Hromadná korespondence: výběr příjemců

Chcete-li vybrat příjemce pro hromadnou korespondenci, je nutné dokument připojit ke zdroji dat nebo k datovému souboru. Jestliže zdroj dat nemáte, můžete jej vytvořit během zpracování hromadné korespondence.

Důležité informace: Pokud použijete existující seznam, ujistěte se, zda obsahuje požadované informace včetně všech sloupců a řádků. Během zpracování hromadné korespondence můžete provést určité změny, nemůžete však otevřít zdroj dat samostatně. Proces hromadné korespondence je jednodušší, je-li zdroj dat připraven, než se k němu připojíte.

Pokud chcete používat vlastní pole kontaktů se seznamem kontaktů aplikace Microsoft Outlook nebo zamýšlíte použít složku Kontakty ve Veřejných složkách, je nutné zahájit proces hromadné korespondence v aplikaci Outlook.

V tomto článku

Volba existujícího zdroje dat

Tipy pro práci se seznamem kontaktů aplikace Microsoft Office Outlook

V Outlooku nejde najít složku Kontakty

Aktivace vlastnosti Zobrazit tuto složku jako Adresář

Změna profilu uživatele Outlooku

Zobrazují se chybové zprávy o poštovních klientech a tabulkách

V Outlooku se nejde připojit ke složce Kontakty ve veřejných složkách

Tipy pro formátování dat v aplikaci Excel

Vytvoření zdroje dat zadáním nového seznamu

Volba existujícího zdroje dat

 1. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na tlačítko Vybrat příjemce.

  Pás karet Office 2010

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Použití kontaktů Outlooku:    Pokud chcete použít seznam kontaktů v Microsoft Outlooku, klikněte na Vybrat z kontaktů Outlooku.

   Důležité informace: Další informace o použití seznamu kontaktů najdete v části Tipy pro práci se seznamem kontaktů aplikace Microsoft Office Outlook.

  • Použití existujícího souboru zdroje dat:    Jestliže používáte list aplikace Microsoft Excel, databázi aplikace Microsoft Access nebo jiný typ datového souboru, klikněte na položku Použít existující seznam a vyhledejte soubor v dialogovém okně Vybrat zdroj dat.

   V aplikaci Excel je možné vybrat data z libovolného listu nebo pojmenované oblasti sešitu. Aplikace Access umožňuje vybrat data z libovolné tabulky nebo Dotaz definovaného v databázi.

   Důležité informace: Tipy pro formátování dat v excelovém listu pro hromadnou korespondenci najdete v části Tipy pro formátování dat v aplikaci Excel.

   V případě jiného typu datového souboru vyberte soubor v dialogovém okně Vybrat zdroj dat. Pokud není soubor zobrazen, vyberte příslušný typ souboru nebo vyberte v poli Typ souborů položku Všechny soubory. V hromadné korespondenci lze použít následující typy datových souborů:

   • Soubory z databází, které ukládají data v oddělených souborech po celých záznamech a ke kterým je nainstalovaný zprostředkovatel OLE DB nebo ovladač ODBC (řada z nich je zahrnutá v Microsoft Office 2010).

   • Soubor ve formátu HTML, ve kterém je jedna tabulka. V prvním řádku tabulky musí být uloženy názvy sloupců a data musí být obsažena v ostatních řádcích tabulky.

   • Dokument aplikace Microsoft Word. Dokument by měl obsahovat jednu tabulku. První řádek tabulky musí obsahovat záhlaví a v dalších řádcích musí být obsaženy záznamy, které chcete k hromadné korespondenci použít.

   • Libovolný textový soubor s datovými poli oddělenými tabulátory nebo čárkami a s datovými záznamy oddělenými znakem konce odstavce.

  • Vytvoření nového datového souboru ve Wordu:    Pokud datový soubor dosud nemáte, klikněte na Zadat nový seznam a vytvořte seznam pomocí formuláře, který se otevře. Seznam se uloží jako soubor databáze (.mdb), který můžete použít opakovaně. Další informace najdete v části Vytvoření zdroje dat zadáním nového seznamu.

Poznámka: Máte-li nainstalovánu sadu Microsoft Office 2010 (a nikoli jen samotnou aplikaci Word 2010), můžete pomocí programu Microsoft Query sestavit Dotaz a načíst požadovaná data z Externí zdroj dat.

Potřebujete-li další informace o práci se seznamem kontaktů aplikace Outlook nebo s daty v listu aplikace Excel, čtěte dál.

Tipy pro práci se seznamem kontaktů aplikace Microsoft Office Outlook

Připojení ke složce Kontakty aplikace Outlook je zpravidla jednoduchý proces, ale někdy může dojít k potížím. Dále jsou uvedena řešení běžných potíží, s nimiž se můžete setkat:

V Outlooku nejde najít složku Kontakty

V Outlooku může být potřeba zapnout vlastnost Zobrazit tuto složku jako Adresář nebo si budete muset změnit profil uživatele Outlooku.

Poznámka: Profil uživatele aplikace Outlook je skupina e-mailových účtů a adresářů. Zpravidla potřebujete jen jeden profil, pokud však počítač sdílíte s dalšími lidmi nebo používáte pro různé účely různé adresáře, můžete nastavit více profilů. Pokud v případě spuštění hromadné korespondence používáte profil, který neobsahuje požadovanou složku Kontakty, nebude tato složka k dispozici.

Aktivace vlastnosti Zobrazit tuto složku jako Adresář

 1. V aplikaci Microsoft Outlook klikněte na položku Kontakty.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Kontakty s informacemi, které chcete použít při hromadné korespondenci, a v místní nabídce klikněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Na kartě Adresář aplikace Outlook zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Zobrazit složku jako Adresář, a klikněte na tlačítko OK.

Změna profilu uživatele Outlooku

 1. Restartujte Outlook.

 2. Po zobrazení výzvy k výběru profilu zvolte profil obsahující složku Kontakty, kterou chcete použít v hromadné korespondenci.

  Pokud se nezobrazí výzva k výběru profilu a víte, že máte více než jeden, můžete následujícím postupem nastavit, aby Outlook výzvu zobrazoval:

  1. Ukončete aplikaci Outlook.

  2. V okně Ovládací panely klikněte na položku Uživatelské účty a potom klikněte na položku Pošta.

  3. Klepněte na tlačítko Zobrazit profily.

  4. Chcete-li při každém spuštění aplikace Outlook zobrazit výzvu k výběru profilu, klepněte na položku Nabídnout výběr profilu a potom klepněte na tlačítko OK.

Zpátky na tipy k Outlooku

Zobrazují se chybové zprávy o poštovních klientech a tabulkách

Pokud Outlook není nastavený jako výchozí e-mailová aplikace, může se ve Wordu zobrazit nějaká takováto zpráva: Buď není k dispozici žádný výchozí poštovní klient nebo aktuální poštovní klient nemůže splnit požadavek na odeslání zprávy. Spusťte aplikaci Microsoft Outlook a nastavte ji jako výchozího poštovního klienta.

Tady je postup, jak problém vyřešit:

 1. Na kartě Soubor klikněte na Možnosti.

 2. V části Možnosti při spuštění zaškrtněte políčko Nastavit aplikaci Outlook jako výchozí pro e-mail, kontakty a kalendář a pak klikněte na tlačítko OK.

 3. Spusťte aplikaci Word znovu, otevřete dokument hromadné korespondence a připojte jej ke složce Kontakty aplikace Outlook.

Zpátky na tipy k Outlooku

V Outlooku se nejde připojit ke složce Kontakty ve veřejných složkách

Pokud chcete pro hromadnou korespondenci použít kontakty z veřejné složky, spusťte hromadnou korespondenci v Outlooku.

 1. V Outlooku přejděte do požadované veřejné složky a vyberte kontakty, které chcete použít v hromadné korespondenci.

 2. Na kartě Domů v Outlooku přejděte do skupiny Akce a klikněte na Hromadná korespondence.

  Další informace o spuštění hromadné korespondence v Outlooku najdete v článku Použití outlookových kontaktů jako zdroje dat pro hromadnou korespondenci.

Zpátky na tipy k Outlooku

Tipy pro formátování dat v aplikaci Excel

Jestliže je datovým souborem list aplikace Excel obsahující procenta, peněžní hodnoty nebo PSČ, můžete zachovat číselný formát dat, jestliže se z aplikace Word připojíte k listu aplikace Excel pomocí dynamické výměny dat (DDE). Můžete například zajistit, aby se pětičíselné PSČ 07865 z datového souboru nezobrazilo jako číslo 7865 (bez úvodní nuly).

Před připojením k listu proveďte v aplikaci Word následující kroky:

 1. Na kartě Soubor klikněte na Možnosti.

  Ve Wordu 2007 klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na možnost Upřesnit.

 3. Přejděte do oddílu Obecné a zaškrtněte políčko Při otevírání potvrdit převod formátu souboru.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

 5. Ponechte hlavní dokument hromadné korespondence otevřený, klepněte ve skupinovém rámečku Spustit hromadnou korespondenci na kartě Korespondence na tlačítko Vybrat příjemce a pak klepněte na příkaz Použít existující seznam.

 6. Vyhledejte list aplikace Excel v dialogovém okně Vybrat zdroj dat a poklepejte na něj.

 7. V dialogovém okně Potvrdit zdroj dat klikněte na možnost Sešity MS Excel pomocí rozhraní DDE (*.xls) a klikněte na tlačítko OK. Pokud není položka Sešity MS Excel pomocí rozhraní DDE (*.xls) zobrazena, zaškrtněte políčko Zobrazit vše.

 8. V dialogovém okně Microsoft Excel vyberte u položky Oblast buněk nebo název oblasti oblast buněk nebo list s informacemi, které chcete použít v hromadné korespondenci, a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Chcete-li zabránit zobrazení výzvy při každém otevření datového souboru, můžete po připojení k listu zrušit zaškrtnutí políčka Při otevírání potvrdit převod.

Vytvoření zdroje dat zadáním nového seznamu

 1. V dialogovém okně Nový seznam adres zadejte informace pro první adresu (záznam), kterou chcete zahrnout do hromadné korespondence.

  Chcete-li přidat nebo odebrat sloupce, klikněte na možnost Vlastní nastavení sloupců a proveďte požadované změny.

 2. Po zadání všech informací pro první záznam klikněte na možnost Nová položka a zadejte informace pro další záznam. Pokračujte, dokud nezadáte informace pro všechny záznamy, které chcete zahrnout.

 3. Po dokončení nového seznamu klikněte na tlačítko OK.

 4. V dialogovém okně Uložit seznam adres zadejte název nového seznamu a klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×