Grafické objekty v aplikaci Microsoft Graph

Přidání obrázků: Obrázky a naskenované fotografie z jiných aplikací a umístění je možné zkopírovat a vložit do grafu aplikace Microsoft Graph. Vložení importovaného obrázku.

Úpravy obrázků: Existují dva typy obrázků: Rastrový obrázek, které obvykle vypadají jako fotografie, a metasoubory, které obvykle vypadají jako kresby.

Rastry se skládají z bodů a nelze u nich rozdělit skupinu. Po vybrání rastru se zobrazí panel nástrojů Obrázek, pomocí kterého můžete obrázek oříznout, přidat k němu ohraničení nebo upravit jas a kontrast.

U metasouborů lze rozdělit skupinu, převést je na nakreslené objekty a potom je upravit pomocí nástrojů kreslení aplikace Microsoft Graph. Většina ilustrací nebo klipartů je ve formátu metasouboru. Chcete-li u klipartu rozdělit skupinu a převést ho na nakreslený objekt, vyberte příslušný klipart a klepněte na příkaz Oddělit v nabídce Kreslení (panel nástrojů Kreslení). Nyní ho můžete upravovat stejným způsobem jako ostatní nakreslené objekty. Je možné vložit například klipartový obrázek osoby, rozdělit skupinu, změnit barvu oblečení a potom upravený obrázek přidat k jinému klipartu.

Kreslení vlastních obrázků: Pomocí nástrojů na panelu nástrojů Kreslení můžete kreslit vlastní obrázky. Můžete přidávat a spojovat předdefinované automatické tvary nebo kreslit vlastní čáry, klikyháky a volné tvary.

Další informace

Zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů Kreslení

Přidání kruhu, čtverce nebo jiného automatického tvaru

Volné tvary a křivky

Grafické filtry: Aplikace Microsoft Graph rozeznává mnoho různých formátů obrázků. Všechny aplikace sady Office sdílejí stejné grafické filtry. Pokud jste při instalaci jiné aplikace sady Office, například aplikace Word, nainstalovali grafický filtr, můžete stejný filtr používat i v této aplikaci. Informace o instalaci grafických filtrů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×