Funkce jazyků se zápisem zprava doleva

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Microsoft Office podporuje funkci zápisu Zprava doleva a funkce pro zadávání, úpravy a zobrazení textu v jazycích se zápisem zprava doleva nebo v prostředích kombinujících zápis zprava doleva a zleva doprava. V této souvislosti se za jazyky se zápisem zprava doleva považují všechny systémy zápisu používající směr zprava doleva. Patří sem jazyky vyžadující kontextové tvarování, jako je například arabština, i jazyky, které je nevyžadují. Můžete změnit celé zobrazení na směr zprava doleva nebo můžete změnit jednotlivé soubory tak, aby se jejich obsah četl zprava doleva.

Pokud počítač nemá zprava doleva jazykovou verzi Office nainstalovali, budete muset nainstalovat příslušnou jazykovou sadu. Můžete třeba taky běžet Windows operační systém společnosti Microsoft, který má zprava doleva podporu a povolil daný jazyk klávesnice pro jazyk zprava doleva, který chcete použít.

Než budete moct použít kteroukoli z funkcí zprava doleva v Microsoft Office a dokonce i správně zobrazit zprava doleva, je třeba Přidání jazyka zadávání v systému Windows a Povolení rozložení klávesnice pro jazyk zprava doleva.

Pokud používáte Windows XP, musíte nejdřív přejděte na ovládací panely domovskou stránku v Windows XP instalace požadovaných skripty složité Windows Microsoft. Po instalaci softwaru složité skript, přidání jazyka klávesnice. Další informace najdete v tématu Nastavení systému Windows XP pro více jazyků.

Podle toho, jak chcete nastavení počítače můžete použít jeden jiný jazyk pro zobrazení (nabídky, dialogová okna a průvodci) a zadejte v jiném jazyce podle potřeby. Pokud chcete zadat v jazyce se zápisem zprava doleva i najdete v článku online nápověda ke službě jazyk, můžete nastavení zobrazení Office k této preferovaný jazyk a nabídky. Další informace najdete v tématu Přidání jazyka nebo nastavit jazykové předvolby Office.

Některé funkce zprava doleva v aplikacích Office umožňuje určit rozložení obrazovky Směr a zarovnání textu v dialogových oknech jazyk zobrazení. Pokud zadáte jazyka zobrazení uživatel zprava doleva v dialogovém okně nastavit jazykové předvolby Office, rozložení nabídky, dialogová okna a průvodců jsou zprava doleva, ale nastavení Windows Microsoft zůstane zleva doprava.

Pokud je třeba jako jazyk zobrazení v Office vybraná arabština (ale není vybraná ve Windows), bude zobrazení vypadat takto:

Arabské uživatelské rozhraní

I když se nabídky zobrazují zprava doleva, záhlaví zůstává v češtině a tlačítka Zavřít, Minimalizovat a Maximalizovat zůstávají v pravém horním rohu jako v uživatelském rozhraní se směrem zleva doprava. Pokud by bylo zobrazení Windows nastavené na jazyk se zápisem zprava doleva, text záhlaví by byl taky přeložený a tlačítka Zavřít, Minimalizovat a Maximalizovat by byla umístěná v levém horním rohu.

Jestli pracujete především s jazykem se zápisem zleva doprava, ale občas potřebujete vložit text v jazyce se zápisem zprava doleva, můžete ve většině aplikací Office vybrat jako jazyk zobrazení češtinu a v případě potřeby zadávat text v jazyce se zápisem zprava doleva. To se dá provést tak, že pro oblast úprav nastavíte text, odrážky a číslování na směr zprava doleva a povolíte potřebné rozložení klávesnice.

Směr textu v některé aplikaci Microsoft Office můžete změnit tak, že kliknete na tlačítko Zprava doleva ve skupině Odstavec na kartě Domů (zobrazí se jenom v případě, že je povolený nějaký jazyk se zápisem zprava doleva). I když změníte zobrazení na jazyk se zápisem zprava doleva, je pořád potřeba, aby bylo povolené příslušné rozložení klávesnice, jinak nebude možné text v daném jazyku zadat.

Pokud jako jazyk zobrazení obvykle používáte češtinu, ale chcete přepnout na nějaký arabský dialekt, postupujte takto:

 1. Otevřete soubor aplikace Office, třeba dokument v aplikaci Word.

 2. Na kartě Soubor vyberte Možnosti > Jazyk.

 3. V dialogu Nastavit jazykové předvolby systému Office v seznamu Jazyk pro úpravy vyberte požadovaný arabský dialekt a potom klikněte na Přidat.

 4. Ověřte, že je nově přidaný arabský dialekt zvýrazněný v tabulce Zvolit jazyky pro úpravy, a vyberte Nastavit jako výchozí.

  Důležité :  Když nově přiřazený jazyk pro úpravy nastavíte jako výchozí, bude výchozí pro všechny vaše aplikace Microsoft Office.

Psát pomocí nativní klávesnici pro určitý jazyk, musíte nainstalovat příslušnou jazykovou sadu pro daný jazyk. Taky musíte přidat příslušné rozložení klávesnice. Po přidání rozložení klávesnice pro jiný jazyk a vyberte panel jazyků být ukotveného na hlavním panelu, indikátor jazyků na hlavním panelu Obrázek panelu jazyků se zobrazí aktuální jazyka klávesnice. Indikátor jazyků pro arabštinu je například Indikátor arabské klávesnice .

Poznámka : Panel jazyků se zobrazí automaticky po přidání nejméně jednoho dalšího jazyka do dialogového okna Textové služby a vstupní jazyky v systému Microsoft Windows.

 • Jestli chcete zobrazit panel jazyků při zobrazení indikátoru jazyků na hlavním panelu, vyberte indikátor jazyků a potom klikněte na Zobrazit panel jazyků.

 • Pokud se má indikátor jazyků zobrazovat na hlavním panelu, když je viditelný panel jazyků, vyberte Minimalizovat.

 • Jestli chcete vybrat klávesnici pro jiný jazyk, klikněte na název aktuálního jazyka (na panelu jazyků) nebo na indikátor jazyků a potom klikněte na název požadovaného jazyka.

Další informace o tom, jak povolit klávesnici specifické pro určitý jazyk najdete v článku Povolení nebo změnit jazyk rozložení klávesnice.

Podle toho, jaké jazyky potřebujete, můžete zadávat text pomocí Mapy znaků nebo kódů znaků ASCII. Informace o tom, jak automaticky vkládat kódy znaků ASCII z galerie symbolů, najdete v tématu Vkládání symbolů.

Pokud chcete zadat jenom krátký text v jiném jazyce a nechcete přepínat klávesnici, můžete použít nástroj Mapa znaků, který patří mezi příslušenství Microsoft Windows. Můžete vybrat znak z některé ze stránek písem pro jazyky se zápisem zprava doleva nebo zleva doprava, zkopírovat ho do schránky a potom vložit do dokumentu. Další informace o zadávání textu pomocí nástroje Mapa znaků najdete v článku Použití zvláštních znaků (Mapa znaků).

Směr textu udává Směr psaní, zarovnání a celkové rozložení všech prvků na obrazovce. V případě, že je v jedné větě, odstavci nebo ovládacím prvku použit text se zápisem zprava doleva i zleva doprava, označuje se tento kombinovaný text jako smíšený.

Pokud je v aplikaci Office nastavené a povolené zobrazení textu v prostředí se zápisem zprava doleva, změní se vzhled kurzoru tak, aby označoval zápis zleva doprava Směrový řetězec Kurzor pro zápis zleva doprava nebo Kurzor označující směr zleva doprava zápis zprava doleva Kurzor pro zápis zprava doleva . Kurzor se může pohybovat podle směru rozpoznaného jazyka (logický pohyb) nebo podle následujícího vizuálně sousedícího znaku (vizuální pohyb).

Pokud jsou povolené jazyky se zápisem zleva doprava i jazyky se zápisem zprava doleva, jsou ve většině aplikací Office na pásu karet k dispozici tlačítka Zleva doprava a Zprava doleva. Kliknutím na tato tlačítka můžete při zadávání a zarovnávání textu měnit jeho směr.

Poznámka : V aplikaci Microsoft OneNote jsou tlačítka Zleva doprava a Zprava doleva dostupná po kliknutí na šipku u tlačítka Zarovnání odstavce.

Text v buňce nebo poli může být zarovnaný doleva, na střed nebo doprava. V některých aplikacích jako Access a Excel může mít text taky směr podle kontextu.

Pokud má text kontextový směr, zarovnávají se texty a čísla podle jazyka prvního zadaného znaku. Text v buňce nebo poli se například zarovná doprava, pokud je první znak v jazyce se zápisem zprava doleva, a doleva, pokud je první znak v jazyce se zápisem zleva doprava. Kontextový směr textu je možné u jednotlivých objektů přepsat a přepnout na zarovnání doleva, na střed nebo doprava.

Ve většině aplikací se zápisem zprava doleva nebo s kombinovaným zápisem zprava doleva a zleva doprava se používají kontextová pravidla, která řídí zarovnání textu a směr čtení textu. Pole, seznamy a další prvky řídí kontextová pravidla pro text, který obsahují.

Kontextová pravidla pro směr čtení a zarovnání textu jsou následující:

 • Pokud je orientace prvního silného znaku zleva doprava, bude směr čtení taky zleva doprava a text bude zarovnaný doleva.

 • Pokud je orientace prvního směrového znaku zprava doleva, bude směr čtení také zprava doleva a text bude zarovnán doprava.

 • V případě, že jsou zadány pouze Neutrální znaky, bude se směr čtení a zarovnání textu řídit podle Směr odstavce (který může být zleva doprava nebo zprava doleva), dokud nebude zadán první směrový znak.

Směr čtení a zarovnání se změní vždy, když změníte první směrový znak ze směru zleva doprava na směr zprava doleva (nebo naopak).

V aplikaci Word a jiných textových editorech je možné vybrat, najít a nahradit jednotlivá diakritická znaménka a jednotlivé arabské znaky bez ohledu na to, jestli jsou spojené. Každá ligatura a každé diakritické znaménko se považují za samostatné jednotky slov v jazyce se zápisem zprava doleva.

V následujícím příkladu je zobrazen výběr arabského slova s tříznakovou ligaturou (postupné vybírání jednotlivých znaků).

Slovo s jednou vybranou ligaturou

Slovo se dvěma vybranými ligaturami

Slovo se třemi vybranými ligaturami

Soubory můžete uložit do formátu HTML, který umožňuje publikování na webu ve směru zprava doleva nebo zleva doprava. Webové stránky se směrem zprava doleva jsou v souboru HTML označené standardním atributem DIR jazyka HTML. Pokud webový prohlížeč, který používáte, rozpozná atribut DIR, zobrazí se stránka ve směru zprava doleva. Když webový prohlížeč atribut DIR nerozpozná, zobrazí se stránka ve směru zleva doprava.

Tip : Jestli chcete prohlížet webové stránky s orientací zprava doleva, otevřete je v prohlížeči, který podporuje atribut DIR, jako jsou například Microsoft Internet Explorer 3.02 Middle East, Microsoft Internet Explorer 4.01 for Complex Scripts nebo aspoň Microsoft Internet Explorer 5.

Pořadí zprava doleva bude použito, kdekoli je to možné. Bude použito u seznamů dat v zobrazení Tabulka, Karta a Ikona a v seskupených seznamech i seznamech kontaktů, složek nebo adres.

Poznámka :  Některá zobrazení na straně serveru pravděpodobně nebudou řadit data podle pořadí řazení zprava doleva, protože se řídí podle podporovaných pořadí řazení na straně serveru.

Indické jazyky (například bengálština, gudžarátština, hindština, kannadština, malajálamština, maráthština, paňdžábština, tamilština a telugština) nemusejí být kompatibilní se všemi možnostmi hledání v systému Microsoft Office. Při psaní v těchto jazycích například nefungují možnosti Rozlišovat malá a velká písmena a Pouze celá slova. Tyto možnosti je však stále možné použít při hledání textu v latince ve stejném dokumentu.

Jazyky se zápisem zprava doleva

Funkce Najít a nahradit vyhledávání textu v takovém pořadí, ve kterém je text zadán do pole Hledat místo pořadí, ve kterém se zobrazí. Proto můžete hledat řetězce textu zprava doleva, bez ohledu na to Směr odstavce. Taky můžete vyhledat znaky pomocí hesla nebo bez Kašidy (pouze pro arabštinu), Alif a Hamza (pouze pro arabštinu) nebo Diakritika, jako je hebrejština niqqud. Seznam kódů znaků ASCII a Unicode najdete v tématu Vložení ASCII nebo Unicode latinkou symboly a znaky.

Indické jazyky

Indické jazyky (například bengálština, gudžarátština, hindština, kannadština, malajálamština, maráthština, paňdžábština, tamilština a telugština) nemusejí být kompatibilní se všemi možnostmi hledání v systému Microsoft Office. Při psaní v těchto jazycích například nefungují možnosti Rozlišovat malá a velká písmena a Pouze celá slova. Tyto možnosti je však stále možné použít při hledání textu v latince ve stejném dokumentu.

Jazyky jihovýchodní Asie

Jazyky jihovýchodní Asie, například thajština a vietnamština, nemusejí být kompatibilní se všemi možnostmi hledání v systému Microsoft Office. Při práci s textem v těchto jazycích například nefungují možnosti Rozlišovat malá a velká písmena a Pouze celá slova. Tyto možnosti je však stále možné použít při hledání textu v latince ve stejném dokumentu.

Aplikace Microsoft Office podporují následující znakové stránky, které jsou k dispozici pro uživatele používající arabštinu, hebrejštinu a smíšený text:

Arabština

Každá Znaková stránka je identifikována jedinečným číslem znakové stránky. Číslo znakové stránky (CP) pro arabštinu je CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Dari, paštština, perština, ujgurština a urdština používají stejné znakové stránky jako arabština.

Hebrejština

Každá Znaková stránka je identifikována jedinečným číslem znakové stránky. Číslo znakové stránky (CP) pro hebrejštinu je CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Jidiš používá stejnou znakovou stránku jako hebrejština.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×