Funkce usnadnění přístupu v SharePointu Online

Weby, které vytvoříte v aplikaci SharePoint Online, obsahují funkce přístupnosti, díky kterým je můžou osoby s postižením snadněji používat. Třeba nevidomí nebo slabozrací uživatelé můžou použít čtečku obrazovky ke čtení informací o uživatelském rozhraní nahlas. Uživatelé s omezenou pohyblivostí můžou místo myši používat klávesové zkratky nebo nástroje pro rozpoznávání řeči. Toto téma popisuje funkce přístupnosti, které jsou v aplikaci SharePoint Online k dispozici pro mnoho typů postižení.

Poznámky : 

V tomto tématu

Vytváření a správa webů v aplikaci SharePoint Online

SharePoint Online je služba, se kterou můžete vytvářet a spravovat weby, jako jsou týmové nebo projektové weby, blogy a videoportály. V aplikaci SharePoint Online můžete udělat třeba toto:

  • Vytvořit web (například týmový web nebo blog). V aplikaci Weby můžete vytvářet weby pomocí šablon, které pomáhají zajistit přístupnost webů. Aplikaci Weby otevřete tak, že ve spouštěči aplikací vyberete Weby.

  • Vytvořit videoportál. Pomocí aplikace Office 365 Video můžete vytvořit videoportál pro svou organizaci, což je skvělé místo pro sdílení videí s ukázkami produktů, záznamů konferencí nebo testů použitelnosti. Když chcete otevřít Office 365 Video, ve spouštěči aplikací vyberte Video. Další informace o funkcích přístupnosti v aplikaci Office 365 Video najdete v tématu Funkce usnadnění v aplikaci Office 365 Video.

  • Správa všech vašich webů v SharePointu OnlineCentrum pro správu SharePointu vám pomůže spravovat všechny weby, které jste vytvořili v aplikaci SharePoint Online. Když chcete otevřít Centrum pro správu SharePointu, ve spouštěči aplikací vyberte Správce. V navigačním podokně přejděte na Centra pro správu a pak vyberte SharePoint.

Práce s klávesovými zkratkami, možnostmi navigace a čtečkami obrazovky v SharePointu Online

Klávesové zkratky umožňují lidem s postižením ovládat aplikace pomocí klávesnice namísto myši. Všechny aplikace, které používáte pro přístup k SharePoint Online, fungují ve webovém prohlížeči, klávesové zkratky, které v něm používáte, fungují i ve všech aplikacích SharePoint Online. Například pro přechod vpřed na další odkazy a jiné prvky na jakékoliv webové stránce (včetně stránek vytvořených pomocí SharePointu Online) stiskněte klávesu Tab a pro přechod zpátky stiskněte Shift+Tab.

Informace o klávesových zkratkách, které jsou pro SharePoint Online specifické, najdete v tématu Klávesové zkratky v SharePointu Online.

Zapnutí možností navigace

Řada stránek vytvořených pomocí aplikace SharePoint Online obsahuje v levém horním rohu stránky čtyři „skryté“ odkazy. Pokud chcete tyto odkazy využít, umístěte kurzor do adresního řádku prohlížeče (nebo stiskněte klávesu F6) a podržte klávesu Tab, dokud neuvidíte popisy jednotlivých odkazů nebo neuslyšíte ze čtečky obrazovky zvukovou zpětnou vazbu (název odkazu):

  • Zapnout režim s vyšším usnadněním. Pokud chcete zapnout nebo vypnout režim s vyšším usnadněním, stiskněte klávesu Enter. Další informace o režimu s vyšším usnadněním najdete v tomto tématu v části Použití režimu s vyšším usnadněním.

  • Přeskočit příkazy pásu karet. Stisknutím klávesy Enter přejdete na první odkaz v navigačním podokně stránky.

  • Přejít k hlavnímu obsahu. Stisknutím klávesy Enter přejdete k hlavnímu obsahu na stránce.

  • Vypnout animace. Stisknutím klávesy Enter můžete vypnout nebo zapnout jakákoli videa nebo grafiku na stránce.

Poznámka : Videoportály vytvořené v aplikaci SharePoint Online (pomocí Office 365 Videa) tyto skryté odkazy neobsahují.

Použití čteček obrazovky

Čtečky obrazovky jsou aplikace, které umožňují nevidomým nebo slabozrakým uživatelům poslechnout si zvukový popis prvků uživatelského rozhraní. Stejně jako v uživatelských rozhraních jiných produktů a služeb od Microsoftu obsahují prvky uživatelského rozhraní aplikace SharePoint Online názvy, kterým čtečky obrazovky dokážou porozumět (přístupné názvy).

Když s aplikací SharePoint Online používáte čtečku obrazovky, čtečka vám přečte přístupné názvy nahlas (spolu s dalšími relevantními informacemi), zatímco se její fokus přesouvá mezi jednotlivými prvky uživatelského rozhraní, které v aplikaci SharePoint Online používáte.

Poznámka : Další informace o čtečkách obrazovky najdete na stránce Americké nadace pro nevidomé (AFB) zaměřené na čtečky obrazovky, kde najdete spoustu z nich, včetně oblíbené čtečky JAWS (Job Access with Speech). Nebo pokud chcete informace o Předčítání, čtečce zahrnuté v operačním systému Windows, podívejte se do tématu Předčítání textu pomocí programu Předčítání.

Použití režimu s vyšším usnadněním na webech Sharepointu Online

Většina prvků uživatelského rozhraní, například formuláře, odkazy a tlačítka, dokáže dobře spolupracovat s nástroji pro usnadnění přístupu. Lidé ale weby aplikace SharePoint Online často přizpůsobují a při tom mohou přidat ovládací nebo jiný prvek, který s nástroji pro usnadnění přístupu příliš dobře nefunguje. Pro tyto případy má aplikace SharePoint Online možnost nazvanou režim s vyšším usnadněním. Tento režim zobrazí obdobu daného uživatelského prvku ve standardním HTML, s kterým už technologie usnadnění dokáže pracovat.

Režim s vyšším usnadněním se vztahuje pouze na vaše zařízení a zůstane zapnutý, dokud ho nevypnete nebo nezavřete prohlížeč. Režim s vyšším usnadněním je užitečný hlavně při práci s následujícím obsahem:

  • Okna nabídky. Namísto zobrazení seznamu možností vytvoří režim s vyšším usnadněním seznam položek nabídky v jednoduchém formátu HTML. Každá možnost je odkaz, na který můžete přejít.

  • Přizpůsobený obsah. Režim s vyšším usnadněním nahradí uživatelský obsah, který čtečky obrazovky nedokážou interpretovat, obsahem, který zpracovat dokážou. Některé seznamy například nabízejí rozšířený text, který uživatelům umožňuje přidávat formátovaný text, obrázky, tabulky a hypertextové odkazy. Některé čtečky obrazovky ale nedokážou rozšířené textové pole interpretovat. Při zapnutí režimu s vyšším usnadněním nahradí SharePoint Online rozšířený text standardním prostým textem.

Následující tabulka uvádí přehled obsahu, který režim s vyšším usnadněním nahradí, i to, čím ho nahradí.

Obsah a jeho alternativa v režimu s vyšším usnadněním

Obsah ve standardním režimu

Alternativní obsah v režimu s vyšším usnadněním

Rozšířené textové pole

Víceřádkové textové pole

Grafické souhrnné grafy (pro průzkumy)

Tabulka se záhlavími

Ganttův diagram (v seznamu projektů)

Tabulka se záhlavími

Výběr kontaktů

Výběr kontaktů

Ovládání aplikace SharePoint Online pomocí rozpoznávání řeči

Nástroje pro rozpoznávání řeči jsou užitečné pro uživatele, kteří mají omezenou mobilitu a potřebují ovládat produkty a služby Microsoft včetně aplikace SharePoint Online pomocí hlasových příkazů (je to pro ně pohodlnější než klávesnice a myš).

Můžete používat nástroje pro rozpoznávání řeči třetích stran nebo použít funkci nazvanou Rozpoznávání řeči, která je součástí operačního systému Windows. Pokud chcete zjistit, jak na svém počítači zapnout Rozpoznávání řeči, přejděte do tématu Používání rozpoznávání řeči.

Vytvoření přístupných webů v aplikaci SharePoint Online

Informace o vytvoření přístupných webů v aplikaci SharePoint Online najdete v těchto tématech:

Další činnosti s SharePointem Online a čtečkou obrazovky

Další informace o tom, jak pracovat v aplikaci SharePoint Online se čtečkami obrazovky, najdete v tématu:

Na webu Možnosti usnadnění v produktech společnosti Microsoft se dozvíte více o funkcích, díky kterým počítač snadněji uvidíte, uslyšíte a bude pro vás jednodušší ho používat.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo máte dotazy týkající se přístupnosti, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Navštivte web Microsoft Disability Answer Desk a vyhledejte kontaktní informace pro vaši oblast.

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.