Hledání slov ve slovníku synonym

Pomocí funkce Zdroje informací můžete vyhledávat synonyma (jiná slova se stejným významem) a antonyma (slova s opačným významem) v tezauru.

Tip   V aplikaci Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint a Microsoft Office Outlook můžete rychle vyhledat slovo, jestliže kliknete kdekoli v dokumentu, prezentaci, otevřené zprávě nebo zprávě zobrazené v Podokně čtení pravým tlačítkem myši a potom kliknete v místní nabídce na příkaz Synonymum.

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel

 1. Na kartě Revize klikněte na příkaz Tezaurus.

 2. Stiskněte klávesu ALT a klikněte na slovo, které chcete vyhledat. Výsledky se zobrazí v podokně úloh Zdroje informací.

 3. Pokud chcete použít jedno ze slov v seznamu výsledků nebo vyhledat další slova, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li použít jedno ze slov, označte je, klikněte na šipku dolů a klikněte na příkaz Vložit nebo Kopírovat.

  • Pokud chcete vyhledat další podobná slova, klikněte na slovo v seznamu výsledků.

Poznámka   Můžete vyhledávat i slova v tezauru jiných jazyků. Pokud například pracujete na dokumentu ve francouzštině a chcete vyhledat synonyma, klikněte v podokně úloh Zdroje informací na odkaz Možnosti zdrojů informací a v části Referenční publikace vyberte požadovaný tezaurus.

Začátek stránky

OneNote

 1. Klikněte v nabídce Nástroje na položku Zdroje informací a potom v seznamu Všechny referenční publikace klikněte na položku Tezaurus.

  Research task pane

 2. Stiskněte klávesu ALT a klikněte na slovo, které chcete vyhledat. Výsledky se zobrazí v podokně úloh Zdroje informací.

 3. Chcete-li použít jedno ze slov v seznamu výsledků, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete použít jedno z nalezených slov, klikněte na šipku dolů a poté klikněte na příkaz Vložit nebo Kopírovat.

  • Pokud chcete vyhledat další podobná slova, klikněte na slovo v seznamu výsledků.

Poznámka   Můžete také vyhledávat slova ve slovníku synonym jiného jazyka. Je-li například váš dokument ve francouzštině a chcete vyhledat synonyma, klikněte na položku Možnosti zdrojů informací v podokně úloh Zdroje informací a poté v části Referenční publikace vyberte požadované možnosti slovníků synonym.

Začátek stránky

Outlook

 1. Klikněte v nové zprávě na základní text zprávy a poté na kartě Zpráva ve skupinovém rámečku Kontrola pravopisu a mluvnice klikněte na položku Pravopis a poté na položku Tezaurus.

  Poznámka   V aplikaci Microsoft Office Outlook je podokno úloh Zdroje informací k dispozici ve všech nových položkách aplikace Outlook, jako například ve zprávě, kterou vytváříte, ale nikoli v hlavním okně aplikace Outlook.

  Thesaurus menu command

 2. Stiskněte klávesu ALT a klikněte na slovo, které chcete vyhledat. Výsledky se zobrazí v podokně úloh Zdroje informací.

 3. Pokud chcete použít jedno ze slov v seznamu výsledků nebo vyhledat další slova, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li použít jedno ze slov, označte je, klikněte na šipku dolů a klikněte na příkaz Vložit nebo Kopírovat.

  • Pokud chcete vyhledat další podobná slova, klikněte na slovo v seznamu výsledků.

Poznámka   Můžete vyhledávat i slova v tezauru jiných jazyků. Pokud například pracujete na dokumentu ve francouzštině a chcete vyhledat synonyma, klikněte v podokně úloh Zdroje informací na odkaz Možnosti zdrojů informací a v části Referenční publikace vyberte požadovaný tezaurus.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Na kartě Revize klikněte na položku Tezaurus.

 2. Stiskněte klávesu ALT a klikněte na slovo, které chcete vyhledat. Výsledky se zobrazí v podokně úloh Zdroje informací.

  Poznámka   Kombinace klávesy ALT a kliknutí není v aplikaci Microsoft Office PowerPoint podporována. Do pole Hledat zadejte slovo či frázi a poté klikněte na tlačítko Spustit hledání Obrázek tlačítka.

 3. Pokud chcete použít jedno ze slov v seznamu výsledků nebo vyhledat další slova, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li použít jedno ze slov, označte je, klikněte na šipku dolů a klikněte na příkaz Vložit nebo Kopírovat.

  • Pokud chcete vyhledat další podobná slova, klikněte na slovo v seznamu výsledků.

Poznámka   Můžete vyhledávat i slova v tezauru jiných jazyků. Pokud například pracujete na dokumentu ve francouzštině a chcete vyhledat synonyma, klikněte v podokně úloh Zdroje informací na odkaz Možnosti zdrojů informací a v části Referenční publikace vyberte požadovaný tezaurus.

Začátek stránky

Publisher

 1. V nabídce Nástroje klikněte na položku Zdroje informací a potom klikněte v seznamu Všechny referenční publikace na položku Tezaurus.

  Research task pane

 2. Stiskněte klávesu ALT a klikněte na slovo, které chcete vyhledat. Výsledky se zobrazí v podokně úloh Zdroje informací.

 3. Pokud chcete použít jedno ze slov v seznamu výsledků nebo vyhledat další slova, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li použít jedno ze slov, označte je, klikněte na šipku dolů a klikněte na příkaz Vložit nebo Kopírovat.

  • Pokud chcete vyhledat další podobná slova, klikněte na slovo v seznamu výsledků.

Poznámka   Můžete vyhledávat i slova v tezauru jiných jazyků. Pokud například pracujete na dokumentu ve francouzštině a chcete vyhledat synonyma, klikněte v podokně úloh Zdroje informací na odkaz Možnosti zdrojů informací a v části Referenční publikace vyberte požadovaný tezaurus.

Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Nástroje klikněte na položku Zdroje informací a potom klikněte v seznamu Všechny referenční publikace na položku Tezaurus.

  Research task pane

 2. Stiskněte klávesu ALT a klikněte na slovo, které chcete vyhledat. Výsledky se zobrazí v podokně úloh Zdroje informací.

 3. Pokud chcete použít jedno ze slov v seznamu výsledků nebo vyhledat další slova, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li použít jedno ze slov, označte je, klikněte na šipku dolů a klikněte na příkaz Vložit nebo Kopírovat.

  • Pokud chcete vyhledat další podobná slova, klikněte na slovo v seznamu výsledků.

Poznámka   Můžete vyhledávat i slova v tezauru jiných jazyků. Pokud například pracujete na dokumentu ve francouzštině a chcete vyhledat synonyma, klikněte v podokně úloh Zdroje informací na odkaz Možnosti zdrojů informací a v části Referenční publikace vyberte požadovaný tezaurus.

Začátek stránky

Word

 1. Na kartě Revize klikněte na položku Tezaurus.

 2. Stiskněte klávesu ALT a klikněte na slovo, které chcete vyhledat. Výsledky se zobrazí v podokně úloh Zdroje informací.

 3. Pokud chcete použít jedno ze slov v seznamu výsledků nebo vyhledat další slova, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li použít jedno ze slov, označte je, klikněte na šipku dolů a klikněte na příkaz Vložit nebo Kopírovat.

  • Pokud chcete vyhledat další podobná slova, klikněte na slovo v seznamu výsledků.

Poznámka   Můžete vyhledávat i slova v tezauru jiných jazyků. Pokud například pracujete na dokumentu ve francouzštině a chcete vyhledat synonyma, klikněte v podokně úloh Zdroje informací na odkaz Možnosti zdrojů informací a v části Referenční publikace vyberte požadovaný tezaurus.

Začátek stránky

Použít na: Outlook 2007, Excel 2007, OneNote 2007, Word 2007, PowerPoint 2007, Office 2007, Visio Standard 2007, Visio 2007, Publisher 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk