Hledání synonym pomocí tezauru

Word 2013 má zabudovaný tezaurus, díky kterému můžete rychle vyhledávat synonyma.

  1. Klikněte pravým tlačítkem na kterékoliv slovo v dokumentu a potom klikněte na Synonyma. Otevře se krátký seznam.

  2. Pokud se vám nějaké slovo zamlouvá, kliknutím na něj ho použijete místo původního slova.

  3. Jestli vám žádné ze slov tak úplně nevyhovuje, klikněte vespodu seznamu na Tezaurus. Tím se otevře úplný tezaurus.

Případně můžete rovnou otevřít úplný tezaurus, a to tím, že v dokumentu vyberete kterékoliv slovo a kliknete na Revize > Tezaurus.

Příkaz Tezaurus v části Kontrola pravopisu a mluvnice na kartě Revize

Vedle dokumentu se vám zobrazí seznam synonym.

Další funkce tezauru

Pokud chcete

Udělejte tohle

Vložit nebo zkopírovat slovo z tezauru

Podržte nad slovem kurzor, dokud se nezobrazí šipka rozevírací nabídky, a klikněte na Kopírovat nebo Vložit.

Prohlédnout si související slova

Kliknutím na kterékoliv slovo v seznamu tezauru si zobrazíte jeho synonyma (zkuste takhle postupně kliknout na několik slov a sledujte, jak se postupně odchylujete od významu původního slova).

Poslechnout si, jak se slovo vyslovuje

Pod seznamem v okně tezauru klikněte na ikonu reproduktoru vedle slova.

Zobrazit synonyma v jiném jazyce

Úplně vespodu okna tezauru klikněte na šipku vedle pole s jazykem a vyberte jazyk, který chcete.

Zobrazit definici slova

Pokud máte nainstalovaný slovník, pod ikonou reproduktoru se zobrazí i definice slova. Další informace najdete ve článcích Kde najdu slovník? a Instalace slovníku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×