Funkce přístupnosti ve Swayi

Funkce přístupnosti ve Swayi umožňují obsah zpřístupnit většímu počtu lidí. Toto téma popisuje, co je dostupné v současnosti, ale občas se sem vraťte – Sway se vyvíjí.

Poznámka : Sway doporučujeme používat v Internet Exploreru. V tomto tématu

V tomto tématu

Průzkum uživatelského rozhraní Swaye

Sway vám umožňuje vytvářet interaktivní zprávy, prezentace, osobní příběhy a spoustu dalšího. Vy dodáte obsah, třeba text, obrázky, videa a vložené položky. Sway se postará o zbytek a zajistí, aby vytvořené rozložení vypadalo skvěle na prakticky každém zařízení.

Sway je webová aplikace, která na nejvyšší úrovni obsahuje tyto stránky:

 • Domovská stránka (http://www.sway.com), kde jsou výukové kurzy, příklady a související odkazy. Domovská stránka je vidět i bez přihlášení ke Swayi.

 • Moje swaye, kde je seznam všech swayů přidružených k účtu, pod kterým jste se přihlásili. Sem patří swaye, které jste vytvořili, a všechny swaye, které s vámi někdo sdílí.

 • Vytváření je zobrazení, ve kterém vytváříte nebo upravujete vybraný Sway.

 • Přehrát, kde si můžete sway prohlédnout ve formě prezentace.


Když ve Swayi něco tvoříte, pracujete ve čtyřech hlavních oblastech:

 • Horní navigační panel, který obsahuje příkazy pro vytváření a možnosti na úrovni aplikace.

 • Podokno úloh, které zobrazuje podokna Vložit, Karty, Návrh a Rozložení.

 • Struktura obsahu, která umožňuje přidat, importovat, upravit, formátovat a uspořádat obsah vybraného swaye. Část obsahu přidáte tak, že vložíte kartu. Pokud chcete v hotovém swayi zobrazit určité karty spolu, vytvořte skupinu.

 • Náhled, který ukazuje, jak bude hotový sway vypadat.

Tip : Pokud k navigaci používáte klávesové zkratky, k přesouvání fokusu mezi těmito oblastmi použijte ve Windows klávesy CTRL+F6. Na Macu použijte klávesy CONTROL+FN+F6. Další podrobnosti najdete v článku Klávesové zkratky ve Swayi.

Zapnutí Zobrazení v režimu přístupnosti

Při zobrazování swaye můžete zapnout zobrazení v režimu přístupnosti. V tomto zobrazení se použije vysoký kontrast pro větší přehlednost, vypnou se všechny animace a aktivuje se navigace pomocí klávesnice pro čtečky obrazovky.

Zapnutí Zobrazení v režimu přístupnosti:

 • Pokud používáte myš nebo dotykový displej, v nabídce Další možnosti (v podobě tří teček na panelu nástrojů Swaye) zvolte Zobrazení v režimu přístupnosti.

 • Pokud používáte čtečku obrazovky a je zapnuté Zobrazení v režimu přístupnosti v nabídce Další možnosti, uslyšíte: „Zobrazí tento sway ve vysokém kontrastu se všemi funkcemi klávesnice a čtečkou obrazovky s přístupem k celému obsahu.“

  Poznámka : Pokud Internet Explorer blokuje automaticky otevřené okno z webu sway.com, zobrazí se oznámení. Stisknutím kláves ALT+N přesuňte fokus na toto oznámení a stisknutím klávesy A povolte automaticky otevíraná okna. Pak můžete Zobrazení v režimu přístupnosti povolit znovu.

Jak Zobrazení v režimu přístupnosti funguje?

Když ve Swayi zapnete Zobrazení v režimu přístupnosti, změní se tyto věci:

 • Celý sway se načte do paměti, aby technologie usnadnění měla přístup k celému obsahu a aby byla k dispozici místa pro přechod (třeba přechod na další nadpis).

 • Barevné schéma se změní na černobílé, aby se text zobrazoval s vysokým kontrastem.

 • Navigace se přepne na svislý pohyb posuvníkem, aby bylo snazší procházet Sway pomocí klávesnice nebo technologie usnadnění.

 • Rozložení se změní na svislé, aby se uživatel mohl vždy soustředit na jednu část obsahu.

 • Speciální skupiny (jako jsou mřížky, prezentací, štosy nebo porovnání) se rozdělí, aby se zjednodušil přístup k obsahu.

 • Interaktivní prvky se označí indikátory fokusu, aby uživatelé pracující jenom s klávesnicí věděli, kde se právě fokus nachází.

 • Odeberou se nadbytečné animace, které by mohly rušit a ztěžovat práci technologie usnadnění.

Použití Zobrazení v režimu přístupnosti

Při prohlížení libovolného Swaye:

 • K procházení všech možností, které se dají vybrat, můžete použít klávesu Tab na fyzické klávesnici nebo na klávesnici na obrazovce.

 • Stisknutím mezerníku přiblížíte vybraný obrázek v aktuálním swayi. Stisknutím klávesy Esc obrázek zavřete a vrátíte se do swaye.

 • Text ve swayi můžete vyhledat pomocí pole Hledat. V nabídce Další možnosti vyberte Najít a napište text.

Zpřístupnění obrázků a videí pomocí alternativního textu

Pro zpřístupnění obrázků a videa lidem, kteří používají čtečky obrazovky, můžete zkontrolovat alternativní text ve struktuře obsahu. Sway vytvoří alternativní text obrázku na základě jeho názvu souboru. Jestli používáte obrázek, který už alternativní text má, jako je třeba fotka z webu, přidá Sway text.

Kontrola alternativního textu obrázků a videí:

 1. V nabídce Další možnosti (tři tečky na panelu nástrojů Sway při úpravě struktury obsahu) vyberte Kontrola přístupnosti.

 2. V podokně Kontrola přístupnosti vyberte Zkontrolovat výchozí alternativní text nebo Zkontrolovat všechen alternativní text.

 3. V poli Alternativní text napište nebo upravte text.

 4. Pokud máte víc obrázků nebo videí, vyberte tlačítko Další položka a pokračujte v přidávání nebo kontrole alternativního textu. Jinak vyberte Hotovo.

Zpřístupnění odkazů

Pomocí nástroje Kontrola přístupnosti můžete ve Sway zkontrolovat hypertextové odkazy a ověřit, že jsou přístupné všem uživatelům.

 1. V nabídce Další možnosti (tři tečky na panelu nástrojů Sway při úpravě struktury obsahu) vyberte Kontrola přístupnosti.

 2. V podokně Kontrola přístupnosti vyberte Zkontrolovat nejasný text v hypertextovém odkazu.

 3. Ujistěte se, že je v poli Zobrazovaný text smysluplný text odkazu a že popisuje obsah odkazu a neříká „klikněte sem“ nebo podobné obecné fráze.

 4. Pokud kontrolujete víc odkazů, vyberte tlačítko Další položka a pokračujte v kontrole zobrazené textu. Jinak vyberte Hotovo.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat to nejlepší prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo máte dotazy týkající se přístupnosti, obraťte se prosím s žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk.

Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Navštivte prosím Microsoft Disability Answer Desk, kde najdete kontaktní údaje pro svou oblast.

Další informace

 • Dobrým úvodem ke Swayi je článek Začínáme se Swayem.

 • Pokud se chcete naučit, jak oslovit víc lidí svým obsahem Swaye, přejděte na Design Swaye usnadňující přístup.

 • Seznam klávesových zkratek a akcelerátorů aktuálně podporovaných ve Swayi najdete v tématu Klávesové zkratky ve Swayi.

 • Navštivte web Sway UserVoice a dejte nám vědět, které funkce přístupnosti jsou pro vás nejdůležitější.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×