Hledání dat v aplikaci pro Access

Data nejsou k ničemu, pokud je nemůžete najít, když je potřebujete. Proto aplikace pro Access nabízejí několik způsobů, jak se zaměřit na požadovaná data. Tyto nástroje pro hledání a filtrování máte k dispozici vždy, když vytvoříte aplikaci pro Access.

Hledání dat v zobrazení Podrobnosti seznamu

Zobrazení Podrobnosti seznamu se vytvoří automaticky, když do nějaké aplikace přidáte nějakou tabulku. Toto zobrazení otevřete kliknutím na Seznam ve výběru zobrazení (pokud jste toto zobrazení nepřejmenovali). Víc se o přidávání tabulek do aplikace dozvíte v článku Vytvoření aplikace pro Access.

Každé zobrazení Podrobnosti seznamu obsahuje ve výchozím stavu vyhledávací pole:

Výchozí vyhledávací pole na formuláři Podrobnosti seznamu.

Zadejte do tohoto pole několik znaků, stiskněte Enter a aplikace okamžitě vyfiltruje tento seznam jen na ty položky, které tyto znaky obsahují.

Příklad hledání znaků "ad"

Když u tohoto příkladu zadáte znaky „ad“, aplikace najde „Adina“, „Traders“ a „Mahadevan“. Access použije tento filtr na víc polí. U tohoto příkladu našel Access tuto filtrovanou hodnotu v polích Jméno, Společnost a Příjmení u 3 různých položek.

Hledání dat v zobrazení Souhrn

Zobrazení Souhrn seskupuje položky podle hodnoty, jako třeba stav úkolu:

Vyhledávací pole u souhrnného zobrazení.

Zobrazení Souhrn obsahují stejný druh vyhledávacího pole jako zobrazení Podrobnosti seznamu, ale jeho možnosti filtrování jsou omezené jen na seznam přímo pod ním a netýkají se seznamu napravo. Ale i tak je to skvělý způsob, jak najít skupinu, kterou potřebujete, zvlášť když máte spoustu skupin.

Hledání dat v zobrazení Datový list

Podobně jako u zobrazení Podrobnosti seznamu, vytvoří se taky zobrazení Datový list automaticky, když do nějaké aplikace přidáte nějakou tabulku. Toto zobrazení je k dispozici kliknutím na Datový list ve voliči zobrazení (pokud jste toto zobrazení nepřejmenovali). Datové listy neobsahují vyhledávací pole stejně jako u zobrazení uvedených výš, ale obsahují funkce pro filtrování – takové, jaké najdete u programu pro zpracování tabulek. Víc o zobrazení datového listu najdete v článku Vytvoření zobrazení webového datového listu.

Najeďte myší na záhlaví sloupce, klikněte na rozbalovací šipku a klikněte na možnost řazení nebo filtrování tohoto seznamu.

Použití filtru na pole datového listu Termín splnění.

Opakujte tento postup pro přidání víc hodnot do filtru sloupce. Vedle vybraných hodnot se zobrazí značky zaškrtnutí.

Rozevírací seznam filtru v datovém listu s několika vybranými hodhotami

Tip    Pro rychlé nalezení dat v zobrazení datového listu použijte funkci vašeho prohlížeče „najít na stránce“. Třeba u Internet Exploreru stiskněte Ctrl+F, zadejte hledaný text nebo číslo a pak klikáním na Předchozí nebo Další procházejte nalezené hodnoty.

Použít na: Access 2013, Access 2016 PreviewByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk