Hledání obsahu

Existuje několik způsobů, jak hledat v aplikaci Microsoft Search Server 2008. Můžete použít pole Hledat na webu Centrum vyhledávání nebo podrobné hledání na stránce Rozšířené hledání. Hledat obsah můžete hledáním textu nebo hledáním hodnot, které jsou přiřazeny vlastnostem.

Co chcete udělat?

Hledání obsahu pomocí pole Hledat

Hledání obsahu pomocí rozšířeného hledání

Psaní efektivních dotazů

Hledání obsahu pomocí pole Hledat

Obsah můžete hledat pomocí pole Hledat na webu Centrum vyhledávání. Správce může změnit nebo odstranit pole Hledat nebo jeho seznam oborů hledání nebo může změnit jeho vzhled.

 1. Přejděte na web Centrum vyhledávání obsahující pole Hledat, které může vypadat jako pole znázorněné na následujícím obrázku.

  Pole Hledat

 2. Chcete-li zvolit místo hledání, vyberte obor hledání ze seznamu vedle pole Hledat.

  seznam oborů

  Na výběr jsou většinou možnosti od oborů, které zahrnují vše, jako je například možnost Všechny weby (nejširší obor), po specifické obory, jako je například možnost Tento web (aktuální web). Zúžení oboru hledání může pomoci zaměřit výsledky hledání.

  Poznámka : Ve výchozím nastavení může správce vyhledávací služby spravovat kolekci webů obsahující Centrum vyhledávání a upravovat tento web jako vlastník tohoto webu. Tato oprávnění umožňují správci změnit nebo odstranit seznam oborů a upravit jiné funkce hledání.

 3. Zadejte dotaz do pole Hledat. Můžete zahrnout slova, fráze v uvozovkách a termíny, které používají klíčová slova a vlastnosti.

  Poznámka : Oddělte termíny mezerami. Dotaz nesmí přesáhnout 200 znaků. Další informace o dotazech naleznete v části Psaní efektivních dotazů.

 4. Klepnutím na tlačítko Hledat Obrázek tlačítka zobrazíte výsledky hledání.

  Definice klíčových slov a odkazy na nejvhodnější dokumenty (jsou-li k dispozici) jsou zobrazeny na začátku výsledků hledání. Pokud obor hledání zahrnuje weby ve federaci, jejich nejlepší výsledky se zobrazí napravo od základních výsledků hledání. Ve výchozím nastavení jsou základní výsledky hledání seřazeny podle důležitosti z hlediska dotazu.

Začátek stránky

Hledání obsahu pomocí rozšířeného hledání

Na stránce Rozšířené hledání si můžete vybrat, zda chcete zobrazit nebo vyloučit výsledky obsahující určitá slova, filtrovat výsledky hledání podle jazyka nebo typu a hledat vlastnosti obsahu.

 1. Stránku Rozšířené hledání zobrazíte klepnutím na odkaz Rozšířené hledání vedle pole Hledat.

 2. V části Najít dokumenty obsahující zadejte slova nebo fráze do polí, která jsou zobrazena na následujícím obrázku. Můžete zvolit, zda chcete hledat libovolné slovo, všechna slova, přesnou frázi nebo vyloučit výsledky obsahující určitá slova.

  Rozšířené vyhledávání – Najít dokumenty obsahující

 3. Chcete-li zúžit výsledky hledání podle jazyka, zaškrtněte jedno nebo více políček vedle položky Pouze tyto jazyky.

  Rozšířené vyhledávání – Pouze jazyky

 4. Chcete-li zúžit výsledky hledání podle formátu dokumentu, klepněte na možnost ze seznamu Typ výsledku.

  Rozšířené vyhledávání – Typ výsledku

 5. Chcete-li najít obsah označený určitými hodnotami, použijte pole vedle nadpisu Kde vlastnost. Klepněte na vlastnost ze seznamu Vybrat vlastnost, vyberte logický operátor a zadejte hodnotu, kterou chcete hledat. Chcete-li hledat více než jednu vlastnost nebo další hodnotu pro stejnou vlastnost, klepněte na položku Přidat vlastnost.

  Rozšířené vyhledávání – Přidat vlastnosti

 6. Klepnutím na tlačítko Hledat zobrazíte výsledky hledání.

  Definice klíčových slov a odkazy na nejvhodnější dokumenty (jsou-li k dispozici) jsou zobrazeny na začátku výsledků hledání. Pokud obor hledání zahrnuje weby ve federaci, jejich nejlepší výsledky se zobrazí napravo od základních výsledků hledání. Ve výchozím nastavení jsou základní výsledky hledání seřazeny podle toho, jak odpovídají vašemu dotazu. Chcete-li je seřadit podle data, klepněte na možnost Zobrazit podle data změny.

Začátek stránky

Psaní efektivních dotazů

Dotazy můžete zadávat do pole Hledat na webu Centrum vyhledávání. Zde jsou uvedena některá základní pravidla, která je třeba při psaní dotazů dodržovat:

 • Dotaz může obsahovat slova, fráze v uvozovkách a termíny, které používají klíčová slova a vlastnosti. Termíny oddělte mezerami.

 • Textová pole pro dotazy umožňují zadat maximálně 200 znaků. Běžně používaná slova, například „ten", „to" a „od", a jednociferná čísla jsou ignorována.

 • Pokud uzavřete frázi do uvozovek, hledání vrátí obsah obsahující přesně stejnou frázi, kterou jste zadali.

 • Zadáte-li slova oddělená mezerami, hledání vrátí obsah obsahující všechna zadaná slova v libovolném pořadí. Chcete-li například najít slovo „jablka“ i slovo „pomeranče“, zadejte jablka pomeranče.

 • Zadejte vlastnosti s požadovanými hodnotami ve formě vlastnost:hodnota. U vlastností se nerozlišují velká a malá písmena.

 • Uzavřete hodnotu vlastnosti do uvozovek, chcete-li najít přesnou shodu, nebo ponechte hodnotu bez uvozovek, chcete-li najít částečně shodné položky začínající zadanými písmeny. Hledáte-li například název_souboru:"Rozpočet" (v uvozovkách), hledání vrátí soubor s názvem Rozpočet.xlsx. Budete-li hledat název_souboru:rozpočet (bez uvozovek), hledání také vrátí tento soubor, ale také soubory Rozpočet_aktuální.xlsx a Rozpočet_příští.xlsx.

 • Vyhledávací služba interpretuje mezeru mezi termíny, které používají různé vlastnosti, jako A. Pokud jsou například k dispozici vlastnosti „předmět" a „typ souboru“ a pokud hledáte předmět:rozpočet čtvrtletí:"jaro 2007" typ_souboru:xlsx, hledání vrátí sešity aplikace Excel 2007, které jsou označeny tímto předmětem.

 • Vyhledávací služba interpretuje mezeru mezi termíny, které používají stejnou vlastnost, jako NEBO. Pokud je k dispozici vlastnost „autor“ a vy hledáte položku autor:"Roman Sojka" autor:"Aleš Suchý", hledání vrátí libovolnou položku vytvořenou některou z těchto osob.

 • Chcete-li vyloučit obsah označený určitou hodnotou vlastnosti, umístěte znaménko minus (-) před název vlastnosti. Pokud je například k dispozici vlastnost „technologie“, připojením -technologie:mobilní k dotazu vyloučíte obsah týkající se mobilních technologií z výsledků hledání.

  Poznámka : Dotaz musí obsahovat termín, který má být nalezen. Dotazy obsahující pouze termíny, které mají být vyloučeny, způsobí zobrazení chybové zprávy.

 • Hledáte-li termín, který je správcem vyhledávací služby definován jako klíčové slovo nebo jedno z jeho synonym, definice tohoto klíčového slova a odkazy na nejvhodnější dokumenty (jsou-li k dispozici) jsou zobrazeny na začátku výsledků hledání.

 • Přílohy položek v seznamu výsledků hledání nejsou obsaženy ve výsledcích hledání.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×