Grafy a další vizualizace v nástroji Power View

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pomocí Power View v SharePointu 2013 a Excelu 2013 můžete rychle vytvářet celou řadu vizualizací dat – od tabulek a matic až po pruhové, sloupcové a bublinové grafy a sady vícečetných grafů. Kdykoliv budete chtít vytvořit vizualizaci, začněte na listu Power View vytvořením tabulky, kterou pak snadno převedete na jiné vizualizace, až najdete tu, která vaše data nejlíp vystihuje.

Vytvoření vizualizace

 1. Vytvořte tabulku na listu Power View, a to tak, že zaškrtnete tabulku nebo pole v seznamu polí nebo že myší přetáhnete pole ze seznamu polí na list. Power View vykreslí tabulku na listu, zobrazí skutečná data a automaticky přidá záhlaví sloupců.

 2. Převeďte tabulku na vizualizaci tak, že zvolíte typ vizualizace na kartě Návrh. V závislosti na datech v tabulce jsou dostupné různé typy vizualizací, abyste mohli pro data použít co nejvhodnější vizualizaci.

  Tip: Pokud chcete vytvořit další vizualizaci, otevřete další tabulku kliknutím do prázdného listu a pak vyberte pole v části Pole v seznamu polí.

V tomto článku

Příklady vizualizací dostupných v Power View

Vytvoření tabulky

Grafy

Výsečové grafy

Bodové a bublinové grafy

Řádek, pruhové a sloupcové grafy

Pruhové grafy

Sloupcové grafy

Spojnicové grafy

Mapy

Násobné grafy: Sada grafů se stejnou osou

Matice

Karty

Dlaždice

Další informace

Příklady vizualizací dostupných v Power View

Vizualizace dat v nástroji Crescent

 1. Průřez filtrující sestavu na pečivo

 2. Navigace pomocí plovoucího pásu pro dlaždice, aktuálně pro croissant

 3. Karta v kontejneru dlaždic filtrovaná do aktuální dlaždice (croissant)

 4. Spojnicový graf v kontejneru dlaždic znázorňující spotřebované a podávané množství filtrované na croissanty od ledna do prosince

 5. Násobné grafy filtrované na pečivo a řazené sestupně podle podávaného množství

 6. Sloupcový graf filtrovaný na pečivo znázorňující podávané a spotřebované množství

Vytvoření tabulky

Všechny vizualizace začněte s tabulkou. Vytvoření tabulky v nástroji Power View mnoha různými způsoby. Další informace o tabulkách v tabulkách v nástroji Power View.

Vytvoření tabulky Power View

začátek stránky

Grafy

Nástroj Power View poskytuje množství možností grafu: výsečový, sloupcový, pruhový, spojnicový, bodový a bublinový. Grafy mohou obsahovat více číselných polí a řad. Při navrhování grafu lze zobrazit či skrýt popisky, legendy a nadpisy.

Grafy jsou interaktivní. Po kliknutí na hodnoty v jednom grafu je:

 • Tato hodnota zvýrazněna v tomto grafu.

 • Tato hodnota použita jako filtr ve všech tabulkách, maticích a dlaždicích v sestavě.

 • Tato hodnota zvýrazněna ve všech dalších tabulkách v sestavě.

Další informace najdete v tématu filtrování, zvýraznění a průřezy v nástroji Power View.

Grafy jsou také interaktivní v nastavení prezentace – například při čtení a v režimech celé obrazovky v nástroji Power View ve službě SharePoint nebo v listu Power View v sešitu aplikace Excel uloženém ve službě Excel Services nebo zobrazeném ve službách Office 365.

Výsečové grafy

Výsečové grafy jsou jednoduché nebo složité v nástroji Power View. Můžete provést výsečový graf přechází dolů po poklikání výsečí nebo výsečový graf, který obsahuje dílčí výsečí v rámci větší barvu výseče. Je možné křížové filtrování výsečového grafu s jiným grafem. Přivítejte klikněte na pruh v pruhovém grafu. Zvýrazněná ikona části výsečového grafu, která platí pro tento panel a zbytek výsečového grafu se zobrazuje šedě. Přečtěte si o výsečové grafy v Power View.

Výsečový graf nástroje Power View zobrazující prodej podle kontinentu s vybranými daty za rok 2007

Bodové a bublinové grafy

Bodové a bublinové grafy jsou velmi užitečné pro zobrazení mnoha souvisejících dat v jednom grafu. V bodových grafech osa x zobrazuje jedno číselné pole a osa y druhé číselné pole, což umožňuje snazší orientaci v relacích mezi těmito dvěma hodnotami pro všechny položky v grafu.

V bublinovém grafu třetí číselné pole určuje velikost datových bodů. Do bodového nebo bublinového grafu se dá taky přidat osa „přehrávání“, která umožňuje znázornit změny dat v průběhu času.

Další informace o bublinové a bodové grafy v nástroji Power View.

Spojnicové, pruhové a sloupcové grafy

Spojnicové, pruhové a sloupcové grafy jsou vhodné pro porovnání datových bodů v jedné nebo několika datových řadách. Ve spojnicových, pruhových a sloupcových grafech osa x zobrazuje jedno pole a osa y další pole, takže se dá snadno zjistit relace mezi těmito dvěma hodnotami pro všechny položky v grafu.

Pruhové grafy

V pruhovém grafu jsou kategorie uspořádané podél svislé osy a hodnoty podél vodorovné osy. Použití pruhového grafu zvažte v těchto případech:

 • Máte jednu nebo víc datových řad, které chcete zobrazit.

 • V datech jsou kladné, záporné a nulové (0) hodnoty.

 • Chcete porovnat data pro hodně kategorií.

 • Popisky os jsou dlouhé.

V Power View máte na výběr tři podtypy pruhových grafů: skládané, 100% skládané a skupinové.

Sloupcové grafy

Data uspořádaná na listu do sloupců nebo řádků se dají zobrazit ve sloupcovém grafu. Sloupcové grafy jsou vhodné pro znázornění změn dat za časové období nebo pro znázornění porovnání položek. Ve sloupcových grafech jsou kategorie uspořádané podél vodorovné osy a hodnoty podle svislé osy.

V Power View máte na výběr tři podtypy sloupcových grafů: skládané, 100% skládané a skupinové.

Spojnicové grafy

Ve spojnicovém grafu jsou kategorie rozložené rovnoměrně podél vodorovné osy (osy kategorií) a všechny číselné hodnoty jsou rozložené podél svislé osy (osy hodnot).

Spojnicový graf v Power VIew

Zvažte použití spojnicového grafu s časovým měřítkem podél vodorovné osy. Ve spojnicovém grafu se data zobrazujou chronologicky v určitých intervalech nebo po základních jednotkách, určených například počtem dní, měsíců nebo roků, a to i když data na listu nejsou seřazená nebo nejsou ve stejných základních jednotkách.

Vytvořte spojnicový graf v nástroji Power View.

Začátek stránky

Mapy

Mapy v Power View pomocí dlaždice mapy Bing, abyste mohli Lupa a posouvat stejně jako u ostatních mapy Bing. Přidání umístění a polí umístí body na mapě. Menší hodnotu, tím větší tečky. Při přidání řady s více hodnotami uslyšíte výsečové grafy na mapě s velikostí výsečový graf s velikost součet. Další informace o mapy v Power View.

Mapa USA nástroje Power View s výsečovými grafy

Začátek stránky

Násobné grafy: sada grafů se stejnou osou

Pomocí násobných grafů můžete vytvořit řadu grafů s identickými osami X a Y a uspořádat je vedle sebe – což usnadňuje porovnání mnoha různých hodnot najednou. Násobné grafy se někdy nazývají „mřížkové grafy“.

Přečtěte si něco víc o Vizualizace násobných grafů v Power View

Začátek stránky

Matice

Matice se podobá tabulce tím, že ji tvoří řádky a sloupce. Matice ale na rozdíl od tabulky dokáže následující věci:

 • Umožňuje zobrazit data bez opakujících se hodnot.

 • Umožňuje zobrazit součty a mezisoučty řádků a sloupců.

 • Umožňuje procházet hierarchii k souhrnným datům a k podrobnostem.

 • Umožňuje sbalit a rozbalit zobrazení.

Přečtěte si další informace o práci s maticí v Power View

Začátek stránky

Karty

Tabulku lze převést na řadu karet zobrazujících data z jednotlivých řádků tabulky rozložená ve formátu karet, obdobně jako rejstříková karta.

Karty s obrázky vlajek v Power View

Přečtěte si o kartách v Power View.

Začátek stránky

Dlaždice

Můžete převést tabulce nebo matici dlaždice můžete interaktivně prezentovat tabulková data. Dlaždice jsou kontejnery s dynamické navigační pruh. Dlaždice act jako filtry – filtrují obsah uvnitř dlaždici a hodnota vybraná v pruhu karet. Můžete přidat víc než jedné vizualizaci dlaždice a všechny jsou filtrovaná podle stejné hodnoty. Použití textu nebo obrázků jako karty. Přečtěte si další informace o dlaždicích v Power View.

Tento obrázek znázorňuje počet medailí získaných jednotlivými zeměmi v rychlobruslení.

Kontejner dlaždic s obrázky sportovních disciplín v Power View

Začátek stránky

Další informace

Power View: procházení, vizualizace a prezentace dat

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×