GAMMA (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce GAMMA v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí hodnotu funkce gamma.

Syntaxe

GAMMA(číslo)

Syntaxe funkce GAMA má následující argumenty.

  • Číslo:    Povinný argument. Vrátí číslo.

Poznámky

  • Funkce GAMMA používá následující rovnici:
    Rovnice funkce GAMMA

  • Г(N+1) = N * Г(N)

  • Pokud je argument Číslo záporné číslo, vrátí funkce GAMMA chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud argument Číslo obsahuje neplatné znaky, vrátí funkce GAMMA chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=GAMA(2,5)

Vrátí hodnotu funkce gama pro číslo 2,5 (1,329).

1,329

=GAMA(-3,75)

Vrátí hodnotu funkce gama pro číslo -3,75 (0,268).

0,268

=GAMA(0)

Vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!, protože 0 není platný argument.

#ČÍSLO!

=GAMA(-2)

Vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!, protože záporné celé číslo není platný argument.

#ČÍSLO!

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.