Hledání textu nebo souborů na webu

Text nebo soubory můžete na webu služby Microsoft Windows SharePoint Services hledat pomocí pole pro hledání. Pokud provádíte vyhledávání na webu služby SharePoint, dotaz vyhledává pouze na aktuálním webu a jakýchkoli jeho podřízených webech. Není možné vyhledávat na webech, pokud neprovádíte hledání z kořenového webu. Rovněž není možné vyhledávat obsah mimo web služby Windows SharePoint Services, a to ani v případě, že je druhý web, na němž chcete vyhledávat, kompatibilní se službou Windows SharePoint Services. Pokud například provádíte vyhledávání z webu Windows SharePoint Services 3.0, který je na stejném serveru jako Microsoft Office SharePoint Server 2007, nebudou výsledky vyhledávání zahrnovat obsah ze serveru Office SharePoint Server. Výsledky vyhledávání budou zahrnovat obsah pouze z webu služby Windows SharePoint Services a jakýchkoli jeho podřízených webů.

V tomto článku:

Hledání textu nebo souborů na webu či v seznamu

Základy syntaxe vyhledávání

Hledání textu nebo souborů na webu či v seznamu

Konkrétní slovo nebo frázi můžete vyhledávat z jakékoli domovské stránky, Stránka webových částí, seznamu nebo knihovny v rámci vašeho webu nastavením oboru hledání Nastavení oboru hledání na hodnotu Tento web. Můžete také hledat konkrétní slovo nebo frázi v seznamu, jako je například knihovna dokumentů, seznam úkolů, kalendář nebo vlastní seznam, a to nastavením na hodnotu Tento seznam. Pokud web obsahuje podřízené weby, může vyhledávací dotaz vrátit odpovídající výsledky také v případě, že je na některém z těchto podřízených webů hledaný text nalezen.

 1. Přejděte na stránku, seznam nebo knihovnu webu, z něhož chcete vyhledávání provádět.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vyhledávat na webu a jakýchkoli podřízených webech, nastavte obor hledání na možnost Tento web.

  • Chcete-li vyhledávat v aktuálním seznamu, nastavte obor hledání na možnost Tento seznam.

 3. Do pole pro vyhledávání zadejte slovo nebo frázi, které chcete vyhledat, a klepněte na tlačítko Hledat Obrázek tlačítka .

  Poznámky : 

  • Pole pro vyhledávání je omezeno maximálně na 255 znaků.

  • Stránka s výsledky hledání zobrazuje počet výsledků, které vyly pro váš vyhledávací dotaz vráceny, a dobu, kterou provádění vyhledávacího dotazu trvalo. Ve výchozím nastavení se výsledky hledání zobrazují podle relevance. Chcete-li seznam výsledků seřadit podle data poslední úpravy položek, klepněte na položku Zobrazit podle data změny.

  • Při vyhledávání ze seznamu je obor hledání ve výchozím nastavení na položce Tento seznam a výsledky se zobrazují pouze pro tento seznam. Chcete-li text nebo soubory hledat i jinde na webu nebo podřízených webech, použijte nastavení Tento web.

Začátek stránky

Základy syntaxe vyhledávání

 • Služba vyhledávání automaticky zahrne různé varianty slov, které jsou založeny na stejném kořeni slova, tedy i množná čísla. Pokud například hledáte slovo stránka, budou vyhledány také výsledky jako stránky.

 • Není možné používat zástupné znaky, jako je například hvězdička (*).

 • Služba vyhledávání nepodporuje logické funkce, jako je A nebo NEBO. Můžete však přidávat nebo odebírat klíčová slova pomocí znaků plus (+) nebo minus (-) Před klíčovým slovem. Dotaz umění + picasso například vrátí seznam obrazů pouze od Picassa.

 • Služba vyhledávání automaticky ignoruje běžná slova, jako je například „to“ nebo „pro“ a také číslice sestávající z jednoho čísla.

 • Služba vyhledávání nerozlišuje velká a malá písmena.

 • Ve výsledcích vyhledávání se nezobrazují přílohy položek seznamu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×