Funkce usnadnění v Office Delvu

Office Delve zahrnuje funkce přístupnosti, které usnadňují používání této aplikace osobám s postižením. Třeba nevidomí nebo slabozrací uživatelé můžou použít čtečku obrazovky ke čtení informací o uživatelském rozhraní nahlas. Uživatelé s omezenou pohyblivostí můžou místo myši používat klávesové zkratky. Tento článek popisuje funkce přístupnosti, které jsou v aplikaci Delve k dispozici.

Poznámky

V tomto tématu

Fungování hlavních součástí aplikace Delve

Delve vytáhne individuální obsah založený na vaší práci a spolupracovnících v Office 365. Delve můžete použít k objevení dokumentů, které jsou pro vás aktuálně pravděpodobně zajímavé.

Dokumenty se v aplikaci Delve zobrazují jako karty obsahu. Informace na kartě obsahu vám můžou ujasnit, proč by měl být dokument pro vás zajímavý nebo relevantní. Další informace najdete v tématu Jak používat v Office Delvu karty obsahu.

Poznámka : Delve zobrazuje jenom dokumenty, ke kterým máte oprávnění přistupovat. Soukromé soubory se ostatním nezobrazí. Další informace o ochraně osobních údajů v aplikaci Delve najdete v článku Jsou moje dokumenty v Office Delvu v bezpečí?.

Základní orientace: Přehled uživatelského rozhraní aplikace Delve

Pokud jste nevidomí nebo máte zhoršený zrak či omezenou pohyblivost, můžete mezi prvky v aplikaci Delve přecházet směrem vpřed pomocí klávesy Tab. Pro přesunutí zpět použijte kombinaci kláves Shift+Tab. Pokud prvky uživatelského rozhraní v aplikaci Delve znáte, můžete si vytvořit myšlenkový model, který vám pomůže s pohybem v rozhraní.

Následující tabulka popisuje hlavní prvky uživatelského rozhraní v aplikaci Delve:

Oblast uživatelského rozhraní

Prvky uživatelského rozhraní Delve

Vlevo nahoře: Navigační odkazy Office 365

 • Odkaz na Spouštěč aplikací

 • Odkaz na Office 365

 • Odkaz na Delve

První dva prvky jsou společné pro všechny webové aplikace Office 365.

Vpravo nahoře: Informace o Office 365

 • Podokno Oznámení

 • Podokno Nastavení

 • Podokno Nápověda

 • Podokno Účet

Toto jsou prvky společné pro všechny webové aplikace Office 365.

Vlevo: Hlavní navigace Delve

 • Pole Hledat: Toto pole používejte pro hledání lidí, souborů nebo vývěsek.

 • Odkaz Domů (odpovídá levému hornímu navigačnímu odkazu aplikace Delve): Když ho vyberete, Delve zobrazí dokumenty, které jsou pro vás aktuálně pravděpodobně zajímavé. Jedná se o kombinaci dokumentů, na kterých jste pracovali vy, a dokumentů, na kterých pracují vaši kolegové. Další informace o prvcích uživatelského rozhraní na kartách obsahu najdete na následujícím řádku této tabulky.

 • Odkaz : Když ho vyberete, dostanete se na stránku vašeho profilu. Na stránce profilu můžete najít a aktualizovat informace profilu a taky vám umožňuje rychle se vrátit k dokumentům, které jste nedávno vytvořili nebo upravili.

 • Odkaz Oblíbené: Když ho vyberete, Delve zobrazí dokumenty, které jste označili jako oblíbené.

 • Seznam Lidé: Zobrazuje až sedm lidí naposledy navštívených aplikací Delve. Když vyberete osobu z tohoto seznamu, přejdete na stránku s profilem této osoby.

 • Seznam Vývěsky: Zobrazuje až pět vámi vytvořených vývěsek nebo vývěsek, které jste označili jako oblíbené. Vývěsky se používají k seskupování a sdílení dokumentů.

V levém dolním rohu pod hlavními navigačními položkami se zobrazují dva odkazy:

 • Odkaz Získejte mobilní aplikaci Delve

 • Odkaz Ochrana osobních údajů v aplikaci Delve

Poznámka : Pokud používáte sadu funkcí MyAnalytics, položka s názvem My Analytics je zahrnutá pod odkazem v hlavní navigaci.

Karta obsahu

Prvky uživatelského rozhraní na kartě obsahu jsou:

 • Jméno a fotka osoby, která dokument naposledy upravila

 • Čas poslední změny dokumentu

 • Náhled obrázku extrahovaného z dokumentu: Pokud dokument nemá obrázek, Delve zobrazí výchozí obrázek představující typ souboru.

 • Typ souboru dokumentu

 • Umístění, kde je dokument uložený: Jedná se buď o web SharePoint nebo OneDrive pro firmy jiného uživatele.

 • Počet zobrazení dokumentu

 • Ikona, kterou můžete použít k přidání nebo odebrání dokumentu z vašeho seznamu Oblíbené

 • Ikona, kterou můžete použít k přidání nebo odebrání dokumentu z vývěsky

 • Ikona pro další možnosti: Když vyberete tuto ikonu, otevře se dialogové okno, kde můžete:

  • poslat odkaz na dokument v e-mailu,

  • zkopírovat odkaz na dokument,

  • zjistit nebo změnit osoby, které mají k dokumentu přístup,

  • publikovat dokument na Yammeru.

Tip : Další informace o prvcích uživatelského rozhraní na kartě obsahu najdete v části Jak používat karty obsahu v Office Delvu.

Použití čtečky obrazovky pro čtení uživatelského rozhraní aplikace Delve

Čtečky obrazovky jsou aplikace, které umožňují lidem, kteří jsou nevidomí nebo slabozrací, poslechnout si zvukový popis prvků uživatelského rozhraní. Stejně jako v uživatelských rozhraních jiných produktů Microsoft obsahují prvky uživatelského rozhraní aplikace Delve názvy, kterým čtečky obrazovky dokážou porozumět (přístupnější názvy).

Když s aplikací Delve používáte čtečku obrazovky, čtečka vám přečte přístupné názvy nahlas (spolu s dalšími relevantními informacemi), zatímco se její fokus přesouvá mezi jednotlivými prvky uživatelského rozhraní.

Příklady:

 • Pokud přejdete na odkaz , čtečka obrazovky se zaměří na tento odkaz a uslyšíte „Odkaz Já“.

 • Když přejdete na vývěsku v seznamu Vývěsky, čtečka obrazovky přesune pozornost na danou vývěsku a vy uslyšíte její jméno a slovo „odkaz“.

 • Když přejdete na kartu obsahu, pozornost čtečky obrazovky se přesune na tuto kartu obsahu a uslyšíte název karty obsahu a taky informace související s daným souborem, jako je jeho typ a umístění úložiště. Uslyšíte taky pokyny pro navigaci mezi prvky karty.

Poznámka : Další informace o čtečkách obrazovky najdete na stránce Americké nadace pro nevidomé (AFB) zaměřené na čtečky obrazovky, kde najdete spoustu z nich, včetně oblíbené čtečky JAWS (Job Access with Speech). Informace o Předčítání, tj. o čtečce zahrnuté v operačním systému Windows, najdete v tématu Čtení textu nahlas programem Předčítání.

Navigace v aplikaci Delve pomocí klávesových zkratek

Protože Delve funguje ve webovém prohlížeči, klávesové zkratky, které v něm fungují, můžete použít i ve službě Delve. Seznam klávesových zkratek, které můžete použít v uživatelském rozhraní aplikace Delve, najdete v tématu Klávesové zkratky pro Office Delve.

Získejte další informace o webu Microsoft Accessibility

Web Microsoft Accessibility poskytuje informace o cílové skupině, pro kterou je určený (osobám s postižením), a o funkcích usnadnění, které jsou jim k dispozici v produktech Microsoft. Taky na něm najdete informace o asistenčních technologiích, které mohou osoby s postižením používat v produktech Microsoftu.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat to nejlepší prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo máte dotazy týkající se přístupnosti, obraťte se prosím s žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk.

Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Navštivte prosím Microsoft Disability Answer Desk, kde najdete kontaktní údaje pro svou oblast.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×