Funkce přístupnosti v Microsoft Planneru

Microsoft Planner zahrnuje funkce přístupnosti, které usnadňují používání této aplikace osobám s postižením. Třeba nevidomí nebo slabozrací uživatelé můžou použít čtečku obrazovky ke čtení informací o uživatelském rozhraní nahlas. Uživatelé s omezenou pohyblivostí můžou místo myši používat klávesové zkratky nebo nástroje pro rozpoznávání řeči. Tento článek popisuje funkce přístupnosti, které jsou v aplikaci Plánovač k dispozici pro mnoho typů postižení.

Poznámky : 

V tomto tématu

Fungování hlavních součástí aplikace Plánovač: Plány, panely, kontejnery a úkoly

S aplikací Plánovač můžete sledovat pokrok projektů svého týmu a mít přehled o své práci – odkudkoliv, na libovolném zařízení. Plánovač pracuje s těmito nákladními komponentami obsahu: plány, panely, kontejnery a úkoly. Následující tabulka obsahuje popis a příklady jednotlivých komponent-

Hlavní součásti obsahu aplikace Plánovač

Komponenta obsahu

Popis

Příklad

Plány

Komponenta Plány obsahuje jeden panel, poznámkový blok a kalendář a taky grafy, konverzace. členy a soubory.

Plán můžete pojmenovat Tvorba týmového webu.

Panely

Komponenta Panel obsahuje kontejnery souvisejících úkolů.

Poznámka : Informace na panelu můžete seskupit podle kontejnerů úkolů (výchozí), přiřazení nebo průběhu.

Plán Tvorba týmového webu obsahuje jeden panel.

Kontejnery

Kontejnery jsou skupiny souvisejících úkolů.

Poznámka : V uživatelském rozhraní Plánovače vypadá kontejner jako obdélníková karta.

Panel vašeho plánu může obsahovat následující kontejnery úkolů: Například Kódování hlavních stránek, Tvorba obsahu a Nasazení webu.

Úkoly

Úkoly obsahují informace týkající se jednotlivých úkolů, třeba termín jejich splnění a komu jsou přiřazené.

Kontejner úkolů Tvorba obsahu může obsahovat například tyto úkoly: Vytvoření ikon, Vytvoření obrázků, Psaní textů a další.

Základní orientace: Přehled uživatelského rozhraní aplikace Plánovač

Stejně jako jiné aplikace Office 365 představuje Plánovač webovou aplikaci, která se používá ve webovém prohlížeči, takže jeho uživatelské rozhraní najdete na webové stránce ve svém prohlížeči.

Pokud jste nevidomí nebo máte zrakové postižení nebo omezenou pohyblivost, můžete mezi prvky uživatelského rozhraní na webové stránce přecházet výhradně pomocí klávesy Tab (ve směru dopředu) nebo Shift+Tab (ve směru zpět). Když znáte orientační body v uživatelském rozhraní, snadněji si můžete vytvořit jeho myšlenkový model, který vám pomůže usnadnit pohyb v rozhraní.

Jako orientační body myšlenkového modelu můžete použít hlavní oblasti uživatelského rozhraní aplikace Plánovač (popsané v následující tabulce) spolu s některými jeho společnými prvky.

Orientační body pro myšlenkový model uživatelského rozhraní Plánovač

Oblast uživatelského rozhraní

Společné prvky uživatelského rozhraní Plánovač

Vlevo nahoře: Navigační odkazy Office 365

 • Odkaz na Spouštěč aplikací

 • Office 365

 • Odkaz na aplikaci Plánovač Propojení

Vpravo nahoře: Informace o Office 365

 • Podokno Oznámení

 • Podokno Nastavení

 • Podokno Nápověda, které obsahuje taky vyhledávací pole Řekněte mi, co chcete udělat

 • Podokno Účet

Vlevo: Navigační podokno Plánovač

 • Tlačítko Nový plán Vytvoří plán a jeho nový panel a přidá plán do seznamu Všechny plány.

 • Odkaz Centrum Plánovače. Obsahuje karty s přehledem vašich jednotlivých oblíbených plánů. Tyto karty zobrazují celkový stav plánů a počet úkolů pro každý z nich. V Centru taky najdete odkazy na všechny plány, takže uvidíte svou práci v širším kontextu.

 • Odkaz Moje úkoly. Obsahuje všechny jednotlivé úkoly seskupené podle průběhu nebo plánů.

 • Seznam Oblíbené plány. Sbalitelný seznam vašich oblíbených plánů.

 • Seznam Všechny plány. Sbalitelný seznam všech vašich plánů.

 • Tlačítko Sbalit nebo rozbalit tuto nabídku. Sbalí nebo rozbalí podokno navigace.

Vpravo od navigačního podokna (oblast obsahu): Plány aplikace Plánovač

Prvky uživatelského rozhraní v plánech

 • Odkaz Panel. Odkazuje na panel daného plánu, který obsahuje kontejnery souvisejících úkolů a tlačítko Přidat nový kontejner. (Další informace o prvcích uživatelského rozhraní v kontejnerech úkolů najdete na následujícím řádku této tabulky.)

 • Tlačítko Grafy. Automaticky vytvoří a aktualizuje grafy, které zobrazují informace o celkovém stavu plánu a průběhu práce všech osob (členů), kteří se podílí na úkolech daného plánu.

 • Odkaz Poznámkový blok. Odkazuje na poznámkový blok plánu v aplikaci OneNote.

 • Odkaz Konverzace. Odkazuje na konverzace týkající se plánu v aplikaci Outlook.

 • Odkaz Kalendář. Odkazuje na kalendář plánu v aplikaci Outlook.

 • Odkaz Členové. Odkazuje na kontaktní údaje členů plánu v aplikaci Outlook.

Vpravo od navigačního podokna (oblast obsahu): Kontejnery úkolů aplikace Plánovač

Nejběžnější prvky uživatelského rozhraní v kontejnerech úkolů:

 • Název kontejneru

 • Jednotlivé úkoly v kontejneru včetně podrobností, jako komu je úkol přiřazený a jaký je termín splnění

Když vyberete libovolný úkol v kontejneru a stisknete Enter, úkol se otevře, takže můžete provést toto (všechny akce mají odpovídající prvek uživatelského rozhraní):

 • Změnit kontejner, do kterého úkol patří,

 • aktualizovat stav úkolu,

 • zadat datum zahájení a datum splnění úkolu,

 • nastavit štítky pro daný úkol,

 • přidat popis nebo kontrolní seznam úkolu,

 • připojit soubor nebo přidat odkaz na soubor,

 • nastavit obrázek náhledu pro úkol,

 • publikovat komentář nebo číst komentáře jiných lidí,

 • zjistit přiřazení úkolů

Použití čtečky obrazovky pro čtení uživatelského rozhraní aplikace Plánovač

Čtečky obrazovky jsou aplikace, které umožňují nevidomým nebo slabozrakým uživatelům poslechnout si zvukový popis prvků uživatelského rozhraní. Stejně jako v uživatelských rozhraních jiných produktů od Microsoftu obsahují prvky uživatelského rozhraní aplikace Plánovač názvy, kterým čtečky obrazovky dokážou porozumět (přístupné názvy).

Když s aplikací Plánovač používáte čtečku obrazovky, čtečka vám přečte přístupnější názvy nahlas (spolu s dalšími relevantními informacemi), zatímco se její pozornost přesouvá mezi jednotlivými prvky uživatelského rozhraní, které v Plánovač používáte.

Příklady:

 • Když na v Plánovači vyberete tlačítko Nový plán, fokus čtečky obrazovky se přesune na toto tlačítko a čtečka přečte popisek tlačítka „Vytvořit nový plán“.

 • Když vyberete v plánu v Plánovači odkaz Panel fokus čtečky obrazovky se přesune na tento odkaz a čtečka řekne „Panel“.

 • Když vyberete kontejner úkolů, fokus čtečky obrazovky se na něj přesune a uslyšíte jeho název. Když vyberete konkrétní úkol v kontejneru, uslyšíte jeho název.

Poznámka : Další informace o čtečkách obrazovky najdete na stránce Americké nadace pro nevidomé (AFB) zaměřené na čtečky obrazovky, kde najdete spoustu z nich, včetně oblíbené čtečky JAWS (Job Access with Speech). Nebo pokud chcete informace o řešení Předčítání, tj. o čtečce zahrnuté v operačním systému Windows, podívejte se do tématu Čtení textu nahlas programem Předčítání.

Navigace v aplikaci Plánovač pomocí klávesových zkratek

Protože Plánovač funguje ve webovém prohlížeči, klávesové zkratky, které v něm fungují, můžete použít i v aplikaci Plánovač. Ale pokud váš prohlížeč klávesové zkratky nepodporuje, pro pohyb dopředu můžete použít klávesu Tab a pro pohyb zpět kombinaci kláves Shift+Tab.

Následující tabulka popisuje klávesové zkratky, které můžete použít k navigaci v uživatelském rozhraní Plánovač – ty, které jsou součástí většiny prohlížečů, i ty, které jsou specifické pro Plánovač.

Poznámky

 • Pokud používáte Plánovač, doporučujeme vám používat webový prohlížeč Internet Explorer. Pokud s ním pracujete, máte přístup ke klávesovým zkratkám dostupným v Internet Exploreru.

 • Klávesové zkratky v tabulce odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných rozloženích nemusejí přesně odpovídat klávesám americké klávesnice.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou klávesy v tabulce oddělené znakem plus (+).

Klávesové zkratky pro Plánovač

Akce

Stiskněte

Přechod vpřed na další oblast nebo položku.

Například přejděte v levém navigačním podokně na další plán, přejděte z jednoho kontejneru úkolů do jiného nebo z jednoho prvku uživatelského rozhraní v kontejneru úkolů na jiný.

Klávesa Tab

Přechod zpět na předchozí oblast nebo položku

Shift+Tab

Aktivace položky

Například když vyberete plán, pro přechod na odkaz Panel stiskněte Tab a pak stisknutím klávesy Enter otevřete panel daného plánu. Když vyberete tlačítko Nový plán, stisknutím klávesy Enter vytvoříte nový plán. Nebo když chcete sbalit nebo otevřít seznam Oblíbené plány nebo Všechny plány, stiskněte Enter.

Enter

Ukončení nabídky, dialogového okna nebo režimu

Například ukončete dialogové okno Nový plán nebo dialogové okno s podrobnostmi úkolu.

Esc

Přechod na stránce Panel k dalšímu nebo předchozímu kontejneru úkolů

Klávesy se šipkami

Přesun vybraného kontejneru úkolů na stránce Panel o jedno místo nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

Přesun vybraného kontejneru úkolů na stránce Panel o jedno místo dolů

Ctrl+Šipka dolů

Přesun vybraného sloupce na stránce Panel o jedno místo doleva (když je vybraný sloupec)

Poznámka : Platí, když jsou položky na stránce seskupené do kontejnerů.

Ctrl+Šipka doleva

Přesun vybraného sloupce na stránce Panel o jedno místo doprava (když je vybraný sloupec)

Poznámka : Platí, když jsou položky na stránce seskupené do kontejnerů.

Ctrl+Šipka doprava

Posunutí dolů, když se v levém navigačním podokně zobrazí posuvník Nebo pokud je dialogové okno pro obrazovku moc dlouhé, přesun v dialogovém okně dolů.

Šipka dolů

Posunutí nahoru, když se v levém navigačním podokně zobrazí posuvník Nebo pokud je dialogové okno pro obrazovku moc dlouhé, přesun v dialogovém okně nahoru.

Šipka nahoru

Přechod na předchozí stránku ve webovém prohlížeči

Alt+Šipka vlevo

Stejná funkce jako klávesová zkratka Alt+Šipka vlevo

Backspace

Přechod na následující stránku ve webovém prohlížeči

Alt+Šipka vpravo

Ovládání aplikace Plánovač pomocí rozpoznávání řeči

Nástroje pro rozpoznávání řeči jsou užitečné pro uživatele, kteří mají omezenou mobilitu a potřebují ovládat produkty Microsoft včetně aplikace Plánovač pomocí hlasových příkazů (je to pro ně pohodlnější než klávesnice a myš).

Můžete používat nástroje pro rozpoznávání řeči třetích stran nebo použít funkci nazvanou Rozpoznávání řeči, která je součástí operačního systému Windows. Pokud chcete na svém počítači zapnout Rozpoznávání řeči, přejděte do tématu Používání rozpoznávání řeči.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo máte dotazy týkající se přístupnosti, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Navštivte web Microsoft Disability Answer Desk a vyhledejte kontaktní informace pro vaši oblast.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na Answer Desk pro usnadnění přístupu určený pro velké podniky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×