Hodnoty vlastností prvků UML

Pro každý prvek UML lze zobrazit dialogové okno Vlastnosti UML, v němž můžete zadat hodnoty vlastností přidružených k tomuto prvku. Každá kategorie v dialogovém okně je přidružena k jiné vlastnosti.

Pomocí dialogového okna Možnosti zobrazení obrazce UML můžete určit, které hodnoty vlastností mají být u obrazce zobrazeny.

Některé kategorie dialogového okna Vlastnosti UML obsahují seznamy vlastností, které je možné přímo upravit klepnutím do pole a zadáním nebo výběrem požadované hodnoty.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×