Hledání jmen v adresáři

Ve složce Adresář lze při adresování e-mailových zpráv vyhledávat jména a distribuční seznamy.

Chcete-li vyhledat osoby pomocí jiných informací než jména nebo e-mailové adresy, například pomocí jejich pracoviště nebo telefonního čísla, přejděte k tématu Hledání osob v adresáři.

Osoby je možné vyhledat také ve složce Kontakty aplikace Microsoft Outlook a automaticky zadat adresu zprávy z položky typu Kontakt. Další informace naleznete v následujících tématech:

Co chcete udělat?

Vyhledání jmen pomocí pole Prohledat adresáře

Vyhledání jmen v adresáři

Vyhledání jmen pomocí pole Prohledat adresáře

Pole pro hledání v adresáři

 • Na Panel nástrojůStandardní zadejte do pole Prohledat adresáře jméno kontaktu, které chcete vyhledat. Nejprve je prohledána složka Kontakty aplikace Outlook. Pokud není nalezena shoda, jsou prohledány všechny ostatní adresáře k dispozici včetně všech adresářů, které jste přidali.

  Tip : Zadat lze také pouze fragment jména, například Jan N, křestní jméno nebo příjmení, zobrazované jméno, e-mailový alias nebo název společnosti. Chcete-li rychle otevřít kontakt, který jste dříve vyhledali, klepněte na šipku u pole Prohledat adresáře a pak vyberte požadované jméno.

Zadání adresy zprávy po vyhledání jména nebo e-mailové adresy

 1. V záhlaví nové zprávy klepněte na pole Textová pole Komu, Kopie a Skrytá.

 2. Do pole Hledat zadejte jméno.

 3. Poklepejte na jméno v seznamu Jméno a pak klepněte na tlačítko OK.

  Proč se v adresáři nezobrazuje seznam (sloupec) jmen?

  Při posledním použití adresáře jste pravděpodobně použili funkci hledání Více sloupců. Klepněte na tlačítko Pouze jméno vedle pole Hledat, kterým obnovíte zobrazení seznamu jmen.

  Další sloupce hledání

Začátek stránky

Vyhledání jmen v adresáři

Po zadání jména do pole Komu, Kopie nebo Skrytá v e-mailové zprávě provede aplikace Outlook automatickou kontrolu, zda zadané jméno odpovídá některému ze jmen uložených v adresáři. Pokud je nalezena shoda, je určeno jméno uživatele. Znamená to, že ve zprávě se zobrazí jméno uživatele a doplní se e-mailová adresa, takže bude možné zprávu odeslat. Jestliže shoda nalezena není, zobrazí se dialogové okno Zkontrolovat jména s dotazem na další informace. Pokud je zadaný text obsažen v několika jménech, můžete požadované jméno vybrat v seznamu. V případě, že jméno nebylo nalezeno, může být zapotřebí hledat v jiném adresáři nebo vytvořit nový Kontakt.

Pokud zadáte do uvedených polí e-mailovou adresu nebo alias a daný uživatel nebo distribuční seznam je uložen v adresáři, je zadaný text nahrazen zobrazovaným jménem.

 1. Na panelu nástrojů Standardní klepněte na tlačítko Adresář Obrázek tlačítka .

  Tip : Adresář je také možné otevřít v nabídce Nástroje a v otevřené zprávě. Ve zprávě na kartě Zpráva klepněte ve skupině Jména na položku Adresář.

 2. V rozevíracím seznamu Adresář klepněte na adresář, ve kterém chcete vyhledávat jména.

  Adresáře v seznamu adresářů jsou s výjimkou Globální adresář vytvořeny ze složek ve složce Kontakty. Obsah hlavní složky Kontakty aplikace Outlook ve výchozím nastavení tvoří Adresář aplikace Outlook. V seznamu jsou uvedeny také další vytvořené složky kontaktů, pokud není nastavena vlastnost, která jejich zobrazení zabrání. Globální seznam adres serveru Microsoft Exchange vytváří a spravuje správce organizace.

  Seznam adresářů

  V zobrazeném seznamu obsahuje složka Kontakty informace o kontaktech z hlavní složky Kontakty aplikace Outlook. Složky obsahující kanceláře mimo pracoviště a osobní kontakty představují příklady složek kontaktů vytvořených pro určité skupiny kontaktů aplikace Outlook a usnadňujících jejich uspořádání.

 3. V poli Hledat zadejte jméno nebo část jména, které hledáte.

  Hledání jmen

  Chcete-li vyhledat jméno pomocí jiných kritérií (například funkce nebo umístění), klepněte na tlačítko Více sloupců a zadejte údaje. V tomto poli je možné vyhledávat podle více než jednoho kritéria. Za každým kritériem zadejte čárku. Zadaný údaj bude vyhledáván v každém z obsažených sloupců nazývaných též pole.

  Proč se v adresáři nezobrazuje seznam (sloupec) jmen?

  Při posledním použití adresáře jste pravděpodobně použili funkci hledání Více sloupců. Klepněte na tlačítko Pouze jméno vedle pole Hledat, kterým obnovíte zobrazení seznamu jmen.

  Další sloupce hledání

  Poznámky : 

  • Pokud nemůžete požadované jméno najít v aktuálně prohledávaném adresáři, zkuste jej vyhledat v jiném adresáři. Seznam adresáře může obsahovat několik adresářů, z nichž každý může obsahovat jiné informace. Hledání položek v libovolném sloupci

   Postup

   1. V dialogovém okně Adresář klepněte v seznamu Adresář na jiný adresář.

   2. Chcete-li zobrazit kontakty ze seznamu kontaktů aplikace Outlook, klepněte v seznamu Adresář na název požadované složky kontaktů pod položkou Adresář aplikace Outlook.

    Ve složce Adresář aplikace Outlook/Kontakty jsou uvedeny pouze kontakty, které mají záznam v poli E-mail nebo Fax.

  • Pokud hledáte e-mailovou adresu v Internetový adresář Protokol LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), můžete jméno hledat podle počátečního písmene nebo podle skupiny písmen, které jméno obsahuje, a to klepnutím na možnost Má na začátku nebo na možnost Obsahuje.

Začátek stránky

Zadání adresy zprávy po vyhledání jména nebo e-mailové adresy

 1. V nové zprávě klepněte v hlavičce zprávy na pole Komu, Kopie nebo Skrytá.

 2. Vyhledejte jméno nebo e-mailovou adresu pomocí kroků popsaných v předchozím oddílu Vyhledání jmen v adresáři.

 3. Poklepejte na jméno nebo e-mailovou adresu v seznamu v adresáři a potom klepněte na tlačítko OK.

  Proč se v adresáři nezobrazuje seznam (sloupec) jmen?

  Při posledním použití adresáře jste pravděpodobně použili funkci hledání Více sloupců. Klepněte na tlačítko Pouze jméno vedle pole Hledat, kterým obnovíte zobrazení seznamu jmen.

  Další sloupce hledání

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×