Hodnocení obsahu

Hodnocení obsahu může pomoci při hledání užitečného a relevantního obsahu v seznamu, v knihovně či na webu.

V tomto článku

Základní informace

Hodnocení obsahu v seznamu nebo knihovně

Úprava vlastnosti Hodnocení pro položku seznamu nebo knihovny

Hodnocení stránky na webu nebo wikiwebu

Změna aktuálního hodnocení

Základní informace

Prostřednictvím hodnocení můžete sdělit názor na obsah a tím pomoci ostatním lidem identifikovat užitečný či relevantní obsah na webu.

Hodnocení lze použít u seznamu, knihovny či webové stránky, a to za předpokladu, že vlastník webu tuto funkci zpřístupnil. Hodnocení se obvykle zobrazují jako sloupec hvězdiček (v seznamu či knihovně), na stránce vlastností (u položky seznamu) nebo jako skupina hvězdiček (na webové stránce).

Hodnocení

Hodnocení, které vyberete, je odesláno a zprůměrováno s ostatními hodnoceními. O chvíli později se na základě intervalu nastaveného správcem serveru zobrazí na serveru aktualizované hodnocení.

Hodnocení obsahu

Pokud průměr spadá mezi dvě celá čísla, může se zobrazit hvězdička vyplněná pouze zčásti. Hodnocení obvykle sestávají z pěti hvězdiček, přičemž pět hvězdiček představuje nejvyšší hodnocení. Organizace si však může způsob fungování či zobrazení hodnocení přizpůsobit.

Tip :  Jestliže si nemůžete vzpomenout, zda jste obsah hodnotili či nikoli, umístěte ukazatel myši na sloupec nebo ovládací prvek hodnocení. Pokud jste hodnocení zadali, zobrazí se v automaticky otevíraném okně s textem příslušné číslo, například Mé hodnocení: 5. V případě, že jste obsah ještě nehodnotili, zobrazí se místní zpráva Mé hodnocení: Dosud bez hodnocení.

Vaše aktuální hodnocení

Pokud provedete hodnocení obsahu, bude vaše hodnota zprůměrována s ostatními hodnoceními a ostatní uživatelé nebudou moci ve výchozím nastavení vámi zadanou hodnotu hodnocení zobrazit. Hodnocení jednotlivců však lze zpřístupnit či zobrazit v přizpůsobeném programu založeném na funkci hodnocení. Další informace o údajích, které lze sdílet prostřednictvím hodnocení, osobních webů a souvisejících funkcí, naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Hodnocení obsahu v seznamu nebo knihovně

Chcete-li hodnotit obsah v seznamu nebo knihovně, je nutné nejprve povolit funkci hodnocení. V šabloně Centrum dokumentů jsou hodnocení k dispozici ve výchozím nastavení.

Je-li tato funkce povolena, bude při zobrazení seznamu nebo knihovny obvykle zobrazen sloupec hodnocení, například Hodnocení (0–5). Pokud jsou hodnocení povolena, ale nejsou v aktuálním zobrazení seznamu nebo knihovny zobrazena, můžete použít postup Úprava vlastnosti Hodnocení pro položku seznamu nebo knihovny uvedený v tomto tématu.

Další informace o tom, zda jsou u seznamu či knihovny povolena hodnocení, vám poskytne osoba vlastnící nebo spravující web. Další informace o povolení a konfiguraci hodnocení naleznete v části Viz také.

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na název seznamu nebo knihovny, jejichž obsah chcete hodnotit.
  Jestliže nejsou seznam nebo knihovna na panelu Snadné spuštění uvedeny, klikněte na tlačítko Akce webu, klikněte na odkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název seznamu či knihovny.

 2. Ve sloupci Hodnocení (0–5) vedle položky, kterou chcete hodnotit, nastavte ukazatel myši na počet hvězdiček, které chcete položce přiřadit.

  U daného počtu hvězdiček přidružených k hodnocení dojde ke změně barvy. Čím větší je počet hvězdiček, tím vyšší je hodnocení.

 3. Kliknutím hodnocení přiřaďte. Zobrazí se zpráva oznamující, že vaše hodnocení bylo odesláno. Po odeslání hodnocení a jeho zprůměrování s ostatními hodnoceními bude použito v rámci celkového hodnocení přidruženého k položce.

  Poznámky : 

  • V závislosti na konfiguraci serveru může přiřazení průměrného hodnocení chvíli trvat. Tento interval je nastaven správcem.

  • V některých seznamech, jako je například kalendář, nemusí být sloupec hodnocení ve výchozím zobrazení zobrazen. Pomocí následujícího postupu můžete přiřadit hodnocení ve vlastnostech položky seznamu.

Úprava vlastnosti Hodnocení pro položku seznamu nebo knihovny

Pokud jsou hodnocení u seznamu či knihovny povolena, ale sloupec Hodnocení (0–5) není v žádném z výchozích zobrazení seznamu či knihovny zobrazen, můžete pomocí tohoto postupu aktualizovat vlastnost Hodnocení pro položku seznamu či dokument.

Pole hodnocení ve vlastnostech

Při použití tohoto postupu je výsledek stejný jako při přiřazení hodnocení ve sloupci Hodnocení (0–5) pro položku seznamu, ale pokud již zobrazujete vlastnosti položky, může být tento postup praktičtější. Tento postup může být užitečný také v případě, že v aktuálním zobrazení seznamu nebo knihovny není zobrazen sloupec Hodnocení (0–5).

Chcete-li hodnotit obsah v seznamu nebo knihovně, je nutné nejprve povolit funkci hodnocení. Jestliže je tato funkce povolena, bude při zobrazení seznamu nebo knihovny zobrazen sloupec hodnocení označený obvykle jako Hodnocení (0–5).

Další informace o tom, zda jsou u seznamu či knihovny povolena hodnocení, vám poskytne osoba vlastnící nebo spravující web. Další informace o povolení a konfiguraci hodnocení naleznete v části Viz také.

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na název seznamu nebo knihovny, jejichž obsah chcete hodnotit. Jestliže nejsou seznam nebo knihovna na panelu Snadné spuštění uvedeny, klikněte na tlačítko Akce webu, klikněte na odkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název seznamu či knihovny.

 2. Zaškrtněte políčko vedle položky seznamu nebo dokumentu, které chcete hodnotit.

 3. Na pásu karet klikněte ve skupině Spravovat na tlačítko Upravit vlastnosti.

 4. Vedle popisku Hodnocení (0–5) nastavte ukazatel myši na počet hvězdiček, které chcete položce přiřadit. U daného počtu hvězdiček přidružených k hodnocení dojde ke změně barvy. Čím větší je počet hvězdiček, tím vyšší je hodnocení.

 5. Kliknutím hodnocení přiřaďte. Zobrazí se zpráva oznamující, že vaše hodnocení bylo odesláno. Po odeslání hodnocení a jeho zprůměrování s ostatními hodnoceními bude použito v rámci celkového hodnocení přidruženého k položce.

Poznámka :  V závislosti na konfiguraci serveru může přiřazení průměrného hodnocení chvíli trvat. Tento interval je nastaven správcem.

Začátek stránky

Hodnocení stránky na webu nebo wikiwebu

Stránky, u kterých návrhář použil rozložení s nastavenými hodnoceními, je možné hodnotit.

Hodnocení na stránce služby SharePoint

Tento postup je podobný přiřazení hodnocení v seznamu nebo knihovně – nastavte ukazatel myši na počet hvězdiček, které chcete přiřadit, a potom klikněte myší. Vzhled ovládacího prvku hodnocení může návrhář stránky upravit.

 1. Na stránce nastavte ukazatel myši na počet hvězdiček, které chcete položce přiřadit. U daného počtu hvězdiček přidružených k hodnocení dojde ke změně barvy. Čím větší je počet hvězdiček, tím vyšší je hodnocení.

 2. Kliknutím hodnocení přiřaďte. Zobrazí se zpráva oznamující, že vaše hodnocení bylo odesláno. Po odeslání hodnocení a jeho zprůměrování s ostatními hodnoceními bude použito v rámci celkového hodnocení přidruženého k položce.

Poznámka :  Další informace o povolení a konfiguraci hodnocení naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Změna aktuálního hodnocení

Pokud po zadání hodnocení změníte názor nebo pokud nechtěně zvolíte nesprávné hodnocení, můžete hodnocení změnit. Chcete-li změnit stávající hodnocení, můžete postupovat stejným způsobem jako při prvním zadání hodnocení.

Jestliže nastavíte ukazatel myši na příslušný obsah, uvidíte své původní hodnocení. Chcete-li své hodnocení změnit, nastavte ukazatel myši na požadovaný počet hvězdiček a kliknutím hodnocení aktualizujte.

Vaše aktuální hodnocení

Poznámka :  V závislosti na konfiguraci serveru může přiřazení průměrného hodnocení na základě vašeho změněného hodnocení chvíli trvat. Tento interval je nastaven správcem serveru.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×