seznamem kontaktů aplikace Microsoft Outlook nebo zamýšlíte použít složku Kontakty ve Veřejných složkách, je nutné zahájit proces hromadné korespondence v aplikaci Outlook.

V tomto článku

Volba existujícího zdroje dat

Tipy pro práci se seznamem kontaktů aplikace Microsoft Office Outlook

Nelze najít složku Kontakty aplikace Outlook.

Zobrazují se chybové zprávy o poštovních klientech a tabulkách.

Nelze se připojit ke složce Kontakty aplikace Outlook ve Veřejných složkách.

Tipy pro formátování dat v aplikaci Excel

Vytvoření zdroje dat zadáním nového seznamu

Volba existujícího zdroje dat

 1. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na tlačítko Vybrat příjemce.

  Pás karet Office 2010

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Použití kontaktů aplikace Outlook:    Chcete-li použít seznam kontaktů aplikace Microsoft Outlook, klikněte na položku Vybrat z kontaktů aplikace Outlook.

   Důležité : Další informace o použití seznamu kontaktů naleznete v části Tipy pro práci se seznamem kontaktů aplikace Microsoft Outlook.

  • Použití existujícího souboru zdroje dat:    Jestliže používáte list aplikace Microsoft Excel, databázi aplikace Microsoft Access nebo jiný typ datového souboru, klikněte na položku Použít existující seznam a vyhledejte soubor v dialogovém okně Vybrat zdroj dat.

   V aplikaci Excel je možné vybrat data z libovolného listu nebo pojmenované oblasti sešitu. Aplikace Access umožňuje vybrat data z libovolné tabulky nebo Dotaz definovaného v databázi.

   Důležité : Tipy pro formátování dat v listu aplikace Excel pro hromadnou korespondenci naleznete v části Tipy pro formátování dat v aplikaci Excel.

   V případě jiného typu datového souboru vyberte soubor v dialogovém okně Vybrat zdroj dat. Pokud není soubor zobrazen, vyberte příslušný typ souboru nebo vyberte v poli Typ souborů položku Všechny soubory. V hromadné korespondenci lze použít následující typy datových souborů:

   • Soubory z jednoúrovňových databázových programů (založených na souborech), pro které jste nainstalovali zprostředkovatele OLE DB nebo ovladač Rozhraní ODBC (Open Database Connectivity) (řada z nich je obsažena v systému Microsoft Office 2010).

   • Soubor ve formátu HTML, ve kterém je jedna tabulka. V prvním řádku tabulky musí být uloženy názvy sloupců a data musí být obsažena v ostatních řádcích tabulky.

   • Dokument aplikace Microsoft Word. Dokument by měl obsahovat jednu tabulku. První řádek tabulky musí obsahovat záhlaví a v dalších řádcích musí být obsaženy záznamy, které chcete k hromadné korespondenci použít.

   • Textový soubor s Datové pole oddělenými tabulátory nebo čárkami (středníky) a s Datový záznam oddělenými znakem konce odstavce.

  • Vytvoření nového datového souboru v aplikaci Word:    Pokud datový soubor dosud nemáte, klikněte na položku Zadat nový seznam a vytvořte seznam pomocí formuláře, který se otevře. Seznam bude uložen jako soubor databáze (MDB), který můžete použít opakovaně. Další informace naleznete v části Vytvoření zdroje dat zadáním nového seznamu.

Poznámka : Máte-li nainstalovánu sadu Microsoft Office 2010 (a nikoli jen samotnou aplikaci Word 2010), můžete pomocí programu Microsoft Query sestavit Dotaz a načíst požadovaná data z Externí zdroj dat.

Potřebujete-li další informace o práci se seznamem kontaktů aplikace Outlook nebo s daty v listu aplikace Excel, čtěte dál.

Tipy pro práci se seznamem kontaktů aplikace Microsoft Office Outlook

Připojení ke složce Kontakty aplikace Outlook je zpravidla jednoduchý proces, ale někdy může dojít k potížím. Dále jsou uvedena řešení běžných potíží, s nimiž se můžete setkat:


Nelze najít složku Kontakty aplikace Outlook.

V aplikaci Outlook může být třeba zapnout vlastnost Zobrazit složku jako Adresář nebo je třeba změnit profil uživatele aplikace Outlook.

Aktivujte vlastnost Zobrazit složku jako Adresář.
 1. V aplikaci Microsoft Outlook klikněte na položku Kontakty.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Kontakty s informacemi, které chcete použít při hromadné korespondenci, a v místní nabídce klikněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Na kartě Adresář aplikace Outlook zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Zobrazit složku jako Adresář, a klikněte na tlačítko OK.

Zpět na tipy pro aplikaci Outlook

Změňte profil uživatele aplikace Outlook.

Profil uživatele aplikace Outlook je skupina e-mailových účtů a adresářů. Zpravidla potřebujete jen jeden profil, pokud však počítač sdílíte s dalšími lidmi nebo používáte pro různé účely různé adresáře, můžete nastavit více profilů. Pokud v případě spuštění hromadné korespondence používáte profil, který neobsahuje požadovanou složku Kontakty, nebude tato složka k dispozici.

Chcete-li přejít do jiného profilu uživatele, restartujte aplikaci Outlook. Po zobrazení výzvy k určení profilu vyberte profil obsahující složku Kontakty, kterou chcete použít v hromadné korespondenci.

Jestliže nebudete vyzváni k určení profilu a víte, že je jich několik, může být nutné nastavit zobrazování výzvy v aplikaci Outlook. Postupujte následujícím způsobem:

 1. Ukončete aplikaci Outlook.

 2. V okně Ovládací panely klikněte na položku Uživatelské účty a potom klikněte na položku Pošta.

 3. Klikněte na tlačítko Zobrazit profily.

 4. Chcete-li, aby se při každém spuštění aplikace Outlook zobrazila výzva k výběru profilu, klikněte na položku Nabídnout výběr profilu a potom klikněte na tlačítko OK.


Zpět na tipy pro aplikaci Outlook

Zobrazují se chybové zprávy o poštovních klientech a tabulkách.

Pokud se pokusíte připojit ke složce Kontakty během zpracování hromadné korespondence v aplikaci Word a aplikace Outlook není v aplikaci Windows Internet Explorer nastavena jako výchozí e-mailový program, zobrazí se chybová zpráva s tímto obsahem:

Buď není k dispozici žádný výchozí poštovní klient nebo aktuální poštovní klient nemůže splnit požadavek na odeslání zprávy. Spusťte aplikaci Microsoft Office Outlook a nastavte ji jako výchozího poštovního klienta.

Chcete-li zamezit zobrazování této zprávy v průběhu zpracování hromadné korespondence, proveďte tyto kroky:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. V části Možnosti při spuštění zaškrtněte políčko Nastavit aplikaci Outlook jako výchozí pro e-mail, kontakty a kalendář a pak klikněte na tlačítko OK.

Spusťte aplikaci Word znovu, otevřete dokument hromadné korespondence a připojte jej ke složce Kontakty aplikace Outlook.

Zpět na tipy pro aplikaci Outlook

Nelze se připojit ke složce Kontakty aplikace Outlook ve Veřejných složkách.

Jestliže v aplikaci Word spustíte hromadnou korespondenci a pokusíte se připojit ke složce Kontakty aplikace Outlook ve Veřejných složkách, zobrazí se chybová zpráva s tímto textem:

Tuto operaci nelze provést z důvodu selhání dialogového okna nebo databázového stroje. Opakujte akci později.

Po opakovaném pokusu se zobrazí stejná chybová zpráva.

Chcete-li jako datový soubor pro hromadnou korespondenci použít složku Kontakty ve Veřejných složkách, musíte hromadnou korespondenci spustit z aplikace Outlook.

Zpět na tipy pro aplikaci Outlook

Tipy pro formátování dat v aplikaci Excel

Jestliže je datovým souborem list aplikace Excel obsahující procenta, peněžní hodnoty nebo PSČ, můžete zachovat číselný formát dat, jestliže se z aplikace Word připojíte k listu aplikace Excel pomocí dynamické výměny dat (DDE). Můžete například zajistit, aby se pětičíselné PSČ 07865 z datového souboru nezobrazilo jako číslo 7865 (bez úvodní nuly).

Před připojením k listu proveďte v aplikaci Word následující kroky:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Upřesnit.

 4. Přejděte do oddílu Obecné a zaškrtněte políčko Při otevírání potvrdit převod formátu souboru.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Ponechte hlavní dokument hromadné korespondence otevřený, klikněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na kartě Korespondence na tlačítko Vybrat příjemce a pak klikněte na příkaz Použít existující seznam.

 7. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat vyhledejte list aplikace Excel a dvakrát na něj klikněte.

 8. V dialogovém okně Potvrdit zdroj dat klikněte na možnost Sešity MS Excel pomocí rozhraní DDE (*.xls) a klikněte na tlačítko OK. Pokud není položka Sešity MS Excel pomocí rozhraní DDE (*.xls) zobrazena, zaškrtněte políčko Zobrazit vše.

 9. V dialogovém okně Microsoft Excel vyberte u položky Rozsah buněk nebo název rozsahu rozsah buněk nebo list s informacemi, které chcete použít v hromadné korespondenci, a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Chcete-li zabránit zobrazení výzvy při každém otevření datového souboru, můžete po připojení k listu zrušit zaškrtnutí políčka Při otevírání potvrdit převod.

Vytvoření zdroje dat zadáním nového seznamu

 1. V dialogovém okně Nový seznam adres zadejte informace pro první adresu (záznam), kterou chcete zahrnout do hromadné korespondence.

  Chcete-li přidat nebo odebrat sloupce, klikněte na možnost Vlastní nastavení sloupců a proveďte požadované změny.

 2. Po zadání všech informací pro první záznam klikněte na možnost Nová položka a zadejte informace pro další záznam. Pokračujte, dokud nezadáte informace pro všechny záznamy, které chcete zahrnout.

 3. Po dokončení nového seznamu klikněte na tlačítko OK.

 4. V dialogovém okně Uložit seznam adres zadejte název nového seznamu a klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×