Funkce (seřazené podle kategorie)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek obsahuje odkazy na články s podrobnými informace o běžných funkcích používaných ve výrazech v Microsoft Accessu. Tyto odkazy jsou nejdřív uspořádané podle skupin a na konci tohoto článku najdete jejich abecední seznam.

Tip : Tvůrce výrazů používá od verze Accessu 2010 technologii IntelliSense, díky které vidíte argumenty vyžadované vaším výrazem.

Funkce ActiveX

Funkce CreateObject
Funkce GetObject

Začátek stránky

Aplikační funkce

Funkce Command
Funkce Shell

Začátek stránky

Funkce pro práci s poli

Funkce Array
Funkce Filter
Funkce Join
Funkce LBound
Funkce Split
Funkce UBound

Začátek stránky

Funkce pro převod

Funkce Asc
Funkce Chr
Funkce Day
Funkce EuroConvert
Funkce FormatCurrency
Funkce FormatDateTime
Funkce FormatNumber
Funkce FormatPercent
Funkce GUIDFromString
Funkce Hex
Funkce Nz
Funkce Oct
Funkce Str
Funkce StringFromGUID
Funkce pro převody typu
Funkce Val

Začátek stránky

Funkce pro práci s databází

Funkce DDE
Funkce DDEInitiate
Funkce DDERequest
Funkce DDESend
Funkce Eval
Funkce Partition

Začátek stránky

Datum a čas

Funkce Date
Funkce DateAdd
Funkce DateDiff
Funkce DatePart
Funkce DateSerial
Funkce DateValue
Funkce Hour
Funkce Minute
Funkce Month
Funkce MonthName
Funkce Now
Funkce Second
Funkce Time
Funkce Timer
Funkce TimeSerial
Funkce TimeValue
Funkce Weekday
Funkce WeekdayName
Funkce Year

Začátek stránky

Doménové agregační funkce

Funkce DAvg
Funkce DCount
Funkce DFirst a DLast
Funkce DLookup
Funkce DMin, DMax
Funkce DStDev a DStDevP
Funkce DSum
Funkce DVar a DVarP

Začátek stránky

Funkce pro zpracování chyb

Funkce CVErr
Funkce Error

Začátek stránky

Funkce pro vstupy a výstupy souborů

Funkce EOF
Funkce FreeFile
Funkce Input
Funkce Loc
Funkce LOF
Funkce Seek

Začátek stránky

Funkce pro správu souborů

Funkce CurDir
Funkce Dir
Funkce FileAttr
Funkce FileDateTime
Funkce FileLen
Funkce GetAttr

Začátek stránky

Finanční funkce

Funkce DDB
Funkce FV
Funkce IPmt
Funkce IRR
Funkce MIRR
Funkce NPer
Funkce NPV
Funkce Pmt
Funkce PPmt
Funkce PV
Funkce Rate
Funkce SLN
Funkce SYD

Začátek stránky

Kontrolní funkce

Funkce Environ
Funkce GetAllSettings
Funkce GetSetting
Funkce IsArray
Funkce IsDate
Funkce IsEmpty
Funkce IsError
Funkce IsMissing
Funkce IsNull
Funkce IsNumeric
Funkce IsObject
Funkce TypeName
Funkce VarType

Začátek stránky

Matematické funkce

Funkce Abs
Funkce Atn
Funkce Cos
Funkce Exp
Funkce Int a Fix
Funkce Log
Funkce Rnd
Funkce Round
Funkce Sgn
Funkce Sin
Funkce Sqr
Funkce Tan

Začátek stránky

Zprávy

Funkce InputBox
Funkce MsgBox

Začátek stránky

Různé

Funkce CallByName
Funkce IMEStatus
Funkce MacID
Funkce MacScript
Funkce QBColor
Funkce RGB
Funkce Spc
Funkce Tab

Začátek stránky

Funkce ovlivňující běh programu

Funkce Choose
Funkce DoEvents
Funkce IIf
Funkce Switch

Začátek stránky

Text

Funkce Format
Funkce InStr
Funkce InStrRev
Funkce LCase
Funkce Left
Funkce Len
Funkce LTrim, RTrim a Trim
Funkce Mid
Funkce Replace
Funkce Right
Funkce Space
Funkce StrComp
Funkce StrConv
Funkce String
Funkce StrReverse
Funkce UCase

Začátek stránky

Funkce (seřazené podle abecedy)

Funkce ABS
Maticová funkce
Funkce Asc
Funkce Atn
Funkce CallByName
Zvolit
Funkce Chr
Funkce Command
Cos funkce
Funkce CreateObject
Funkce CurDir
Funkce CVErr
Datum
Funkce DateAdd
Funkce DateDiff
Funkce DatePart
Funkce DateSerial
DATUMHODN
Funkce DAvg
den
DPOČET
odpis.ZRYCH2
Funkce DDE
Funkce DDEInitiate
Funkce DDERequest
Funkce DDESend
DFirst a DLast (funkce)
Funkce Dir
Funkce DLookup
DMin, DMax funkce
Funkce DoEvents
DStDev a DStDevP (funkce)
DSUMA
DVar a DVarP (funkce)
Funkce Environ
Funkce EOF
chybovou funkci
Funkce EuroConvert
Funkce Eval
Funkce Exp
Funkce FileAttr
Funkce FileDateTime
Funkce FileLen
Funkce Filter
Funkce Format
Funkce FormatCurrency
Funkce FormatDateTime
Funkce FormatNumber
Funkce FormatPercent
Funkce FreeFile
BUDHODNOTA
Funkce GetAllSettings
Funkce GetAttr
Funkce GetObject
Funkce GetSetting
Funkce GUIDFromString
Hex funkce
Hodina
Funkce IIf
Funkce IMEStatus
Při zadávání funkce
Funkce InputBox
Funkce InStr
Funkce InStrRev
Funkce int a Fix
Platba.úrok
Míra.výnosnosti
Funkce IsArray
Funkce IsDate
Funkce IsEmpty
Je.CHYBHODN
Funkce IsMissing
Funkce IsNull
Funkce IsNumeric
Funkce IsObject
funkce Join
Funkce LBound
Funkce LCase
vlevo funkce
Funkce Len
Funkce Loc
Funkce LOF
LOGZ
Funkce LTrim, RTrim a Trim
Funkce MacID
Funkce MacScript
funkce Mid
funkce minuta
MOD.míra.výnosnosti
měsíc
Funkce MonthName
Funkce MsgBox
Funkce Now
Počet.období
čistá.SOUČHODNOTA
Funkce Nz
Funkce Oct
Funkce Partition
Platba
Platba.základ
SOUČHODNOTA
Funkce QBColor
ÚROKOVÁ.míra
funkce nahradit
Funkce RGB
doprava Funkce
Funkce Rnd
ZAOKROUHLIT
Sekunda
funkce Seek
Funkce Sgn
Funkce Shell
Funkce Sin
odpis.LIN
Funkce Space
Funkce Spc
rozdělení funkce
Funkce Sqr
Funkce Str
Funkce StrComp
Funkce StrConv
Funkce String
Funkce StringFromGUID
Funkce StrReverse
Funkce Switch
odpis.NELIN
Funkce tab
Funkce Tan
čas
Funkce Timer
Funkce TimeSerial
ČASHODN
funkce pro převody typu
Funkce TypeName
Funkce UBound
Funkce UCase
Funkce Val
Funkce VarType
DENTÝDNE
Funkce WeekdayName
Funkce Year

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×