GAMMA (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce GAMMA v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí hodnotu funkce gamma.

Syntaxe

GAMMA(číslo)

Syntaxe funkce GAMA má následující argumenty.

  • Číslo:    Povinný argument. Vrátí číslo.

Poznámky

  • Funkce GAMMA používá následující rovnici:
    Rovnice funkce GAMMA

  • Г(N+1) = N * Г(N)

  • Pokud je argument Číslo záporné číslo, vrátí funkce GAMMA chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud argument Číslo obsahuje neplatné znaky, vrátí funkce GAMMA chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=GAMA(2,5)

Vrátí hodnotu funkce gama pro číslo 2,5 (1,329).

1,329

=GAMA(-3,75)

Vrátí hodnotu funkce gama pro číslo -3,75 (0,268).

0,268

=GAMA(0)

Vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!, protože 0 není platný argument.

#ČÍSLO!

=GAMA(-2)

Vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!, protože záporné celé číslo není platný argument.

#ČÍSLO!

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×