Funkce usnadnění

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Na webu Microsoft Office SharePoint Server 2007 nebo Microsoft Office Forms Server 2007 lze většinu úloh provádět pomocí funkcí usnadnění, jako jsou například klávesové zkratky. Kromě funkcí usnadnění v systému Microsoft Windows jsou funkce popsané v tomto článku určeny k usnadnění práce s weby pro tělesně postižené uživatele.

Poznámka: Informace v tomto tématu se týkají pouze uživatelé, kteří licenci pro produkty společnosti Microsoft ve Spojených státech. Pokud jste získali tento produkt mimo Spojené státy, balíčku obsahuje seznam telefonních čísel služeb podpory společnosti Microsoft a adres kartě pomocné informace. Můžete kontaktovat pobočky chcete zjistit, zda jsou produkty a služby zde popsané k dispozici ve vaší oblasti. Další informace, které jsou dostupné v jiných jazycích, včetně japonštiny a francouzštiny najdete v článku http://www.microsoft.com/enable/worldwide.htm.

V tomto článku

Režim s vyšším usnadněním

Klávesové zkratky

Navigace

Záhlaví

Obrázky, alternativní text a nastavení zobrazení

Použití funkcí usnadnění

Používání nápovědy

Funkce dostupné ve webovém prohlížeči

Získání dalších informací o usnadnění

Režim s vyšším usnadněním

Na webu Office SharePoint Server 2007 nebo Office Forms Server 2007 je většina prvků uživatelského rozhraní, například odkazy, ovládací prvky formulářů a tlačítka, navržena pro použití se sadou nástrojů Microsoft Active Accessibility (MSAA). Prostřednictvím sady nástrojů MSAA mohou tělesně postižení uživatelé pracovat s obsahem webu pomocí funkcí usnadnění, například nástrojů pro čtení obrazovky. Jedná se o zařízení zprostředkující obsah obrazovky nebo webu pomocí syntetické řeči nebo Braillova písma. Jelikož v některých přizpůsobených prvcích uživatelského rozhraní nejsou použity vlastnosti sady nástrojů MSAA, je k dispozici režim s vyšším usnadněním. V tomto režimu jsou přizpůsobené ovládací prvky vykresleny jako ekvivalentní standardní ovládací prvky v jazyce HTML. Tento režim vykreslování zajišťuje, že s přizpůsobenými ovládacími prvky bude možné pracovat pomocí funkcí usnadnění.

Poznámka: V režimu s vyšším usnadněním nemusí být povoleny alternativní verze všech prvků uživatelského rozhraní. Je-li například na web služby SharePoint přidán vlastní ovládací prvek, v režimu s vyšším usnadněním nedojde automaticky k vytvoření jeho alternativní verze.

Režim s vyšším usnadněním lze zapnout nebo vypnout stisknutím klávesy TAB bezprostředně po umístění fokusu na stránku v prohlížeči. Klávesu TAB stiskněte opakovaně, dokud nebude aktivován odkaz Zapnout režim s vyšším usnadněním nebo Vypnout režim s vyšším usnadněním. I přesto, že odkaz pro zapnutí režimu s vyšším usnadněním je prvním prvkem v pořadí, což znamená, že se jedná o první možnost, s níž můžete na stránce pracovat, klávesu TAB může být k aktivaci této funkce nutné stisknout několikrát. Důvodem je skutečnost, že zpočátku může být fokus nastaven na nabídky či panely nástrojů prohlížeče. V režimu s vyšším usnadněním je změněn způsob vykreslování stránky pro aktuálního uživatele, nikoli pro ostatní uživatele webu. Vzhledem k tomu, že se jedná o místní nastavení, nezjistí aktivaci této funkce žádný jiný uživatel. Režim s vyšším usnadněním zůstává zapnut až do okamžiku jeho vypnutí nebo do ukončení činnosti prohlížeče. V režimu s vyšším usnadněním je povoleno vykreslení následujících prvků způsobem, který optimalizuje jejich spolupráci s funkcemi usnadnění, například s nástroji pro čtení obrazovky:

 • Nabídky.    Místo rozevírací nabídky možností pro soubory v knihovně dokumentů se zobrazí nové okno prohlížeče obsahující všechny položky nabídky v podobě odkazů. Tento formát umožňuje funkcím usnadnění snazší interpretaci nabídky.

 • Optimalizovaná pole.    Některá pole jsou pro funkce usnadnění obtížně interpretovatelná. Je-li zapnut režim s vyšším usnadněním, jsou tato pole nahrazena poli, která jsou optimalizována pro funkce usnadnění. V některých seznamech služby SharePoint jsou podporována rozšířená textová pole, do nichž mohou uživatelé zadat formátovaný text, obrázky, tabulky a hypertextové odkazy. Pro některé funkce usnadnění jsou tato pole vzhledem ke způsobu jejich vykreslování nečitelná. Je-li zapnut režim s vyšším usnadněním, jsou některá pole nahrazena standardními poli s prostým textem, která jsou kompatibilní s funkcemi usnadnění.

  Kromě rozšířených textových polí jsou v režimu s vyšším usnadněním nahrazeny alternativními poli i některé další typy polí.

  Seznam polí a alternativních polí v režimu s vyšším usnadněním

  Pole ve standardním režimu

  Alternativní pole v režimu s vyšším usnadněním

  Rozšířené textové pole

  Víceřádkové textové pole

  Grafické souhrnné grafy (pro průzkumy)

  Tabulka se záhlavími

  Ganttův diagram (v seznamu projektů)

  Tabulka se záhlavími

  Tabulka se záhlavími se pod Ganttovým diagramem zobrazí rovněž ve standardním režimu.

  Výběr kontaktů

  Textové pole

Poznámka: V režimu s vyšším usnadněním není omezena funkčnost, v zájmu zajištění kompatibility s funkce mi usnadnění jsou však povoleny náhradní metody vykreslování prvků na stránce.

Začátek stránky

Klávesové zkratky

Mnoho funkcí a příkazů jsou k dispozici přímo pomocí klávesnice. Můžete stisknutím klávesy TAB a SHIFT + TABULÁTOR můžete přecházet mezi prvky na kterékoli stránce. Můžete taky zjistíte klávesové zkratky pro mnoho příkazů. Další informace najdete v tématu klávesové zkratky.

Začátek stránky

Navigace

Stránka a navigační prvky webu jsou uspořádány do logického a intuitivního pořadí prvků. Jedná se o pořadí, v němž je při stisknutí klávesy TAB přesouván fokus mezi prvky uživatelského rozhraní. První dvě pozice v pořadí prvků mají dvě důležité možnosti: odkazy Zapnout režim s vyšším usnadněním a Přejít k hlavnímu obsahu. Režim s vyšším usnadněním lze zapnout stisknutím klávesy TAB poté, kdy stránka v prohlížeči získá aktivní fokus. Chcete-li přeskočit opakující se navigační odkazy a přejít přímo do oblasti hlavního obsahu stránky, tiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud není aktivní odkaz Přejít k hlavnímu obsahu.

Na stránkách webu Office SharePoint Server 2007 nebo Office Forms Server 2007 jsou použity odkazy navigace s popisem cesty, které určují, jakým způsobem jsou aktuální stránka nebo web zařazeny do celkové hierarchie webu či kolekce webů. Tyto navigační odkazy jsou zobrazeny v horní části většiny stránek pod názvem stránky. Pokud například v knihovně Sdílené dokumenty webu Contoso přejdete ke složce s názvem Sestavy, v navigačních odkazech se může zobrazit cesta Contoso > Sdílené dokumenty > Sestavy.

Začátek stránky

Nadpisy

Záhlaví tabulek.    Pro tabulková data jsou použity buňky záhlaví tabulek (značky TH). Na stránce Oznámení jsou v základním zobrazení všech položek v buňkách záhlaví tabulky obsažena záhlaví sloupce Nadpis a Změněno. Pomocí buněk záhlaví tabulek lze usnadnit uživatelům pochopení struktury tabulky a uživatelům používajícím funkce usnadnění čtení jejího obsahu.

Značky nadpisu.    Pomocí těchto značek je uživatelům funkcí usnadnění zprostředkována struktura stránek webu. Značky nadpisu (H1, H2, H3 a H4) tvoří logickou osnovu obsahu na stránce. Pokud používáte funkce usnadnění, například zařízení pro čtení obrazovky, můžete je konfigurovat tak, aby byly na stránce čteny pouze značky nadpisu. Pomocí této virtuální osnovy značek lze zlepšit čitelnost obsahu stránky. Domovská stránka webu například obsahuje jednu značku H1 s názvem webu, jednu značku H2 s názvem stránky a značky H3 uzavírající odkaz Zobrazit veškerý obsah webu a nadpis každé z webových částí. Uživatelé funkcí usnadnění mohou načíst osnovu založenou na těchto značkách a jejím prostřednictvím snadno pochopit vzhled stránky a přejít na požadovaný nadpis.

Začátek stránky

Obrázky, alternativní text a nastavení zobrazení

Alternativní text a nadpisy obrázků.    Zrakově postižení uživatelé jsou při procházení webu odkázáni na alternativní text obrázků (například souborů formátu JPEG, GIF nebo PNG). Tento text je určen atributem ALT v rámci značky IMG. Bez dobře formulovaného a informativního alternativního textu nemohou tito uživatelé porozumět významu obrázků na stránce. Alternativní text se zobrazí také ve vizuálních prohlížečích, pokud se obrázek nenačte nebo v prohlížeči není povoleno vykreslení obrázků. Na webech služby SharePoint je pro obrázky použit popisný text atributu ALT, kterým jsou uživatelům zprostředkovány důležité informace. Atribut ALT u obrázků, které pouze zaplňují volný prostor nebo nemají žádnou informační hodnotu, je prázdný (ALT=""). Funkce usnadnění tuto skutečnost interpretují tak, že tyto obrázky nemají žádný obsah nebo nenesou žádnou hodnotu.

Přidat alternativní text k obrázku je možné i při odesílání souboru obrázku na web, což je důležité při vytváření webu s možností usnadnění. Webová část Obrázek webu například obsahuje pole, do něhož lze při přidání obrázku zadat vlastní text atributu ALT. Při přidávání obrázků do knihovny obrázků lze pro obrázky definovat vlastní text atributu ALT.

Při kliknutí na některé prvky se otevře nové okno prohlížeče. Text atributu ALT u obrázků a atributy nadpisů hypertextových odkazů, pro které se otevře nové okno, obsahují další informace, které uživatelům usnadňují pochopit, že se otevře nové okno. Atribut nadpisu hypertextového odkazu, který otevírá nové okno, obsahuje například text (nové okno).

Podpora barevných schémat s vysokým kontrastem:    Stránky webu služby SharePoint jsou navrženy tak, aby byly správně zobrazeny i v případě, že je v počítači použito barevné schéma s vysokým kontrastem.

Začátek stránky

Použití funkcí usnadnění

Některé funkce usnadnění mohou s určitými stránkami webu pracovat nesprávně. V případě potíží lze v následujících informacích a zdrojích vyhledat možné řešení.

Poznámka: Uživatelům používajícím funkce usnadnění je doporučeno aktivovat režim s vyšším usnadněním. V tomto režimu lze pracovat s prvky na webu Office SharePoint Server 2007 nebo Office Forms Server 2007 prostřednictvím funkcí usnadnění, jako jsou například nástroje pro čtení obrazovky.

Práce s funkcí pro rozpoznávání řeči v systému Windows Vista

Rozpoznávání řeči systému Windows je funkce usnadnění založená na řeči, která je k dispozici v systému Windows Vista. Tato funkce umožňuje uživatelům provádět akce pomocí hlasu místo použití klávesnice nebo myši.

Jsou známé problémy související s použitím rozpoznávání řeči systému Windows u některých nabídek na stránku Office SharePoint Server 2007 nebo Office Forms Server 2007, včetně nabídek pro NovýNahrát, Vítejte a rozevírací nabídky Možnosti, které jsou k dispozici pro soubory v knihovně dokumentů.

Chcete-li k těmto nabídkám získat přístup pomocí funkce rozpoznávání řeči systému Windows, aktivujte následujícím způsobem režim s vyšším usnadněním:

 1. V prohlížeči otevřete domovskou stránku webu a pak říkejte „Press TAB“, dokud se nezobrazí odkaz Zapnout režim s vyšším usnadněním.

 2. Vyslovte příkaz „Press ENTER“.

 3. Chcete-li použít nabídku tlačítka rozdělení, například tlačítka Nový nebo Odeslat na panelu nástrojů seznamu, nebo použít nabídku možností pro dokument v knihovně dokumentů, nastavte nejprve aktivní fokus na prvek vyslovením příkazu „Press TAB“ a pak vyslovte příkaz „Press ALT DOWN ARROW“.

  Otevře se nové okno prohlížeče obsahující odkazy dané z nabídky.

Poznámka: V případě nabídek, které obsahují více příkazů, vyslovte příkaz „Press ALT DOWN ARROW“.

Začátek stránky

Použití nápovědy

Některé funkce usnadnění například pro čtení obrazovky nemusí fungovat s rozbalitelných odkazů v online nápovědě. Pokud potíže, zkuste nainstalovat Microsoft Internet Explorer verze 5 nebo Internet Explorer 6. Další informace navštivte Web věnovaný Internet Exploreru.

Poznámka: Pomocí hypertextových odkazů v tomto tématu lze přejít na web. Kdykoli lze přejít zpět do nápovědy.

Začátek stránky

Funkce, které jsou k dispozici ve webovém prohlížeči

Webový prohlížeč obsahuje funkce, které zlepšují čitelnost stránek. Chcete-li získat informace o funkcích usnadnění, které jsou k dispozici ve webovém prohlížeči, vyhledejte v nápovědě prohlížeče informace o tom, jak lze prohlížeč upravit, aby se v něm zobrazovala upřednostňovaná písma a barvy. Používáte-li prohlížeč Internet Explorer, vyhledejte v obsahu nápovědy výraz Usnadnění.

Začátek stránky

Získání dalších informací o usnadnění

Webu Microsoft Accessibility v Microsoft Accessibility obsahuje informace o pomocných technických pro vylepšení životy lidí s postižením. Informace o tento web výhody tělesně postiženým uživatelům a jejich přáteli a členů rodiny, lidem v organizacích působení společnosti, učitelé a obhajuje.

Bezplatné měsíční elektronické bulletinu neexistuje umožňují aktuálnost tématech týkajících se usnadnění o produktech společnosti Microsoft. Přihlášení k odběru, najdete Bezplatné přihlášení k odběru bulletinu o aktualizacích usnadnění.

Další informace o vytvoření přístupného obsahu webů najdete v nápovědě k standardy usnadnění vyvinutý World Wide Web Consortium.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×