Funkce usnadnění v systému Microsoft Office Starter 2010

Systém Microsoft Office Starter 2010 obsahuje funkce, které usnadňují používání softwaru široké škále uživatelů, včetně uživatelů s omezenou pohyblivostí, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením.

Poznámka : Další informace o použití funkcí usnadnění v systému Windows naleznete v tématu Použití funkcí systému Windows k usnadnění práce s aplikacemi sady Office.

Co chcete udělat?

Klávesové zkratky

Nastavení možností velikosti a lupy

Změna barvy textu

Shromažďování a vkládání položek mezi aplikacemi sady Office

Další informace o nových nebo aktualizovaných funkcích usnadnění

Klávesové zkratky

Většinu úkolů lze provést pomocí klávesnice.

Zobrazování některých klávesových zkratek v tipech nebo jejich skrytí

Pomocí klávesnice

 1. Stisknutím kláves ALT+F, I otevřete dialogové okno Možnosti aplikace Word nebo Možnosti aplikace Excel.

 2. Stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte položku Upřesnit a potom se pomocí klávesy TAB přesuňte do podokna Upřesnit možnosti.

 3. Opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte položku Zobrazit klávesové zkratky v popisech v části Zobrazení.

 4. Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Pomocí myši

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Word nebo Excel klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Upřesnit.

 4. V části Zobrazení zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit klávesové zkratky v popisech.

Důležité : Změna tohoto nastavení se projeví ve všech aplikacích sady Microsoft Office.

Další informace o použití klávesnice naleznete v následujících článcích:

Začátek stránky

Nastavení možností velikosti a lupy

Zvětšení a zmenšení zobrazení dokumentu

Dokument si můžete přiblížit, abyste ho viděli z větší blízkosti, nebo ho můžete oddálit, abyste viděli větší část stránky ve zmenšené velikosti.

Pomocí klávesnice

 1. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud není fokus na stavovém řádku.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud není fokus na položce Úroveň přiblížení.

 3. Stisknutím klávesy ENTER otevřete dialogové okno Lupa.

 4. Opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte pole Procent a potom zadejte procentuální hodnotu nebo ji vyberte pomocí kláves ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ.

Pomocí myši

 1. V dolní části okna klikněte na posuvník lupy a přetáhněte jej, nebo zadejte do pole Procent procentuální hodnotu.

Nastavení lupy pomocí ukazovacího zařízení Microsoft IntelliMouse nebo jiného podobného ukazovacího zařízení

 1. Klikněte na dokument.

 2. Během otáčení kolečkem s cílem nastavit lupu stiskněte a podržte klávesu CTRL.

Další informace naleznete v pokynech k používanému polohovacímu zařízení.

Začátek stránky

Změna barvy textu

Pomocí klávesnice

 1. Vyberte text, který chcete změnit.

 2. Stiskněte klávesy ALT+H, F, C.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte požadovanou barvu a pak stiskněte klávesu ENTER.

Pomocí myši

 1. Vyberte text, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů postupujte ve skupině Písmo následujícím způsobem:

  • Chcete-li u textu použít naposledy použitou barvu, klikněte na tlačítko Barva písma.

  • Chcete-li použít jinou barvu, klikněte na šipku vedle tlačítka Barva písma a pak vyberte požadovanou barvu.

Začátek stránky

Shromažďování a vkládání položek mezi aplikacemi sady Office

Shromáždění položek určených k vložení

Pomocí klávesnice

 1. Zajistěte, aby bylo otevřeno podokno úloh Schránka systému Microsoft Office.

  Jak?

  • Stiskněte klávesy ALT+Ů a potom klávesy C, 2.

 2. Opakovaným stisknutím klávesy F6 přejděte k požadovanému dokumentu a potom vyberte první položku, kterou chcete zkopírovat.

 3. Stisknutím kombinace kláves CTRL+C položku zkopírujte.

 4. Pokračujte kopírováním položek z dokumentů v libovolné aplikaci sady Office, dokud neshromáždíte všechny požadované položky (nejvýše 24 položek).

Pomocí myši

 1. Zajistěte, aby bylo otevřeno podokno úloh Schránka systému Microsoft Office.

  Jak?

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na ikonu spouštění dialogového okna Schránka.
   Ikona pro otevření dialogu

 2. Vyberte první položku, kterou chcete kopírovat.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na tlačítko Kopírovat.

 4. Pokračujte kopírováním položek z dokumentů v libovolné aplikaci sady Office, dokud neshromáždíte všechny požadované položky (nejvýše 24 položek).

Vložení shromážděných položek v systému Office Starter

Pomocí klávesnice

 1. Otevřete aplikaci Word Starter nebo Excel Starter.

 2. Zajistěte, aby bylo otevřeno podokno úloh Schránka systému Microsoft Office.

  Jak?

  • Stiskněte klávesy ALT+Ů a potom klávesy C, 2.

  • Opakovaným stisknutím klávesy F6 přejděte k požadovanému dokumentu a potom umístěte kurzor na místo, kam chcete položky vložit.

  • Stisknutím klávesy F6 se přesuňte do podokna úloh Schránka.

  • Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li položky vkládat jednotlivě, zvýrazněte v podokně úloh Schránka pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ položku, kterou chcete vložit, a poté stiskněte klávesu ENTER.

   • Chcete-li vložit všechny zkopírované položky, vyberte opakovaným stisknutím klávesy TAB položku Vložit vše a poté stiskněte klávesu ENTER.

   • Stisknutím klávesy ESC se vraťte do dokumentu.

Pomocí myši

 1. Otevřete aplikaci Word Starter nebo Excel Starter.

 2. Zajistěte, aby bylo otevřeno podokno úloh Schránka systému Microsoft Office.

  Jak?

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na ikonu spouštění dialogového okna Schránka.
   Ikona pro otevření dialogu

 3. Klikněte na místo, kam mají být položky vloženy.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vkládat položky po jedné, klikněte v podokně úloh Schránka na položku, kterou chcete vložit, a stiskněte klávesu ENTER.

  • Chcete-li vložit všechny zkopírované položky, klikněte na položku Vložit vše.

Začátek stránky

Další informace o nových nebo aktualizovaných funkcích usnadnění

Systém Microsoft Office Starter 2010 pomáhá uživatelům vytvářet přístupnější obsah a pokračuje v úsilí o větší dostupnost produktů systému Microsoft Office pro osoby s postižením. Kromě mnoha funkcí, které možná již znáte, zahrnuje systém Office Starter 2010 několik nových a aktualizovaných funkcí usnadnění.

Zobrazení Microsoft Office Backstage

Jednou z nejvýraznějších změn v systému Office 2010 je přemístění akcí, které se dříve nacházely v nabídce Soubor nebo pod tlačítkem Microsoft Office, do zobrazení Microsoft Office Backstage. Naleznete zde nástroje, které slouží k práci s celým souborem, nikoli pouze s jeho obsahem, jako jsou možnosti Tisk a Uložit. Díky zobrazení většího prostoru a poskytnutí podrobnějších informací o dostupných příkazech budou mít uživatelé, kteří využívají funkce usnadnění, širší kontext a více informací o tom, jak tyto příkazy používat. Využití většího prostoru na obrazovce navíc umožňuje rozmístit příkazy uživatelského rozhraní logičtěji.

Uživatelské rozhraní Microsoft Fluent (pás karet)

U všech aplikací systému Office 2010 je použito Fluent, což je pás karet, který zajišťuje jednotný vzhled všech aplikací. Uživatelé, kteří k pohybu po pásu karet používají klávesnici, nyní navíc mohou přeskakovat mezi jednotlivými částmi karty na pásu karet (označovanými jako skupiny) stisknutím kláves CTRL+ŠIPKA VPRAVO nebo CTRL+ŠIPKA VLEVO, čímž se přesunou k další, respektive předchozí skupině.

Kontrola usnadnění

Systém Office Starter obsahuje nástroj Kontrola usnadnění, který pomáhá vytvořit přístupnější obsah. Při vytváření souboru se tento nástroj automaticky spustí a identifikuje oblasti, jejichž zobrazení nebo použití by mohlo být pro osoby s postižením obtížné. Prostřednictvím podokna úloh Kontrola usnadnění, otevřeného ze zobrazení Backstage, můžete kontrolovat potenciální problémy s obsahem a ihned je opravit.

Další informace o této funkci naleznete v tématu Kontrola usnadnění.

Další vylepšení

 • K tabulkám, obrázkům, obrazcům a dalším objektům lze nyní přidat popis. Tento popis je podobný druhé úrovni alternativního textu a autoři v něm mohou čtenářům s postižením nebo s jinými potřebami dokument komplexně popsat.

 • Stisknutím kláves ALT+F10 v aplikaci Word Starter nebo Excel Starter otevřete podokno výběru, které usnadňuje výběr plovoucích objektů v souboru.

 • Byly přidány klávesové zkratky, které umožňují otáčet a měnit velikost obrazců v souboru.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×