Hledání zprávy nebo položky pomocí funkce Okamžité hledání

Pomocí funkce Okamžité hledání je v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 možné rychle vyhledat položky. Podokno Okamžité hledání je vždy k dispozici ve všech zobrazeních aplikace Outlook, například Pošta, Kalendář nebo Kontakty. Tento článek se zaměřuje na hledání zpráv ve zobrazení Pošta. Stejné techniky hledání lze ale použít k vyhledání jakékoli položky aplikace Outlook. V části popisující změny hledání najdete informace o zpřesnění hledání, zahrnutí podsložek a datových souborů a změnách možností hledání.

Další informace:     Informace o zapnutí nebo vypnutí funkce Okamžité hledání najdete v článku Povolení nebo zakázání funkce Okamžité hledání (v angličtině). Informace o vypnutí výzvy k instalaci funkce Okamžité hledání najdete v článku Vypnutí výzvy k instalaci služby Windows Desktop Search (v angličtině). Informace o optimalizaci hledání najdete v článku Informace o zúžení kritérií hledání v zájmu lepšího vyhledávání v aplikaci Outlook (v angličtině). Pokud aplikace Outlook nevrací očekávané výsledky, přečtěte si článek Obnovení indexování novým vytvořením katalogu funkce Okamžité hledání (v angličtině).

Co chcete udělat?

Najít zprávu

Přidat další kritéria hledání

Znovu použít nedávné hledání

Provést změny v hledání

Vyhledání zprávy

 1. V podokně Pošta klepněte na složku, kterou chcete prohledat.

 2. Do pole Okamžité hledání napište hledaný text.

  • Zprávy obsahující hledaný text se zobrazí v podokně Výsledky okamžitého hledání a nalezený text bude zvýrazněn.

   Poznámka : Ve výchozím nastavení není nutné klepnout na tlačítko Hledat Obrázek tlačítka , aby bylo spuštěno hledání. Tlačítko Hledat je povoleno pouze v případě, že jste zrušili zaškrtnutí políčka Zobrazovat výsledky hledání během zadávání, pokud je to možné v dialogovém okně Možnosti hledání. Podrobné informace naleznete v tomto článku v části Změna možností funkce Okamžité hledání.

  • Zadáním více znaků můžete vyhledávání upřesnit.

 3. Chcete-li rozšířit oblast vyhledávání tak, aby obsahovala všechny složky v podokně Pošta, klepněte na odkaz Zkuste hledat znovu ve všech položkách pošty, který se nachází na konci výsledků hledání.

  Můžete také v Navigační podokno v části Poštovní složky klepnout na možnost Všechny poštovní složky nebo stisknout kombinaci kláves CTRL+ALT+A.

  Výsledky hledání

  1. Klepněte na složku, ve které chcete hledat.

  2. Napište hledaný text do pole Okamžité hledání.

  3. Zprávy obsahující zadaný hledaný text se zobrazí ve výsledcích hledání a hledaný text bude zvýrazněn.

  4. Kliknutím vymažte pole Okamžité hledání a potom spusťte nové hledání.

  5. Kliknutím rozšiřte hledání na všechny složky v Poště.

Příklady popisující, jak můžete najít přesně to, co hledáte, najdete v článku Informace o zúžení kritérií hledání v zájmu lepšího vyhledávání v aplikaci Outlook (v angličtině).

Poznámky : 

 • Chcete-li vrátit pozici kurzoru do pole Okamžité hledání, stiskněte kombinaci kláves CTRL+E.

 • Po provedení hledání a vyhledání položek v seznamu výsledků můžete hledání vymazat. V aplikaci Outlook zůstanete na poslední položce, na kterou jste klepnuli.

 • Prohledávány jsou i přílohy, ale výsledky hledání z příloh nejsou zvýrazněny.

Začátek stránky

Přidání dalších kritérií hledání

Vyhledávání lze upřesnit přidáním dalších kritérií.

 1. V podokně Okamžité hledání klepněte na tlačítko Rozbalit Tvůrce dotazů.

  Podokno Okamžité hledání

 2. Pokud chcete přidat další kritéria hledání, zadejte vyhledávaný text na řádky Od, Text, Předmět nebo Komu.

  Přidat kritéria hledání

 3. Chcete-li v Tvůrci dotazů zobrazit další pole pro hledání, klepněte na tlačítko Přidat kritéria a vyberte požadovaná pole hledání v seznamu.

  Tip : Pokud chcete v Tvůrci dotazů pole hledání odstranit, klepněte v seznamu polí hledání na možnost Odebrat.

 4. Zadejte kritéria hledání do nových polí hledání.

  Při zadávání kritérií pro pole hledání se v poli Okamžité hledání zobrazují zadaná kritéria v podobě syntaxe vyhledávacího dotazu. Syntaxe se skládá z kritérií vyhledávání následovaných dvojtečkou a hodnotou zadanou pro dané kritérium, jak je ukázáno na obrázku níže. Po osvojení si syntaxe kritérií hledání lze tato kritéria zadávat přímo do pole Okamžité hledání a není nutné používat pole hledání.

  Podokno Okamžité hledání

 5. Zobrazte výsledky hledání v seznamu pod podoknem Okamžité hledání.

  Poznámky : 

  • Pole hledání, která lze přidat, se mění podle aktuálně použité složky aplikace Outlook, jako například Pošta, Kalendář, Kontakty, Úkoly, Poznámky, Seznam složek nebo Deník. Pole hledání se mění také podle aktuálně použitého e-mailového profilu aplikace Outlook. Pole hledání zůstávají stejná i po ukončení a restartování aplikace Outlook. Vyhledávací dotaz však zachován nezůstane.

Začátek stránky

Opětovné použití naposledy provedeného hledání

Aplikace Outlook zobrazuje až 10 posledních hledání.

 • V podokně Okamžité hledání klepněte na položku Zobrazit nabídku podokna Okamžité hledání, přejděte na položku Naposledy provedená hledání a poté vyberte požadované hledání v seznamu.

  Podokno hledání

Začátek stránky

Změny hledání

V této části

Zahrnutí podsložek do okamžitého hledání

Zahrnutí datových souborů do hledání

Změna možností okamžitého hledání

Zahrnutí podsložek do okamžitého hledání

Funkce Okamžité vyhledávání může v Seznam složek aplikace Outlook prohledávat všechny složky včetně podsložek, ale možnost prohledávání všech složek není ve výchozím nastavení vybrána. Tuto možnost hledání je třeba zapnout ručně.

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Okamžité hledání a poté klepněte na příkaz Možnosti hledání.

  Můžete také klepnout na šipku v podokně Okamžité hledání a potom na příkaz Možnosti hledání.

 2. Ve skupinovém rámečku Podokno Okamžité hledání vyberte položku Všechny složky.

Zahrnutí složky Odstraněná pošta do okamžitého hledání

Složka Odstraněná pošta není ve výchozím nastavení při prohledávání všech položek pošty zahrnuta. Chcete-li ji zahrnout, proveďte následující kroky:

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Okamžité hledání a poté klepněte na příkaz Možnosti hledání.

  Můžete také klepnout na šipku v podokně Okamžité hledání a potom na příkaz Možnosti hledání.

 2. Ve skupinovém rámečku Odstraněná pošta zaškrtněte políčko Při hledání ve všech položkách zahrnout zprávy ze složky Odstraněná pošta v každém datovém souboru.

Začátek stránky

Zahrnutí datových souborů do hledání

Ve výchozím nastavení Outlook zahrnuje následující datové soubory do hledání, když je vybraná možnost Všechny položky pošty:

 • Všechny indexované datové soubory. Patří sem soubory osobních složek (.pst) a soubory offline složky (.ost). Indexování zajišťuje rychlost okamžitého hledání.

 • datový soubor aplikace Outlook výchozího e-mailového účtu bez ohledu na to, zda je či není indexován.

Pro zahrnutí do hledání je však možné vybrat libovolný datový soubor.

Všechny položky pošty

Důležité : Výběr datových souborů, které mají být zahrnuty do hledání, se týká pouze hledání ve všech položkách pošty, kdy je prohledáván jeden nebo více datových souborů.

Výběr datových souborů pro hledání

 1. V navigačním podokně panelu složky Pošta klepněte na šipku podokna Všechny položky pošty.

 2. Vyberte název datového souboru, který chcete zahrnout nebo vyloučit z hledání.

  Příklad:

  • Účet POP3 může být například používán pouze pro domácí nebo osobní použití, proto v práci pravděpodobně budete chtít prohledat pouze pracovní e-mailový účet. V takovém případě zrušte zaškrtnutí políčka pro domácí e-mail, čímž tento účet vyloučíte z hledání.

  • Datovým souborem, který můžete chtít vyloučit z hledání, může být velká složka archivu.

  • Můžete pracovat v právní firmě a mít informace o každém případu v různých datových souborech .pst, které máte pořád otevřené. Pokud pracujete na konkrétním případu, bude vhodné do hledání souvisejícího s tímto konkrétním případem nezahrnovat soubory .pst k ostatním případům.

Začátek stránky

Změna možností funkce Okamžité hledání

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Okamžité hledání a poté klikněte na Možnosti hledání.

  Můžete také klepnout na šipku v podokně Okamžité hledání a potom na příkaz Možnosti hledání.

 2. Zvolte požadované možnosti:

  Indexování

  • Indexovat zprávy v těchto datových souborech:    Vyberte datové soubory, které má Outlook indexovat pro hledání.

  • Zobrazit výzvu, pokud mohou být výsledky vyhledávání neúplné, neboť dosud probíhá indexování zpráv:     Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté. Pokud je zobrazení všech výsledků hledání zpožděno, protože aplikace Outlook ještě nedokončila indexování všech zpráv ve vybraných datových souborech, zobrazí aplikace Outlook vždy zprávu v podokně Okamžité hledání. Klepnutím na tuto zprávu otevřete dialogové okno, ve kterém se zobrazuje, kolik položek zbývá indexovat. Pokud nechcete, aby se tyto zprávy zobrazovaly, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

   Hledání

  • Zobrazovat výsledky hledání během zadávání, pokud je to možné:      Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté. Pokud nechcete, aby se výsledky hledání zobrazovaly během zadávání, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Můžete například chtít, aby se nezobrazovaly žádné výsledky hledání do té doby, dokud nestisknete klávesu ENTER nebo neklepnete na tlačítko Hledat. Tlačítko Hledat Obrázek tlačítka je zpřístupněno, pouze pokud toto políčko není zaškrtnuto. Zaškrtnutí tohoto políčka může být vhodné zrušit v případě, že se výsledky hledání nezobrazují tak rychle, jak byste si představovali.

  • Zrychlit vyhledávání omezením počtu zobrazených výsledků:     Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté. Pokud hledání vrací příliš velký počet výsledků, omezí aplikace Outlook počet zobrazených položek. Urychlí se tím hledání a zobrazí se nejnovější položky. Aplikace Outlook zobrazí v podokně Okamžité hledání zprávu s upozorněním na toto omezení. Klepnutím na zprávu můžete otevřít dialogové okno a zobrazit všechny výsledky.

  • Zvýrazňovat hledaná slova:      Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté. Pokud nechcete, aby byly výsledky hledání zvýrazněny, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Pokud chcete změnit barvu zvýraznění, klepněte na tlačítko Změnit a poté vyberte barvu v dialogovém okně Barva.

   Odstraněná pošta

  • Při hledání ve všech položkách zahrnout zprávy ze složky Odstraněná pošta v každém datovém souboru:      Ve výchozím stavu není toto políčko zaškrtnuté. Políčko zaškrtněte, pokud chcete do hledání zahrnout také odstraněné položky při hledání ve všech položkách pošty.

   Podokno Okamžité hledání

  • Při hledání zobrazit výsledky ze složek:      Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté políčko Pouze aktuálně vybraná složka. Pokud chcete zahrnout do všech hledání každou složku v seznamu složek aplikace Outlook, zaškrtněte políčko Všechny složky.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×