Funkce pro usnadnění přístupu v produktech služby SharePoint

Produkty a technologie SharePoint obsahují funkce, které mnohým lidem, například lidem se zhoršeným zrakem, omezenou pohyblivostí či jiným postižením, usnadňují používání softwaru. Ve službě SharePoint jsou například k dispozici klávesové zkratky a přístupové klávesy, díky nimž lze většinu věcí provádět bez použití myši. A lidem využívajícím technologie usnadnění, například nástroje pro čtení obsahu obrazovky, nabízí služba SharePoint režim s vyšším usnadněním, což je speciální funkce, která v případě, že nástroj pro čtení obsahu obrazovky nemůže zpracovat původní softwarový prvek (například vlastní formulář), umí vytvořit jinou verzi tohoto prvku.

Kromě funkcí pro usnadnění přístupu popsaných v tomto článku jsou nástroje a funkce pro usnadnění přístupu nabízené taky ve všech produktech spolupracujících s SharePointem. Patří k nim Internet Explorer, Office Online, Microsoft Windows, Microsoft Office a Lync. Další informace najdete na stránce Možnosti usnadnění v produktech od Microsoftu. Pokud používáte SharePoint v jiném prohlížeči než Internet Exploreru, najdete další informace v dokumentaci k používanému prohlížeči.

Poznámka    Informace uvedené v tomto tématu se týkají pouze uživatelů, kteří zakoupili licenci na produkty společnosti Microsoft ve Spojených státech. Pokud jste tento produkt získali mimo Spojené státy, obsahuje vaše balení kartu s doplňujícími informacemi, na které jsou uvedena telefonní čísla a adresy oddělení technické podpory společnosti Microsoft. Informace o tom, zda je typ produktů a služeb popsaný v tomto článku k dispozici ve vaší oblasti, vám poskytnou pracovníci nejbližší pobočky.

V tomto článku

Klávesové zkratky

Režim s vyšším usnadněním

Zapnutí režimu s vyšším usnadněním

Vypnutí režimu s vyšším usnadněním

Informace o režimu s vyšším usnadněním

Nápověda ke službě SharePoint na webu Office.com

Použití přístupových kláves

Pořadí ovládacích prvků a navigace

Značky nadpisu pro osnovy

Rozpoznávání řeči ve Windows Vista a Windows 7

Získání dalších informací o usnadnění

Váš názor

Klávesové zkratky

Většina funkcí a příkazů je k dispozici přímo prostřednictvím klávesnice. Mezi prvky na stránce lze přecházet pomocí klávesy TAB a kombinace kláves SHIFT+TAB. Ve službě SharePoint jsou k dispozici klávesové zkratky pro mnoho příkazů. Podrobný popis všech dostupných klávesových zkratek naleznete v článku Klávesové zkratky.

Začátek stránky

Režim s vyšším usnadněním

Z důvodu lepší spolupráce služby SharePoint s nástroji pro usnadnění přístupu, jako jsou například nástroje pro čtení obsahu obrazovky, nabízí služba SharePoint možnost označovanou jako režim s vyšším usnadněním. Tento režim může být užitečný v případě, že nástroj pro čtení obsahu obrazovky najde na obrazovce prvek, například zvláštní formulář, kterému nerozumí.

Většina prvků uživatelského rozhraní, například formuláře, odkazy a tlačítka, byla týmem vyvíjejícím službu SharePoint na začátku navržena tak, aby dobře spolupracovala s nástroji pro usnadnění přístupu. Někdy se však může stát, že uživatelé web služby SharePoint upraví a přidají na něj ovládací či jiný prvek, který s nástroji pro usnadnění přístupu správně nefunguje. Režim s vyšším usnadněním může v těchto případech pomocí tím, že místo vlastního prvku zobrazí ekvivalentní standardní prvek v jazyce HTML, který může daný nástroj použít. Tato možnost neumí vytvořit jinou verzi pro naprosto každý vlastní prvek, ale v mnoha situacích může pomoci.

Zapnutí režimu s vyšším usnadněním

Chcete-li režim s vyšším usnadněním zapnout, stiskněte bezprostředně po přesunutí fokusu na stránku v prohlížeči klávesu TAB. Opakovaným stisknutím klávesy TAB přejděte na odkaz Zapnout režim s vyšším usnadněním a potom stiskněte klávesu ENTER. Někdy může být nutné stisknout klávesu TAB několikrát (pokud není fokus nastaven na začátku stránky).

Vypnutí režimu s vyšším usnadněním

Chcete-li režim s vyšším usnadněním vypnout, stiskněte bezprostředně po přesunutí fokusu na stránku v prohlížeči klávesu TAB. Opakovaným stisknutím klávesy TAB přejděte na odkaz Zapnout režim s vyšším usnadněním a potom znovu několikrát stiskněte klávesu TAB, dokud nepřejdete na odkaz Vypnout režim s vyšším usnadněním.

Informace o režimu s vyšším usnadněním

V režimu s vyšším usnadněním je změněn způsob zobrazení stránky pro aktuálního uživatele, nikoli pro ostatní uživatele webu. Vzhledem k tomu, že režim s vyšším usnadněním platí pouze pro místní počítač (a žádný jiný), nebude nikdo jiný kromě vás vědět, že jste tuto možnost aktivovali. Režim s vyšším usnadněním zůstává zapnutý až do okamžiku jeho vypnutí nebo do ukončení prohlížeče. Režim s vyšším usnadněním je užitečný zejména v případě následujících položek:

 • Nabídky:     Místo zobrazení rozevírací nabídky možností se otevře nové okno prohlížeče obsahující všechny položky nabídky v podobě hypertextových odkazů. Například první nabídka na webu služby SharePoint, na kterou přejdete po stisknutí klávesy TAB, je nabídka Akce webu. Pokud je zapnut režim s vyšším usnadněním, zobrazí se nové okno se seznamem možností nabídky Akce webu, k jejichž použití máte oprávnění. Každá možnost se zobrazí jako odkaz, který mohou technologie usnadnění snáze interpretovat.

 • Optimalizovaná pole:     Některá pole jsou pro technologie usnadnění obtížně interpretovatelná. Je-li zapnut režim s vyšším usnadněním, jsou tato pole nahrazena poli optimalizovanými pro technologie usnadnění. V některých seznamech jsou například podporována rozšířená textová pole, do nichž mohou uživatelé přidávat formátovaný text, obrázky, tabulky a hypertextové odkazy. Některé technologie usnadnění však neumí kvůli způsobu zobrazení rozšířených textových polí v prohlížeči tato pole číst. Při zapnutí režimu s vyšším usnadněním nahradí služba SharePoint tato pole standardními poli s prostým textem, která jsou pro technologie usnadnění čitelná.

  Kromě rozšířených textových polí jsou v režimu s vyšším usnadněním nahrazeny alternativními poli i některé další typy polí.

  Seznam polí a alternativních polí v režimu s vyšším usnadněním

  Pole ve standardním režimu

  Alternativní pole v režimu s vyšším usnadněním

  Rozšířené textové pole

  Víceřádkové textové pole

  Grafické souhrnné grafy (pro průzkumy)

  Tabulka se záhlavími

  Ganttův diagram (v seznamu projektů)

  Tabulka se záhlavími

  Tabulka se záhlavími se pod Ganttovým diagramem zobrazí rovněž ve standardním režimu.

  Výběr kontaktů

  Textové pole

Poznámka    V režimu s vyšším usnadněním není omezena funkčnost, ale v zájmu zajištění kompatibility s technologiemi usnadnění jsou povoleny alternativní metody vykreslování prvků na stránce.

Začátek stránky

Nápověda ke službě SharePoint na webu Office.com

Za účelem usnadnění navigace na stránkách nápovědy na webu Office.com pomocí klávesnice byly vytvořeny přístupové klávesy, které umožňují přesunout fokus na konkrétní části stránky. Po stisknutí přístupové klávesy požadovaný prvek vyberte stisknutím klávesy ENTER. V libovolném umístnění na webu Office.com můžete například stisknout kombinaci kláves ALT+1 a pak stisknutím klávesy ENTER přejít na domovskou stránku webu Office.com.

Tyto přístupové klávesy jsou navržené pro práci s Microsoft Internet Explorerem (verze 5.x, 6.x, 7.x, 8.x a 9). Když použijete jiné webové prohlížeče nebo starší verze Internet Exploreru, nemusí přístupové klávesy fungovat.

Použití přístupových kláves

V tomto seznamu je uvedeno, jak používat běžné přístupové klávesy.

 • Chcete-li přesunout fokus na odkaz Usnadnění v zápatí stránky, stiskněte kombinaci kláves ALT+0 (nula). Potom odkaz otevřete stisknutím klávesy ENTER.

 • Chcete-li přesunout fokus na kartu Domů na pásu karet, stiskněte kombinaci kláves ALT+1.

 • Na kartě Domů přesunete fokus na další karty na pásu karet stisknutím klávesy TAB.

 • Chcete-li přesunout fokus do pole Hledat, stiskněte kombinaci kláves ALT+3. Zadejte hledaný termín a stiskněte klávesu ENTER.

 • Chcete-li přesouvat fokus na stránce s výsledky (například výsledky hledání), stiskněte kombinaci kláves ALT+/ (lomítko).

 • Na stránce se šipkou Předchozí (chcete-li přejít na předchozí stránku) přesunete fokus na šipku stisknutím kombinace kláves ALT+, (čárka).

 • Na stránce se šipkou Další (chcete-li přejít na následující stránku) přesunete fokus na šipku stisknutím kombinace kláves ALT+. (tečka).

Začátek stránky

Pořadí ovládacích prvků a navigace

Pořadí ovládacích prvků je pořadí, v němž je při stisknutí klávesy TAB přesouván fokus z jednoho prvku uživatelského rozhraní na jiný. Prvky stránky a navigační prvky na webu (například pás karet) se řídí logickým pořadím ovládacích prvků.

První tři možnosti v pořadí ovládacích prvků představují následující odkazy:

 • Zapnout režim s vyšším usnadněním: Aktivuje ve službě SharePoint režim s vyšším usnadněním.

 • Přeskočit příkazy pásu karet: Vynechá příkazy na pásu karet a přesune fokus přímo na navigační odkazy.

 • Přejít k hlavnímu obsahu: Vynechá příkazy na pásu karet i navigační odkazy a přesune fokus přímo do oblasti stránky s hlavním obsahem.

Začátek stránky

Značky nadpisu pro osnovy

Za účelem snadnějšího používání webů jsou na stránkách webů služby SharePoint použity značky nadpisu. Pomocí značek nadpisu lze lépe zjistit uspořádání stránky. Tyto značky (H1, H2, H3 a H4) tvoří osnovu obsahu na stránce. Pokud používáte některý nástroj pro usnadnění přístupu, například nástroj pro čtení obsahu obrazovky, můžete jej nakonfigurovat tak, aby na stránce četl pouze značky nadpisu. Osnova pomáhá pochopit princip rozložení stránky a umožňuje přejít na požadovaný nadpis.

Na domovské stránce webu jsou například tyto značky:

 • Jedna značka H1 obsahující název webu

 • Jedna značka H2 obsahující nadpis stránky

 • Jedna značka H3 kolem odkazu Zobrazit veškerý obsah webu a další značka H3 kolem nadpisu každé webové části

Začátek stránky

Rozpoznávání řeči ve Windows Vista a Windows 7

Rozpoznávání řeči systému Windows je funkce pro usnadnění přístupu založená na řeči, která je k dispozici v systému Windows Vista a Windows 7. Pomocí této funkce mohou uživatelé provádět akce hlasem místo použití klávesnice nebo myši.

V souvislosti s použitím funkce rozpoznávání řeči systému Windows u některých nabídek na stránce jsou známy některé problémy. Tyto problémy se týkají nabídek Nový, Odeslat, Vítejte uživatel a rozevírací nabídky možností, jež jsou k dispozici pro soubory v knihovně dokumentů.

Chcete-li k těmto nabídkám získat přístup pomocí funkce rozpoznávání řeči systému Windows, aktivujte následujícím způsobem režim s vyšším usnadněním:

 1. V prohlížeči otevřete domovskou stránku webu a pak říkejte „Press TAB“, dokud se nezobrazí odkaz Zapnout režim s vyšším usnadněním.

 2. Vyslovte příkaz „Press ENTER“.

 3. Chcete-li použít nabídku tlačítka rozdělení, například tlačítka Nový nebo Odeslat na panelu nástrojů seznamu, nebo použít nabídku možností pro dokument v knihovně dokumentů, nastavte nejprve aktivní fokus na prvek vyslovením příkazu „Press TAB“ a pak vyslovte příkaz „Press ALT DOWN ARROW“.

  Otevře se nové okno prohlížeče obsahující odkazy dané z nabídky.

Poznámka    V případě nabídek, které obsahují více příkazů, vyslovte příkaz „Press ALT DOWN ARROW“.

Začátek stránky

Získání dalších informací o usnadnění

Web společnosti Microsoft věnovaný možnostem usnadnění obsahuje informace o technologiích usnadnění sloužících ke zkvalitnění života osob s postižením. Informace na tomto webu jsou užitečné pro uživatele s postižením a jejich přátele či členy rodiny, pro osoby v sociálních organizacích, pedagogy a dobrovolné pomocníky.

Zdarma je k dispozici měsíční elektronický bulletin, v němž lze získat aktuální informace o tématech týkajících se usnadnění v produktech společnosti Microsoft. Chcete-li se přihlásit k jeho odběru, navštivte web určený k bezplatnému přihlášení k odběru bulletinu o aktualizacích funkcí pro usnadnění přístupu.

Informace o usnadnění přístupu k webovým stránkám naleznete v článku Pravidla Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

Začátek stránky

Váš názor

Snažíme se o to, aby byly produkty a technologie SharePoint lépe přístupné. Prostřednictvím komentářů nám můžete sdělit, jak se nám to daří a v čem bychom se mohli zlepšit.

Svůj názor na funkce pro usnadnění přístupu můžete sdělit po kliknutí na možnost Kontaktujte nás v dolní části každé stránky webu Microsoft Office.com.

Začátek stránky

Použít na: SharePoint Online operated by 21Vianet, SharePoint Online, SharePoint Foundation 2013, SharePoint admin center, SharePoint Online operated by 21Vianet - Website, SharePoint Server 2013, SharePoint Online Website, SharePoint Server 2013 EnterpriseByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk