Hledání v textu v japonštině

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Část obsahu v tomto tématu nemusí být v některých jazycích k dispozici.

V japonském textu můžete vyhledávat bez rozlišování mezi hiraganou a katakanou, starými nebo novými znaky kana a souvisejícími zvuky.

Důležité informace: Abyste mohli tento postup dokončit, musíte napřed zapnout jazykové funkce pro japonštinu. Další informace najdete v článku Zapnutí japonských jazykových funkcí (pouze verze pro USA).

Vyhledávání japonského textu bez rozlišování mezi hiraganou a katakanou

 1. V nabídce Edit (Úpravy) ukažte na Find (Najít) a potom klikněte na Advanced Find and Replace (Rozšířené hledání a nahrazení).

 2. Do pole Find what (Najít) zadejte text, který chcete najít.

 3. Klikněte na Tlačítko se šipkou , zaškrtněte políčko Sounds Like (Japanese) (Stejná výslovnost (japonština)) a potom klikněte na Options (Možnosti).

 4. V části Treat as equal (Považovat za shodné) zaškrtněte políčko Match hiragana/katakana (Hiragana a katakana) a potom klikněte na OK.

 5. Klikněte na Find Next (Najít další).

Vyhledávání japonského textu bez rozlišování mezi znaky s plnou a poloviční šířkou

 1. V nabídce Edit (Úpravy) ukažte na Find (Najít) a potom klikněte na Advanced Find and Replace (Rozšířené hledání a nahrazení).

 2. Do pole Find what (Najít) zadejte text, který chcete najít.

 3. Klikněte na Tlačítko se šipkou , zaškrtněte políčko Sounds Like (Japanese) (Stejná výslovnost (japonština)) a potom klikněte na Options (Možnosti).

 4. V části Treat as equal (Považovat za shodné) zaškrtněte políčko Match full/half width form (Tvary plné a poloviční šířky) a potom klikněte na OK.

 5. Klikněte na Find Next (Najít další).

Vyhledávání japonského textu bez rozlišování mezi velkými a malými písmeny

 1. V nabídce Edit (Úpravy) ukažte na Find (Najít) a potom klikněte na Advanced Find and Replace (Rozšířené hledání a nahrazení).

 2. Do pole Find what (Najít) zadejte text, který chcete najít.

 3. Klikněte na Tlačítko se šipkou , zaškrtněte políčko Sounds Like (Japanese) (Stejná výslovnost (japonština)) a potom klikněte na Options (Možnosti).

 4. V části Treat as equal (Považovat za shodné) zaškrtněte políčko Match case (Rozlišovat malá a velká písmena) a potom klikněte na OK.

 5. Klikněte na Find Next (Najít další).

Možnosti hledání, které můžete použít

Pokud chcete určit, jaké druhy textových nebo znakových rozdílů se mají při hledání ignorovat, v nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby), klikněte na Japanese Find (Japonské vyhledávání) a potom zaškrtněte příslušná políčka. Funkce těchto políček jsou uvedené níž.

Hledání

Možnost

Bez rozlišování mezi velkými a malými písmeny

Match case (Rozlišovat velká a malá písmena)

Bez rozlišování mezi znaky s plnou a poloviční šířkou

Match full/half-width form (Tvary plné a poloviční šířky)

Bez rozlišování mezi hiraganou a katakanou

Match hiragana/katakana (Hiragana a katakana)

Bez rozlišování mezi znaky s dvojhláskami a dvojitými souhláskami a obyčejnými znaky

Match contractions (yo-on, sokuon) (Zkrácené tvary (yo-on, sokuon))

Bez rozlišování mezi znaky minus (–), pomlčkami ( piktogramy va 2 ) a dlouhými samohláskami ( dlouhé samohláska piktogramy )

Match minus/dash/cho-on (Minus, pomlčka a znak cho-on)

Bez rozlišování mezi značkami pro opakování znaku ( znak opakování znaků 1 znak opakování znaků 2 znak opakování znaků 3 znak opakování znaků 4 Japonský koncový znak 2 )

Match "repeat character" marks (Značky pro opakování znaku)

Bez rozlišování mezi standardními a nestandardními znaky

Match variant-form kanji (itaiji) (Tvary variant kanji (itaiji))

Bez rozlišování mezi novou a starou kanou

Match old kana forms (Staré tvary kana)

Bez rozlišování mezi dlouhými a krátkými samohláskami

Match cho-on used for vowels (Znak cho-on u samohlásek)

Bez rozlišování mezi di piktogramy a piktogramy zi , piktogramy du a piktogramy zu

Match di/zi, du/zu (Di/zi, du/zu) ( di piktogramy / piktogramy zi , piktogramy du / piktogramy zu )

Bez rozlišování mezi piktogramy BA a piktogramy va 1 piktogramy va 2 nebo ha piktogramy a piktogramy IM 1 piktogramy va 2

Match ba/va, ha/fa (Ba/va, ha/fa) ( piktogramy BA / piktogramy va 1 piktogramy va 2 , ha piktogramy / piktogramy IM 1   piktogramy va 2 )

Bez rozlišování mezi piktogramy TSI Můžu piktogramy , piktogramy thi Můžu piktogramy a piktogramy Kuba nebo piktogramy dhi Můžu piktogramy a piktogramy zi

Match tsi/thi/chi, dhi/zi (Tsi/thi/chi, dhi/zi) ( piktogramy TSI Můžu piktogramy / piktogramy thi Můžu piktogramy / piktogramy Kuba , piktogramy dhi Můžu piktogramy / piktogramy zi )

Bez rozlišování mezi piktogramy Hyu piktogramy ju a piktogramy IM 1 piktogramy ju nebo piktogramy byu piktogramy ju a piktogramy va 1 piktogramy ju

Match hyu/iyu, byu/vyu (Hyu/iyu, byu/vyu) ( piktogramy Hyu piktogramy ju / piktogramy IM 1 piktogramy ju , piktogramy byu piktogramy ju / piktogramy va 1 piktogramy ju )

Bez rozlišování mezi piktogramy se a piktogramy še piktogramy Jie nebo velikost piktogramy a piktogramy zi piktogramy Jie

Match se/she, ze/je (Se/she, ze/je) ( piktogramy se / piktogramy še piktogramy Jie , velikost piktogramy / piktogramy zi piktogramy Jie )

Bez rozlišování mezi piktogramy i a piktogramy iya za znaky řádku piktogramy řádek 1 a piktogramy Jie

Match ia/iya (piano/piyano) (Ia/iya (piano/piyano)) ( piktogramy i a piktogramy iya )

Bez rozlišování mezi Japonské znaky 9 a Japonské znak 11 před znaky řádku piktogramy řádku 2

Match ki/ku (tekisuto/tekusuto) (Ki/ku (tekisuto/tekusuto)) ( Japonské znaky 9 / Japonské znak 11 )

Ignorovat interpunkční znaménka

Punctuation characters (Interpunkční znaménka)

Bez rozlišování mezi znaky, které se používají jako prázdná místa, jako jsou mezery s plnou šířkou, mezery s poloviční šířkou a tabulátory

White-space characters (Prázdné znaky)

Viz taky

Vyhledání a nahrazení textu nebo formátování

Vyhledání nebo nahrazení textu pomocí zástupných znaků

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×