Grafy a další vizualizace v nástroji Power View

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí Power View v SharePointu 2013 a Excelu 2013 můžete rychle vytvářet celou řadu vizualizací dat – od tabulek a matic až po pruhové, sloupcové a bublinové grafy a sady vícečetných grafů. Kdykoliv budete chtít vytvořit vizualizaci, začněte na listu Power View vytvořením tabulky, kterou pak snadno převedete na jiné vizualizace, až najdete tu, která vaše data nejlíp vystihuje.

Vytvoření vizualizace

 1. Vytvořte tabulku na listu Power View, a to tak, že zaškrtnete tabulku nebo pole v seznamu polí nebo že myší přetáhnete pole ze seznamu polí na list. Power View vykreslí tabulku na listu, zobrazí skutečná data a automaticky přidá záhlaví sloupců.

 2. Převeďte tabulku na vizualizaci tak, že zvolíte typ vizualizace na kartě Návrh. V závislosti na datech v tabulce jsou dostupné různé typy vizualizací, abyste mohli pro data použít co nejvhodnější vizualizaci.

  Tip: Pokud chcete vytvořit další vizualizaci, otevřete další tabulku kliknutím do prázdného listu a pak vyberte pole v části Pole v seznamu polí.

V tomto článku

Příklady vizualizací dostupných v Power View

Vytvoření tabulky

Grafy

Výsečové grafy

Bodové a bublinové grafy

Řádek, pruhové a sloupcové grafy

Pruhové grafy

Sloupcové grafy

Spojnicové grafy

Mapy

Násobné grafy: sada grafů se stejnou osou

Matice

Karty

Dlaždice

Další informace

Příklady vizualizací dostupných v Power View

Vizualizace dat v nástroji Crescent

 1. Průřez filtrující sestavu na pečivo

 2. Navigace pomocí plovoucího pásu pro dlaždice, aktuálně pro croissant

 3. Karta v kontejneru dlaždic filtrovaná do aktuální dlaždice (croissant)

 4. Spojnicový graf v kontejneru dlaždic znázorňující spotřebované a podávané množství filtrované na croissanty od ledna do prosince

 5. Násobné grafy filtrované na pečivo a řazené sestupně podle podávaného množství

 6. Sloupcový graf filtrovaný na pečivo znázorňující podávané a spotřebované množství

Vytvoření tabulky

Všechny vizualizace začínají u tabulky. Existuje mnoho různých způsobů, jak vytvořit tabulku v Power View. Další informace o tabulkách najdete v tématu Tabulky v Power View.

Vytvoření tabulky Power View

začátek stránky

Grafy

Nástroj Power View poskytuje množství možností grafu: výsečový, sloupcový, pruhový, spojnicový, bodový a bublinový. Grafy mohou obsahovat více číselných polí a řad. Při navrhování grafu lze zobrazit či skrýt popisky, legendy a nadpisy.

Grafy jsou interaktivní. Po kliknutí na hodnoty v jednom grafu je:

 • Tato hodnota zvýrazněna v tomto grafu.

 • Tato hodnota použita jako filtr ve všech tabulkách, maticích a dlaždicích v sestavě.

 • Tato hodnota zvýrazněna ve všech dalších tabulkách v sestavě.

Další informace naleznete v tématu Filtrování, zvýraznění a průřezy v nástroji Power View.

Grafy jsou také interaktivní v nastavení prezentace – například při čtení a v režimech celé obrazovky v nástroji Power View ve službě SharePoint nebo v listu Power View v sešitu aplikace Excel uloženém ve službě Excel Services nebo zobrazeném ve službách Office 365.

Výsečové grafy

Výsečové grafy v Power View jsou jednoduché nebo složité. Můžete vytvořit výsečový graf, který po poklikání na řez umožní procházet hierarchii, nebo výsečový graf, ve kterém jsou ve větších barevných výsečích zobrazeny dílčí řezy. Pro výsečový graf můžete použít křížový filtr odkazující na další graf. Předpokládejme, že kliknete na pruh v pruhovém grafu. Část výsečového grafu, která je použitá pro tento pruh, se zvýrazní a ostatní části grafu se zobrazí jako neaktivní. Další informace najdete v tématu Výsečové grafy v Power View.

Výsečový graf nástroje Power View zobrazující prodej podle kontinentu s vybranými daty za rok 2007

Bodové a bublinové grafy

Bodové a bublinové grafy jsou velmi užitečné pro zobrazení mnoha souvisejících dat v jednom grafu. V bodových grafech osa x zobrazuje jedno číselné pole a osa y druhé číselné pole, což umožňuje snazší orientaci v relacích mezi těmito dvěma hodnotami pro všechny položky v grafu.

V bublinovém grafu třetí číselné pole určuje velikost datových bodů. Do bodového nebo bublinového grafu se dá taky přidat osa „přehrávání“, která umožňuje znázornit změny dat v průběhu času.

Další informace najdete v tématu Bublinové a bodové grafy v Power View.

Spojnicové, pruhové a sloupcové grafy

Spojnicové, pruhové a sloupcové grafy jsou vhodné pro porovnání datových bodů v jedné nebo několika datových řadách. Ve spojnicových, pruhových a sloupcových grafech osa x zobrazuje jedno pole a osa y další pole, takže se dá snadno zjistit relace mezi těmito dvěma hodnotami pro všechny položky v grafu.

Pruhové grafy

V pruhovém grafu jsou kategorie uspořádané podél svislé osy a hodnoty podél vodorovné osy. Použití pruhového grafu zvažte v těchto případech:

 • Máte jednu nebo víc datových řad, které chcete zobrazit.

 • V datech jsou kladné, záporné a nulové (0) hodnoty.

 • Chcete porovnat data pro hodně kategorií.

 • Popisky os jsou dlouhé.

V Power View máte na výběr tři podtypy pruhových grafů: skládané, 100% skládané a skupinové.

Sloupcové grafy

Data uspořádaná na listu do sloupců nebo řádků se dají zobrazit ve sloupcovém grafu. Sloupcové grafy jsou vhodné pro znázornění změn dat za časové období nebo pro znázornění porovnání položek. Ve sloupcových grafech jsou kategorie uspořádané podél vodorovné osy a hodnoty podle svislé osy.

V Power View máte na výběr tři podtypy sloupcových grafů: skládané, 100% skládané a skupinové.

Spojnicové grafy

Ve spojnicovém grafu jsou kategorie rozložené rovnoměrně podél vodorovné osy (osy kategorií) a všechny číselné hodnoty jsou rozložené podél svislé osy (osy hodnot).

Spojnicový graf v Power VIew

Zvažte použití spojnicového grafu s časovým měřítkem podél vodorovné osy. Ve spojnicovém grafu se data zobrazujou chronologicky v určitých intervalech nebo po základních jednotkách, určených například počtem dní, měsíců nebo roků, a to i když data na listu nejsou seřazená nebo nejsou ve stejných základních jednotkách.

Vytvořte spojnicový graf v Power View.

Začátek stránky

Mapy

Mapy v nástroji Power View používají dlaždice služby Mapy Bing, takže je lze přibližovat a oddalovat či posunovat stejně jako jiné mapy služby Bing. Přidání míst a polí umístí na mapu tečky. Čím vyšší hodnotu zadáte, tím větší bude tečka. Přidáte-li řadu s více hodnotami, vytvoříte na mapě výsečové grafy, jejichž velikost označuje celkové množství. Další informace o mapách v nástroji Power View.

Mapa USA nástroje Power View s výsečovými grafy

Začátek stránky

Násobné grafy: sada grafů se stejnou osou

Pomocí násobných grafů můžete vytvořit řadu grafů s identickými osami X a Y a uspořádat je vedle sebe – což usnadňuje porovnání mnoha různých hodnot najednou. Násobné grafy se někdy nazývají „mřížkové grafy“.

Další informace o vizualizacích násobných grafů v Power View

Začátek stránky

Matice

Matice se podobá tabulce tím, že ji tvoří řádky a sloupce. Matice ale na rozdíl od tabulky dokáže následující věci:

 • Umožňuje zobrazit data bez opakujících se hodnot.

 • Umožňuje zobrazit součty a mezisoučty řádků a sloupců.

 • Umožňuje procházet hierarchii k souhrnným datům a k podrobnostem.

 • Umožňuje sbalit a rozbalit zobrazení.

Další informace o práci s maticí v Power View

Začátek stránky

Karty

Tabulku lze převést na řadu karet zobrazujících data z jednotlivých řádků tabulky rozložená ve formátu karet, obdobně jako rejstříková karta.

Karty s obrázky vlajek v Power View

Přečtěte si o kartách v Power View.

Začátek stránky

Dlaždice

Tabulku nebo matici můžete převést na dlaždice a znázornit tak tabulková data interaktivně. Dlaždice jsou kontejnery s pruhem pro dynamickou navigaci. Dlaždice fungují jako filtry – filtrují obsah uvnitř dlaždice podle hodnoty vybrané v pruhu karet. Do dlaždice se dá přidat víc vizualizací a všechny se pak filtrují podle stejné hodnoty. Jako karty můžete použít text nebo obrázky. Další informace najdete v tématu Dlaždice v Power View.

Tento obrázek znázorňuje počet medailí získaných jednotlivými zeměmi v rychlobruslení.

Kontejner dlaždic s obrázky sportovních disciplín v Power View

Začátek stránky

Další informace

Power View: procházení, vizualizace a prezentace dat

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×