GUID zdroje (pole zdroje)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datový typ:    Text

Typ položky:    Počítaná

Popis:    Pole GUID zdroje obsahuje generovaný jedinečný identifikační kód pro každý zdroj v projektu. Žádné dva zdroje nemají stejný identifikátor GUID zdroje.

Způsob výpočtu.    Jakmile vytvoříte nový prostředek, aplikace Project automaticky vygeneruje jedinečný identifikační kód zdroje a uloží jej v poli GUID zdroje.

Vhodné využití:    Sloupec GUID zdroje vložte do seznamu zdrojů v případě, že potřebujete zobrazit jedinečný identifikátor pro každý zdroj. To je užitečné zejména tehdy, chcete-li pomoci s programováním a laděním vlastních aplikací v aplikaci Project.

Příklad:    Vytváříte makro odkazující na určité zdroje v projektu. Za účelem získání jedinečných identifikátorů těchto konkrétních zdrojů vložíte do seznamu zdrojů sloupec GUID zdroje.

Poznámky:    Pole GUID zdroje se u zdrojů liší od pole Jednoznačné číslo ID. Jedinečné ID je pořadové číslo označující pořadí, ve kterém jsou zdroje přidávány do projektu. Identifikátor GUID zdroje je naopak jedinečný alfanumerický řetězec, který představuje jednotlivé zdroje za účelem programování.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×