Hledání souborů

Část obsahu v tomto tématu nemusí platit pro některé jazyky.

Příkaz Hledání souborů můžete v sadě Microsoft Office 2003 použít k vyhledání souborů na různých místech: na pevném disku počítače, v místní síti, v poštovní schránce aplikace Microsoft Outlook a na vlastních Místa v síti. Můžete také hledat e-maily, schůzky a další informace obsažené v poštovní schránce aplikace Outlook. Soubory můžete vyhledávat dvěma způsoby, a to pomocí základního nebo rozšířeného hledání.

Základní hledání souborů

Základní hledání je nejrozšířenější způsob vyhledávání souborů, položek aplikace Outlook a webových stránek. Můžete vyhledávat soubory obsahující zadaný text v nadpisu, obsahu nebo Vlastnost. Také je možné určit místo, kde se budou soubory hledat, a typy hledaných souborů.

Rozšířené hledání souborů

Rozšířené hledání slouží ke zúžení vyhledávání. Používá se k vyhledávání souborů na základě jejich vlastností. Uživatel vytvoří dotazy, což jsou sady několika pravidel, které musí platit, aby byl požadovaný soubor nalezen. Příkladem dotazu může být text Autor je (přesně) Josef. Tím určíte, že soubory, které chcete vyhledat, budou v textu vlastnosti Autor obsahovat pouze „Josef“.

Hledání v přirozeném jazyku

Hledání v přirozeném jazyce používá pro hledání položek aplikace Microsoft Outlook v podokně Základní hledání běžné konverzační výrazy, jako například Get all mail from Jane (Najít všechny e-maily od Jany) nebo Find all meetings next week (Vyhledat všechny schůzky v příštím týdnu). Pomocí hledání v přirozeném jazyce můžete vyhledávat e-maily, položky kalendáře, kontakty, úkoly a poznámky. Tuto funkci podporují pouze anglické jazykové verze sady Microsoft Office 2003.

Přestože upřesněním dotazu pro hledání v přirozeném jazyku získáte lepší výsledky, není třeba používat celé věty či dbát na gramatickou správnost. Zadání dotazu High priority tasks (Úkoly s vysokou prioritou) je například plně postačující.

Hledání v přirozeném jazyku slouží k prohledávání obsahu položek aplikace Outlook, jako jsou hlavní části e-mailů, a Vlastnost položek, například předměty schůzek či priorita úkolů.

Poznámka : Ačkoliv hledání v přirozeném jazyce není u dokumentů umístěných v síti nebo počítači uživatele podporováno, pokusí se funkce hledání souborů v sadě Office na základě informací zadaných v dotazu pro hledání v přirozeném jazyce vyhledat soubory v těchto umístěních.

Tipy pro hledání v přirozeném jazyce

Vyhledání e-mailu

 • Prohledání obsahu e-mailů pomocí slov, například about (o) či subject (předmět)

  Příklady

  Messages about searching (Zprávy o hledání)

  Messages on the subject: sales quotas (Zprávy s předmětem: kvóty prodeje)

 • Prohledání vlastností a dalších polí e-mailů

  Příklady

  High priority messages (Zprávy s vysokou prioritou)

  Who did I Cc about natural language searching? (Komu byla odeslána kopie o hledání v přirozeném jazyce?)

  E-mail I need to follow-up on (E-maily, které je třeba zpracovat)

 • Vyhledání dokumentů obsahujících přílohy

  Příklad

  Find all mail messages with attachments (Najít všechny e-maily s přílohou)

 • Zúžení vyhledávání zadáním časového rozsahu

  Příklady

  E-mail from Bob in the last week about natural language searching (E-maily od Josefa z minulého týdne o hledání v přirozeném jazyce)

  Find the most recent e-mail from Prasanna (Najít poslední e-maily od Jany)

Vyhledávání v kalendáři

 • Prohledání obsahu schůzek pomocí slov, například about (o) nebo subject (předmět)

  Příklady

  Meeting about sales goals (Schůzka o prodejní strategii)

  Show the meeting to introduce new team members (Zobrazit schůzku, na které byli představeni noví členové týmu)

 • Vyhledání schůzek na základě účasti jednotlivých osob

  Příklady

  All meetings with Jim (Všechny schůzky, kterých se účastnil Jan)

  Find the meeting organized by Tanya (Najít schůzku, kterou svolala Jana)

  Did Bei-Jing accept the meeting about searching? (Přijal Josef pozvání na schůzku o hledání?)

 • Omezení rozsahu hledání zadáním časového údaje

  Příklady

  Find all meetings I attended last Monday (Najít všechny schůzky, kterých jsem se účastnil minulé pondělí)

  Find all meetings the day before yesterday (Najít všechny schůzky, které se konaly předevčírem)

Vyhledávání kontaktů

 • Vyhledání kontaktů na základě podrobných údajů, například na základě přezdívky nebo data narození

  Příklad

  Find everyone whose manager is Miles (Najít všechny, jejichž vedoucím je pan Novák)

 • Vyhledání skupiny kontaktů se společnými údaji

  Příklad

  Contact information for clients who live in Baltimore (Kontaktní informace klientů žijících v Baltimoru)

Vyhledávání poznámek

 • Vyhledání poznámek na základě obsahu, barvy či jiných vlastností poznámek

  Příklady

  All notes I created yesterday (Všechny poznámky zaznamenané včera)

  All blue notes about searching (Všechny modré poznámky týkající se vyhledávání)

Další tipy

 • Zúžení vyhledávání zadáním složky, ve které se informace budou vyhledávat

  Příklad

  E-mail in my Inbox that I haven't read yet (Dosud nepřečtené e-maily ve složce Doručená pošta)

 • Použití uvozovek pro uchování fráze vcelku

  Příklad

  Show me meetings about „natural language searching“ in the next 5 days (Zobrazit schůzky o „hledání v přirozeném jazyku“ v následujících 5 dnech)

 • Zadání požadovaného pořadí vracení výsledků

  Příklad

  E-mail from Helmut, sorted oldest message first (E-maily od Josefa, seřadit od nejstarší)

Možnosti hledání souborů

Podokno úloh Hledání souborů

Klepnete-li v nabídce Soubor na příkaz Hledání souborů, zobrazí se podokno Hledání souborů v pravé části stránky. Každá aplikace sady Office může obsahovat vlastní upravenou verzi podokna Hledání souborů. Výsledky hledání jsou však dostupné ve všech aplikacích. Pokud například vyhledáte soubory všech typů v aplikaci Microsoft Word a ze seznamu výsledků hledání otevřete list aplikace Microsoft Excel, zobrazí se výsledky také v podokně Výsledky hledání aplikace Excel, takže je možné s nimi dále pracovat.

Zobrazení výsledků hledání

Po spuštění vyhledávání se v podokně Hledání souborů začnou zobrazovat názvy nalezených souborů. Soubory jsou zobrazeny odděleně podle svého umístění: počítač, poštovní schránka, místa v síti.

V seznamu výsledků můžete s nalezenými soubory provést například následující akce:

 • zobrazit vlastnosti souboru,

 • otevřít soubor,

 • zobrazit soubor ve webovém prohlížeči,

 • vytvořit nový dokument založený na souboru,

 • zkopírovat hypertextový odkaz na soubor do schránky sady Office.

Urychlení vyhledávání pomocí funkce Rychlé hledání

Funkce Rychlé hledání získá informace ze souborů a uspořádá je tak, aby bylo možné soubory rychle a snadno vyhledat. Index funkce Rychlé hledání se aktualizuje při nečinnosti počítače.

Funkce Rychlé hledání používá vestavěnou Službu indexování systému Windows. Podporu funkce Rychlé hledání lze povolit v podokně Hledání systému Windows nebo v podokně Základní hledání souborů v sadě Office.

Poznámka : V podokně Základní hledání souborů se zobrazí upozornění v případě, že funkce Rychlé hledání není nainstalována. Pokud funkci Rychlé hledání nainstalujete, zobrazí se její stav, tedy zda je zapnuta či vypnuta.

Složitější vyhledávání s použitím podmínek a hodnot

Rozšířené hledání umožňuje k vyhledávání souborů na základě jejich vlastností využít podmínky a hodnoty.

Podmínky jsou omezení hodnoty vlastnosti souboru, která uživatel zadává pro upřesnění při rozšířeném hledání. Každý typ vlastnosti obsahuje sadu odpovídajících podmínek, které jsou při rozšířeném hledání zobrazeny automaticky. Pokud je například zadanou vlastností datum, zobrazí se při rozšířeném hledání mimo jiné také následující podmínky výběru: dnes, zítra a včera.

Některé podmínky nevyžadují zadání další hodnoty. Pokud například stanovíte podmínku Naposledy změněno včera, není třeba zadávat další hodnotu, protože podmínka „včera“ je pro rozšířené hledání dostačující.

Některé podmínky zadání další hodnoty vyžadují. Za podmínkou „je rovno“ například vždy musí následovat další hodnota, kterou uživatel zadává při konfiguraci vyhledávání.

Vyhledávání v dialogovém okně Otevřít

V dialogovém okně Otevřít můžete soubor vyhledávat pomocí nabídky Nástroje, která obsahuje funkce pro základní či rozšířené hledání. Stejně jako v podokně Hledání souborů se výsledky zobrazují odděleně podle svého umístění. Při otevírání souboru je možné prohlédnout jeho vlastnosti.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×