Funkce pro přístupnost ve Wordu Online

Word Online zahrnuje funkce pro usnadnění přístupu, které usnadňují práci se soubory uživatelům s omezenou zručností, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením. To znamená, že při práci s aplikací Word Online můžete používat klávesové zkratky, čtečku obrazovky a nástroje pro rozpoznávání řeči.

Poznámky : 

 • Word Online je webová aplikace, takže klávesové zkratky a navigace se můžou lišit od těch ve Wordu 2016. Další informace získáte v tématu Klávesové zkratky ve Wordu Online.

 • Pokud se chcete dozvědět, jak nastavit předvolby usnadnění a procházet aplikace Office Online, přečtěte si téma Přístupnost v Office Online.

 • Word Online doporučujeme používat v Internet Exploreru.

V tomto tématu

Seznámení s uživatelským rozhraním Wordu Online

Používání čtečky obrazovky a klávesových zkratek

Změna velikosti stránky a zobrazení

Seznámení s funkcemi pro usnadnění přístupu v prohlížečích

Přepnutí do režimu přístupnosti

Používání funkce Řekněte mi

Vytváření přístupných dokumentů

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Seznámení s uživatelským rozhraním Wordu Online

Uživatelské rozhraní Wordu Online existuje ve webovém prohlížeči. Word Online pracuje ve dvou zobrazeních: Zobrazení pro čtení a Zobrazení pro úpravy. V každém z obou zobrazení vypadá horní část okna Wordu Online trochu jinak a jsou k dispozici jiné příkazy.

 • V zobrazení pro čtení můžete dokument zobrazit, sdílet, tisknout a přidávat k němu komentáře. Ve výchozím nastavení se Word Online otevře v zobrazení pro čtení.

  V zobrazení pro čtení je v horní části okna Wordu Online v záhlaví napsané „Word Online“. Na levém okraji záhlaví je spouštěč aplikací, který obsahuje dlaždice odkazující na služby Microsoftu a aplikace Office Online včetně Pošty, Kalendáře, OneDrivu, Excelu, PowerPointu a dalších.

  Pod záhlavím je panel nástrojů, který uprostřed obsahuje název dokumentu a napravo sadu příkazů: Upravit dokument, Tisk, Sdílet, Komentáře a další.

 • V zobrazení pro úpravy můžete dělat změny v dokumentu. Pokud chcete přepnout ze zobrazení pro čtení do zobrazení pro úpravy, stiskněte klávesu F6. Fokus se přesune na panel nástrojů a uslyšíte „Karta, panel nástrojů, tlačítko Seznam služeb Microsoftu“. Přejděte tabulátorem na tlačítko Upravit dokument, stiskněte Enter a pak vyberte Upravit ve Wordu Online. V zobrazení pro úpravy je v horní části okna Wordu Online na levé straně záhlaví spouštěč aplikací, pak název aplikace („Word Online“), uprostřed název dokumentu a vpravo tlačítko Sdílet.

  Pod záhlavím je panel nástrojů uspořádaný do karet: Soubor, Domů, Vložit, Rozložení stránky, Revize, Zobrazení a Otevřít ve Wordu. Pod ním je pás karet. Když vyberete kartu, zobrazí se pás karet pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje příkazy seřazené do skupin. Pokud třeba vyberete kartu Vložit, objeví se pás karet. Na tom pak můžete vybrat různé položky, třeba hypertextové odkazy nebo obrázky, k vložení do dokumentu.

V zobrazení pro čtení i zobrazení pro úpravy se pod pásem karet zobrazuje obsah dokumentu, který zabírá většinu stránky. Některé příkazy, třeba Přejít na, Zobrazit komentáře nebo Najít, otevřou podokna vpravo nebo vlevo od textu dokumentu. Jiné, třeba Lupa, otevřou podokno ve středu textu dokumentu. A některé, třeba Sdílet, otevřou nové okno.

V dolní části okna Wordu Online je stavový řádek, na kterém se zobrazuje číslo stránky, úroveň lupy a v zobrazení pro úpravy taky počet slov v dokumentu a jazyk.

Obecné informace o procházení pásu karet, podoken nebo dokumentu najdete v tématu Přístupnost v Office Online.

Používání čtečky obrazovky a klávesových zkratek

 • K navigaci ve Wordu Online a cyklickému procházení prvků na obrazovce slouží klávesa Tab (vpřed) nebo Shift+Tab (vzad).

 • Položku vyberete stisknutím klávesy Enter.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte šipku nahoru nebo dolů a pak položku vyberte stisknutím klávesy Enter.

 • Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Další podrobnosti najdete v článku Klávesové zkratky ve Wordu Online.

Součástí Wordu Online jsou přístupné názvy. Když v aplikaci pracujete, můžou je čtečky obrazovky číst. Můžete použít Předčítání, čtečku obrazovky integrovanou ve Windows, nebo čtečku obrazovky od třetí strany, třeba JAWS. Informace o používání Wordu Online se čtečkou obrazovky najdete v tématu Začínáme používat čtečku obrazovky ve Wordu Online.

Důležité : Doporučujeme verzi programu Předčítání, která je součástí aktualizace Anniversary Update (RS1) pro Windows 10. Další informace najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

Změna velikosti stránky a zobrazení

Dokument si můžete přiblížit, abyste ho viděli z větší blízkosti, nebo ho můžete oddálit, abyste viděli větší část stránky ve zmenšené velikosti. Můžete taky použít režim čtení ve Wordu. Režim čtení zlepšuje rozlišení a zobrazení textu, aby se snadněji četl.

Změna velikosti zobrazení pomocí klávesnice

V zobrazení pro čtení

Poznámky : Tyto klávesové zkratky v zobrazení pro čtení platí pro Internet Explorer. Jiné prohlížeče můžou fungovat jinak.

 • Pokud chcete zobrazení přiblížit, stiskněte Ctrl+znaménko plus (+) nebo Alt+A, I a pak Z.

 • Pokud chcete zobrazení oddálit, stiskněte Ctrl+znaménko minus (-) nebo Alt+A, I a pak M.

 • Pokud chcete vybrat procento zvětšení, stiskněte Alt+A, I. Pokud používáte čtečku obrazovky, uslyšíte „Přiblížit, Control plus, I“ nebo „Přiblížit, kontextová nabídka“. V nabídce Lupa pomocí šipky dolů vyberte požadované procento a stiskněte Enter.

V zobrazení pro úpravy

 1. Stiskněte Alt+Ě.

 2. Když uslyšíte „Řekněte mi, co chcete udělat“, napište lupa a stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno Lupa s přepínačem aktuálního procenta přiblížení (třeba 100 %) a vybraným tlačítkem OK .

 3. V dialogovém okně Lupa se na přepínače možností procent přesunete stisknutím kláves Shift+Tab.

 4. Požadovaná procenta můžete vybrat klávesou Šipka dolů.

 5. Přejděte tabulátorem na tlačítko OK a stiskněte Enter.

V zobrazení pro čtení a úpravy

Použijte tlačítko Úroveň přiblížení na stavovém řádku v dolní části stránky.

 1. Pokud chcete fokus přesunout na stavový řádek, stiskněte Ctrl+F6. Uslyšíte „Panel nástrojů, Strana 1 z x“. (V Předčítání uslyšíte „Strana 1 z x“.)

 2. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte aktuální procento přiblížení a „Tlačítko, úroveň přiblížení“. Pak stiskněte Enter.

 3. Když uslyšíte „Tlačítko OK“, stiskněte klávesu Tab, dokud se neozve „Zvětšit na, celá stránka“ nebo „Zvětšit na, šířka stránky“. (V Předčítání uslyšíte „Dialogové okno, zvětšit na, celá stránka“.)

 4. Procento zvětšení můžete vybrat pomocí šipky nahoru a šipky dolů.

 5. Až uslyšíte požadované procento, přejděte tabulátorem na tlačítko OK a stiskněte Enter.

Seznámení s funkcemi pro usnadnění přístupu v prohlížečích

Informace o funkcích pro usnadnění přístupu prohlížeče najdete na webu vašeho prohlížeče.

Přepnutí do režimu přístupnosti

Když použijete režim přístupnosti, Word Online vytvoří verzi souboru ve formátu PDF (Portable Document Format) a otevře soubor v zobrazení webového prohlížeče. Čtečka obrazovky pak může číst text a jeho formátování.

Přepnutí do režimu přístupnosti pomocí klávesnice
 1. V zobrazení pro čtení přejděte stisknutím klávesy Tab na tlačítko Další a pak stiskněte Enter.

 2. V nabídce Další přejděte na příkaz Režim přístupnosti a pak stiskněte Enter. Word Online vygeneruje dokument ve formátu PDF se značkami přístupnosti pro lepší interakci se čtečkou obrazovky.

 3. Na dokument PDF, který se v prohlížeči otevře na nové kartě, přejdete stisknutím klávesy Enter. Soubor PDF se otevře ve výchozím prohlížeči PDF.

 4. Vyberte celý dokument stisknutím kláves Ctrl+A. Čtečka obrazovky bude číst dokument v jeho přístupnějším zobrazení PDF. Když stisknete klávesy Caps Lock+0 (nula), bude čtečka obrazovky číst formátování textu, jako třeba barvu pozadí nebo barvu, velikost a řez písma.

  Tip : Zvuk čtečky obrazovky se může lišit podle toho, jaký prohlížeč PDF používáte. Možná třeba budete muset vybrat obsah PDF řádek po řádku, aby ho čtečka obrazovky přečetla.

 5. Když se budete chtít vrátit do dokumentu ve Wordu Online, přejděte na příslušnou kartu v prohlížeči a stiskněte Enter.

Používání funkce Řekněte mi

Když v zobrazení pro úpravy neznáte klávesové zkratky nebo když se chcete dozvědět o víc možnostech, použijte pole Řekněte mi, co chcete udělat.

 1. Volitelné. Vyberte text, buňku nebo jiný objekt Office, se kterým chcete pracovat.

 2. Stiskněte Alt+Ě. Uslyšíte „Řekněte mi, co chcete udělat“.

 3. Napište klíčové slovo nebo slovní spojení a pak k procházení výsledků hledání stiskněte klávesu Šipka dolů. Pokud chcete třeba možnosti související s písmy, jako jsou kurzíva a velikost písma, napište písmo. Některé výsledky můžou být podnabídky s víc možnostmi.

 4. Výsledek vyberete stisknutím klávesy Enter.

Vytváření přístupných dokumentů

Tipy k vytváření přístupných dokumentů ve Wordu Online najdete v tématu: Kontrolní seznam: Vytváření wordových dokumentů přístupných osobám s postižením.

Informace o ukládání dokumentů Wordu Online ve formátu použitelném pro Braillovo písmo, najdete v tématu Použití doplňku Save as Daisy pro Word

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo máte dotazy týkající se přístupnosti, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Navštivte web Microsoft Disability Answer Desk a vyhledejte kontaktní informace pro vaši oblast.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na Answer Desk pro usnadnění přístupu určený pro velké podniky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×