Funkce usnadnění Lyncu pro tělesně postižené uživatele

Cílem společnosti Microsoft je usnadňovat uživatelům používání produktů a služeb. V následujících tématech jsou uvedené informace o funkcích, produktech a službách, které usnadňují používání Lyncu tělesně postiženým uživatelům:

V tomto článku

Funkce usnadnění Lyncu

Funkce usnadnění nápovědy Lyncu

Klávesové zkratky pro práci s oknem nápovědy

Alternativní text pro obrázky v nápovědě

Produkty a služby pro usnadnění od Microsoftu

Funkce přístupnosti ve Windows

Volně dostupné podrobné výukové programy

Pomocné technické prostředky pro Windows

Dokumentace v alternativních formátech

Služby zákazníkům pro uživatele se sluchovým postižením

Další informace

Funkce usnadnění Lyncu

Kromě funkcí a nástrojů pro usnadnění Microsoft Windows mají lidé s postižením k dispozici tyto funkce pro usnadnění používání Lyncu:

  • Klávesové zkratky pro Lync 2013

    Poznámka :  Informace v tomto dokumentu platí jenom pro uživatele, kteří získali licenci na produkty Microsoftu v USA. Pokud jste produkt získali mimo USA, použijte seznam telefonních čísel a adres služeb podpory Microsoftu, který najdete kartě s informacemi o pobočkách dodané se softwarovým balíčkem nebo na webu Microsoft Accessibility. Můžete se obrátit na místní pobočku a zjistit, jestli je typ produktů a služeb popsaných v tomto oddílu dostupný ve vaší oblasti. Informace o přístupnosti jsou k dispozici i v jiných jazycích, například ve francouzštině nebo japonštině.

Funkce usnadnění nápovědy Lyncu

Nápověda Lyncu zahrnuje funkce, díky kterým ji může používat větší okruh uživatelů, včetně uživatelů s omezenou pohyblivostí, zhoršeným zrakem a jiným postižením.

Klávesové zkratky pro práci s oknem nápovědy

Akce

Klávesová zkratka

Zobrazení okna nápovědy

F1

Přepnutí kurzoru mezi podoknem s tématy nápovědy a navigačním podoknem (karty jako je Obsah, Vyhledávání, Rejstřík)

F6

Přepnutí mezi kartami (Obsah, Vyhledávání a Rejstřík) v navigačním podokně

ALT + podtržené písmeno karty

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu

TABULÁTOR

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu

SHIFT+TABULÁTOR

Provedení akce spojené s kliknutím na vybranou funkci Zobrazit vše, Skrýt vše nebo na skrytý text či hypertextový odkaz.

ENTER

Zobrazení nabídky Možnosti a následný přístup ke všem příkazům panelu nástrojů Nápověda

ALT+O

Skrytí nebo zobrazení podokna obsahujícího karty Obsah, Vyhledávání a Rejstřík

ALT+O a potom T

Zobrazení předchozího prohlíženého tématu

ALT+O a potom B

Zobrazení následujícího tématu v naposledy zobrazené posloupnosti témat

ALT+O a potom F

Návrat na určenou domovskou stránku

ALT+O a potom H

Zastavení otvírání tématu nápovědy v okně nápovědy (zastavení načítání webové stránky)

ALT+O a potom S

Otevření dialogového okna Možnosti Internetu Microsoft Internet Exploreru, ve kterém můžete změnit nastavení usnadnění

ALT+O a potom I

Obnovení tématu (při prohlížení obsahu z webové stránky)

ALT+O a potom R

Vytisknutí všech témat v publikaci nebo jen vybraného tématu

ALT+O a potom P

Zavření okna nápovědy

ALT+F4

Pomocí následujících klávesových zkratek pro nápovědu můžete rychle provést mnoho běžných úkolů.

Alternativní text pro obrázky v nápovědě

Každý obrázek v nápovědě Lyncu, a to včetně snímků obrazovky a ikon, má přiřazený alternativní text. Uživatelé, kteří mají problém s rozpoznáváním obrázků, můžou umístit myš na obrázek a přečíst si alternativní text. Alternativní text popisuje, co je na obrázku, nebo popisuje příkaz programu, který představuje příslušná ikona.

Produkty a služby pro usnadnění od Microsoftu

Cílem společnosti Microsoft je usnadňovat uživatelům používání produktů a služeb. V následujících tématech jsou uvedeny informace o funkcích, produktech a službách, které usnadňují používání systému Windows tělesně postiženým uživatelům:

Funkce přístupnosti ve Windows

Operační systém Windows obsahuje mnoho předdefinovaných funkcí usnadnění, jež jsou užitečné pro uživatele, kteří mají potíže s používáním klávesnice nebo myši, jsou nevidomí nebo slabozrací, nebo neslyšící či slabě slyšící. Funkce jsou instalovány v průběhu instalace. Další informace o těchto funkcích naleznete v nápovědě k systému Windows a na webu Microsoft Accessibility.

Volně dostupné podrobné výukové programy:

Společnost Microsoft nabízí řadu podrobných výukových programů, které obsahují detailní postupy pro nastavení funkcí usnadnění v počítači. Tyto informace jsou ve formátu, u něhož jsou alternativní metody uvedeny vedle sebe, takže je možné se seznámit s ovládáním pomocí myši, klávesnice nebo kombinace obou.

Podrobné výukové programy najdete na webu Microsoft Accessibility.

Pomocné technické prostředky pro Windows

Pro uživatele s postižením je k dispozici řada pomocných technických prostředků usnadňujících používání počítačů. Katalog pomocných technických prostředků pro systém Windows můžete prohledávat na webu Microsoft Accessibility.

Pokud používáte pomocné technické prostředky, poraďte se před upgradem softwaru nebo hardwaru se svým dodavatelem pomocných technických prostředků a ujistěte se, zda nedojde k potížím s kompatibilitou.

Dokumentace v alternativních formátech

Jestliže máte potíže se čtením nebo manipulací s tištěnými materiály, můžete dokumentaci k mnoha produktům společnosti Microsoft získat v dostupnějších formátech. Rejstřík dostupné dokumentace k produktům najdete na webu Microsoft Accessibility.

Navíc můžete získat další publikace Microsoftu od organizace Learning Ally (dříve Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.), která distribuuje tyto dokumenty registrovaným oprávněným členům svojí distribuční služby. Pokud chcete získat informace o dostupnosti dokumentace k produktům Microsoftu a knih nakladatelství Microsoft Press, použijte web http://learningally.org/ nebo kontakt:

Learning Ally
20 Roszel Road
Princeton, NJ 08540
Telefonní číslo z USA: (800) 221-4792
Telefonní číslo z jiných zemí než USA a Kanada: (609) 452-0606
Fax: (609) 987-8116

Protože neustále dochází ke změnám webových adres, některé zde uvedené weby mohou být nedostupné.

Služby zákazníkům pro uživatele s postižením sluchu

Pokud jste neslyšící nebo máte poruchu sluchu, můžete využít úplný přístup k produktům a službám společnosti Microsoft prostřednictvím textové telefonní služby (TTY/TDD):

  • Informace o službě zákazníkům získáte v prodejním informačním centru společnosti Microsoft na čísle (800) 892-5234 v pondělí až pátek od 6:30 do 17:30 pacifického času s výjimkou svátků.

  • Potřebujete-li technickou pomoc v USA, obraťte se na Služby podpory produktů společnosti Microsoft na čísle (800) 892-5234 v pondělí až pátek od 6:00 do 18:00 pacifického času s výjimkou svátků. V Kanadě použijte číslo (905) 568-9641 v pondělí až pátek od 8:00 do 20:00 východního času s výjimkou svátků.

Na služby podpory společnosti Microsoft se vztahují ceny, termíny a podmínky platné v čase použití služby.

Další informace

Víc se o tom, jak počítačové technologie pro přístupnost pomáhají zlepšovat životy lidí s postižením, dozvíte na webu Microsoft Accessibility.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×