Funkce aplikace Office Excel 2007 nepodporované v předchozích verzích aplikace Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ne všechny funkce aplikace Microsoft Office Excel 2007 jsou podporovány v předchozích verzích aplikace Excel. Pokud pracujete v režimu kompatibility nebo chcete uložit sešit aplikace Excel 2007 do souboru ve formátu předchozí verze aplikace Excel, můžete pomocí funkce kontroly kompatibility identifikovat problémy, které by mohly způsobit významnou ztrátu funkčnosti nebo menší ztrátu přesnosti v předchozí verzi aplikaci Excel. Chcete-li zabránit ztrátě dat nebo funkčnosti v předchozí verzi aplikace Excel, můžete v sešitě aplikace Excel 2007 provést nezbytné změny.

Funkce kontroly kompatibility zobrazí seznam nalezených problémů a u většiny problémů zobrazí tlačítka Najít a Nápověda, aby bylo možné najít všechny výskyty problému a získat informace o tom, jak nejlépe problém vyřešit.

Poznámka : Po klepnutí na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility, Excel vybere obvykle pouze buňky a oblasti, ve kterých se to týká problémy s kompatibilitou například nekonzistentní kompatibilní hodnot v buňkách, nebo buněk a oblastí, které obsahují data mimo limit řádků a sloupců dřívějších verzích aplikace Excel formátování buňky. Však po určité funkce, jako jsou seskupení byly použity pro buňky, které jsou ovlivněny problémy s kompatibilitou, Excel vybere celou oblast listu obsahující seskupené buňky, které se nacházejí mimo limit řádků a sloupců dřívějších verzích aplikace Excel místo vyberete pouze seskupené buňky.

V tomto článku:

Problémy se sešitem

Problémy s tabulkou aplikace Excel

Problémy s kontingenční tabulkou

Problémy s řazením a filtrováním

Problémy se vzorcem

Problémy s podmíněným formátováním

Problémy s grafikou, objekty a ovládacími prvky ActiveX

Problémy s vlastním nastavením

Problémy se spoluprácí

Problémy se sešitem

Následující problémy se sešitem mohou způsobit významnou ztrátu funkčnosti:

Problém

Řešení

Tento sešit obsahuje data v buňkách mimo podporovanou oblast řádků a sloupců vybraného formátu souborů. Nebudou uložena žádná data mimo oblast 256 sloupců (IV) na 65 536 řádků. Odkaz vzorců na data v této oblasti vrátí chybu #REF!.

Velikost sešitu aplikace Excel 2007 je 16 384 sloupců a 1 048 576 řádků, ale v dřívějších verzích aplikace Excel to bylo jen 256 sloupců a 65 536 řádků. Data v buňkách mimo tento limit se v dřívějších verzích aplikace Excel ztratí.

V nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte klepnutím na tlačítko Najít buňky a oblasti spadající mimo omezení počtu řádků a sloupců, vyberte je a potom je pomocí příkazů Vyjmout a Vložit umístěte do sloupců a řádků, které spadají do omezení aplikace, nebo na jiný list.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přesunutí nebo kopírování buněk a jejich obsahu

Přesunutí nebo kopírování řádků a sloupců

Sešit obsahuje data ve formátu kalendáře, který není ve vybraném formátu souboru. Tato kalendářní data budou zobrazena ve formátu gregoriánského kalendáře.

V aplikaci Excel 2007 můžete vytvářet vlastní kalendáře v různých národních formátech, třeba hebrejský lunární, japonský lunární, čínský lunární, kalendář éry Saka, čínský zvěrokruh, korejský zvěrokruh, lunární kalendář Rokuyou a korejský lunární kalendář. Dřívější verze Excelu však tyto formáty kalendáře nepodporují.

Chcete-li předejít ztrátě funkčnosti, pravděpodobně budete chtít změnit formát kalendáře na jazyk (nebo národní prostředí) podporovaný v dřívějších verzích aplikace Excel.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Zobrazení čísel jako kalendářních dat nebo časů

Tento sešit obsahuje data ve formátu kalendáře, který není ve vybraném formátu souborů podporován. Úpravy těchto dat je nutné provést pomocí gregoriánského kalendáře.

V aplikaci Excel 2007 můžete použít kalendář jiného než západního typu, například thajský buddhistický kalendář nebo arabský kalendář hidžra. V dřívějších verzích Excelu se tyto typy kalendářů dají upravovat jen v gregoriánském kalendáři.

Chcete-li předejít ztrátě funkčnosti, pravděpodobně budete chtít změnit formát kalendáře na jazyk (nebo národní prostředí) podporovaný v dřívějších verzích aplikace Excel.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Zobrazení čísel jako kalendářních dat nebo časů

Tento sešit obsahuje více datových buněk, než je počet podporovaný v dřívějších verzích aplikaci Excel 2003. V dřívějších verzích aplikace Excel nebude možné tento soubor otevřít.

V aplikaci Excel 2007 omezuje celkový počet dostupných bloků buněk jen dostupná paměť. V předchozích verzích je ale jejich počet omezený na 64 000 bloků buněk v jedné instanci.

Blok buněk obsahuje 16 řádků listu. Pokud všechny řádky v listu obsahují data, bude v daném sešitu 4 096 bloků buněk a v jedné instanci aplikace Excel může být pouze 16 takovýchto sešitů (bez ohledu na počet sešitů otevřených v aplikaci Excel).

Chcete-li zajistit, aby nebylo překročeno omezení 64 000 bloků buněk a sešit bylo možné otevřít v předchozích verzích aplikace Excel, měli byste po uložení sešitu ve formátu aplikace Excel 97-2003 pracovat v aplikaci Excel 2007 v režimu kompatibility. V režimu kompatibility aplikace Excel sleduje počet bloků buněk v aktivním sešitu.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přesunutí nebo kopírování buněk a jejich obsahu

Přesunutí nebo kopírování řádků a sloupců

Použití aplikace Excel 2003 a dřívějších verzí aplikace Excel

Následující problémy se sešitem způsobují menší ztrátu přesnosti:

Problém

Řešení

Předchozí verze aplikace Excel nepodporují formátování barev v textu záhlaví a zápatí. Informace s formátováním barev budou v dřívějších verzích aplikace Excel zobrazeny jako prostý text.

V aplikaci Excel 2007 můžete u textu záhlaví a zápatí použít formátování barev. V dřívějších verzích se ale formátování barev v záhlavích a zápatích nedá použít.

Kliknutím na tlačítko Opravit v nástroji Kontrola kompatibility formátování barev odeberete.

Tento sešit obsahuje záhlaví a zápatí sudých stránek nebo první stránky. Tato záhlaví a zápatí nelze v předchozích verzích aplikace Excel zobrazit.

V aplikaci Excel 2007 máte možnost zobrazovat na sudých stránkách nebo na první stránce odlišné záhlaví a zápatí. V předchozích verzích není tato možnost dostupná. Záhlaví a zápatí sudých stránek a první stránky se proto v předchozích verzích nedají zobrazit, zůstávají však k dispozici pro opakované otevření sešitu v aplikaci Excel 2007.

Pokud sešit často otevíráte ve formátu předchozí verze aplikace Excel, doporučujeme přestat používat záhlaví a zápatí sudých stránek a první stránky.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přidání nebo změna záhlaví a zápatí stránky

Některé buňky nebo styly v tomto sešitu obsahují formátování, které není vybraným formátem souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejblíže odpovídající formát, který je k dispozici.

V aplikaci Excel 2007 jsou k dispozici různé možnosti formátování nebo stylu buněk, například zvláštní efekty a stínování. Tyto možnosti nejsou v předchozích verzích aplikace Excel dostupně.

Před uložením sešitu ve formátu souboru předchozí verze aplikace Excel můžete přijmout nejblíže odpovídající formát, který bude použit při uložení sešitu, nebo změnit či odebrat styl buňky, který není podporován.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Použití, vytvoření nebo odebrání stylu buňky

Tento sešit obsahuje více jedinečných formátů buňky, než podporuje vybraný formát souboru. Některé formáty buňky se neuloží.

V aplikaci Excel 2007 můžete použít 64 000 jedinečných formátů buňky, ale v dřívějších verzích Excelu byl jejich počet omezený na 4 000. Jedinečné formáty buňky zahrnují všechny konkrétní kombinace formátování použité v sešitě.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Použití, vytvoření nebo odebrání stylu buňky

Tento sešit obsahuje více jedinečných formátů písma, než podporuje vybraný formát souboru. Některé formáty písma se neuloží.

V aplikaci Excel 2007 je k dispozici 1 024 globálních typů písem a v sešitě můžete použít až 512 z nich.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Změna písma nebo jeho velikosti v aplikaci Excel

Začátek stránky

Problémy s tabulkou aplikace Excel

Následující tabulka problémy Excel způsobují menší ztrátu přesnosti:

Problém

Řešení

Tabulka obsahuje vlastní vzorec nebo text v řádku souhrnů. V dřívějších verzích aplikace Excel se data zobrazí bez tabulky.

V aplikaci Excel 2007 lze v řádcích souhrnů v tabulce používat vlastní vzorce a text, V dřívějších verzích aplikace Excel však tato funkce podporována není. Vzorce v řádcích souhrnů zůstanou, ale oblastí již nebude tabulka. Chcete-li, aby bylo možné tabulku použít i v dřívějších verzích aplikace Excel, doporučujeme odebrat vlastní text a použít pouze vzorce, které jsou k dispozici v řádku souhrnů.

V nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte klepnutím na tlačítko Najít tabulku obsahující vlastní vzorec nebo text, a potom vzorec nebo text odeberte z řádku součtů.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Součty dat v tabulce aplikace Excel

V tabulce tohoto sešitu není zobrazen řádek záhlaví. V dřívějších verzích aplikace Excel se data zobrazí bez tabulky, pokud nebude zaškrtnuto políčko Se záhlavím (Nástroje tabulky, karta Návrh, skupina Možnosti stylů tabulek).

V aplikaci Excel 2007 můžete řádek záhlaví tabulky zobrazit nebo skrýt. V dřívějších verzích aplikace Excel je řádek záhlaví tabulky vždy zobrazen.

V nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte klepnutím na tlačítko Najít tabulku, která je zobrazena bez řádku záhlaví, a potom zobrazte řádek záhlaví.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Zapnutí nebo vypnutí záhlaví tabulky Excelu

Tento sešit obsahuje tabulku s použitým stylem tabulky. V předchozích verzích aplikace Excel nelze formátování stylu tabulky zobrazit.

V aplikaci Excel 2007 lze tabulku rychle naformátovat pomocí stylu tabulky založeného na motivu. V dřívějších verzích aplikace Excel lze tabulku formátovat pouze ručně.

V nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte klepnutím na tlačítko Najít tabulku, u které je použit styl tabulky, a potom styl tabulky odeberte.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Formátování tabulky aplikace Excel

Tabulka v tomto sešitu je připojena k externímu zdroji dat. Funkce tabulky budou ztraceny, ale data zůstanou připojena. Pokud jsou řádky tabulky skryty filtrem, zůstanou skryty i ve starší verzi aplikace Excel.

Chcete-li předejít ztrátě funkcí tabulky v dřívějších verzích aplikace Excel, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel externí zdroj dat odpojit.

V nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte klepnutím na tlačítko Najít tabulku, která je připojena k externímu zdroji dat, a potom tabulku od externího zdroje dat odpojte. Ve starší verzi aplikace Excel potom budete moci data k externímu zdroji dat připojit.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Získání externích dat pomocí aplikace Microsoft Query

Vytváření, úpravy a správa připojení k externím datům

Tabulka v tomto sešitu je připojena k seznamu služby Windows SharePoint Services s právy jen pro čtení. Funkce tabulky a schopnost obnovení nebo úpravy připojení budou ztraceny. Pokud jsou řádky tabulky skryty filtrem, zůstanou skryty i ve starší verzi aplikace Excel.

Chcete-li předejít ztrátě funkcí tabulky v dřívějších verzích aplikace Excel, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel odpojit tabulku od seznamu služby Windows SharePoint Services.

Můžete také vytvořit seznam serveru SharePoint, který je ve starších verzích aplikace Excel jen pro čtení, a potom se sešitem pracovat v aplikaci Excel 2007 v režimu kompatibility, ve kterém zůstane zachován formát souborů aplikace Excel 97-2003.

V nástroji Kontrola kompatibility klikněte na tlačítko Najít vyhledejte tabulku obsahující jen pro čtení připojení k seznamu služby Windows SharePoint Services a potom tabulku odpojte ze seznamu služby SharePoint. V Excelu 2003 je můžete importovat seznam služby SharePoint jako seznam pro čtení i zápis.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Použití aplikace Excel 2003 a dřívějších verzí aplikace Excel

Začátek stránky

Problémy s kontingenční tabulkou

Následující problémy s kontingenční tabulkou způsobují významnou ztrátu funkčnosti:

Problém

Řešení

Kontingenční tabulka v tomto sešitu překračuje omezení předchozích verzí a v případě jejího uložení v dřívějších formátech souborů dojde ke ztrátě dat. Ve starších verzích aplikace Excel budou správně fungovat pouze kontingenční tabulky vytvořené v režimu kompatibility.

V aplikaci Excel 2007 podporuje kontingenční tabulka 1 048 576 jedinečných položek v poli, ale ve starších verzích aplikace Excel je podporováno pouze 32 500 položek v poli.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kontingenční tabulku, která překračuje omezení předchozích verzí. Uložíte-li sešit ve formátu aplikace Excel 97-2003, můžete potom kontingenční tabulku v režimu kompatibility znovu vytvořit.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Použití aplikace Excel 2003 a dřívějších verzí aplikace Excel

Práce s různými formáty kontingenční tabulky v aplikaci Office Excel.

Kontingenční tabulka tohoto sešitu obsahuje pravidla podmíněného formátování, která jsou nastavena u buněk ve sbalených řádcích nebo sloupcích. Chcete-li ztrátě těchto pravidel v dřívějších verzích aplikace Excel zabránit, rozbalte uvedené řádky či sloupce.

Chcete-li zabránit ztrátě pravidel podmíněného formátování použitých u buněk ve sbalených řádcích nebo sloupcích, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel řádky a sloupce rozbalit.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibilita vyhledejte sbalené řádky nebo sloupce, které obsahují pravidla podmíněného formátování, a potom tyto řádky nebo sloupce rozbalte.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přidání, změna nebo zrušení podmíněného formátování

Následující problémy s kontingenčních tabulek způsobují menší ztrátu přesnosti:

Problém

Řešení

Tento sešit obsahuje kontingenční tabulku s nastaveným stylem. V dřívějších verzích aplikace Excel nelze formátování stylu kontingenční tabulky zobrazit.

V aplikaci Excel 2007 lze kontingenční tabulku rychle naformátovat pomocí stylu kontingenční tabulky založeného na motivu. V dřívějších verzích aplikace Excel lze kontingenční tabulku formátovat pouze ručně.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kontingenční tabulku se stylem kontingenční tabulky a styl odstraňte.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Práce s různými formáty kontingenční tabulky v aplikaci Office Excel.

Kontingenční tabulka v tomto sešitu je vytvořena v aktuálním formátu souborů a v dřívějších verzích aplikace Excel nebude fungovat správně. Ve starších verzích aplikace Excel budou správně fungovat pouze kontingenční tabulky vytvořené v režimu kompatibility.

Kontingenční tabulku vytvořenou ve formátu aplikace Excel 2007 nelze v dřívějších verzích aplikace Excel aktualizovat. Chcete-li tomuto problému předejít, doporučujeme pracovat v režimu kompatibility. Kontingenční tabulku vytvořenou v režimu kompatibility lze ve starších verzích aplikace Excel otevřít bez ztráty funkčnosti.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kontingenční tabulku vytvořenou v aktuálním formátu souborů. Uložíte-li sešit ve formátu aplikace Excel 97-2003, můžete potom kontingenční tabulku v režimu kompatibility znovu vytvořit.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Použití aplikace Excel 2003 a dřívějších verzí aplikace Excel

Práce s různými formáty kontingenční tabulky v aplikaci Office Excel.

Kontingenční tabulka v tomto sešitu obsahuje pole v kompaktním formátu. V dřívějších verzích aplikace Excel bude toto rozložení změněno na formát tabulky.

V aplikaci Excel 2007 lze použít kompaktní formát (samostatné nebo v kombinaci s formátem tabulky a formátem osnovy), pokud chcete zamezit vodorovnému rozšíření souvisejících dat mimo stránku a minimalizovat nutnost posouvání – pole jsou umístěna v jednom sloupci a jsou odsazena tak, aby byly zobrazeny relace vnořeného sloupce. V starších verzích aplikace Excel je podporován pouze formát osnovy a formát tabulky.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kontingenční tabulku obsahující pole v kompaktním formátu a podle potřeby jej změňte na formát tabulky.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Práce s různými formáty kontingenční tabulky v aplikaci Office Excel.

Návrh rozložení a formátu kontingenční tabulky

Začátek stránky

Problémy s řazením a filtrováním

Následující problémy s řazením způsobují menší ztrátu přesnosti:

Problém

Řešení

List v tomto sešitu obsahuje řazení definované více než třemi podmínkami. Ve starších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě těchto informací.

V aplikaci Excel 2007 lze použít řazení dat definované až 64 podmínkami, ale dřívější verze aplikace Excel podporují řazení definované maximálně třemi podmínkami. Chcete-li předejít ztrátě informací o řazení ve starších verzích aplikace Excel, doporučujeme použít řazení definované maximálně třemi podmínkami. Ve starších verzích aplikace Excel lze data seřadit také ručně.

Všechny informace o řazení však zůstávají k dispozici v sešitu a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použity.

V nástroji Kontrola kompatibility klikněte na tlačítko Najít vyhledejte data seřazená s více než tři podmínky a změňte řazení pomocí pouze tři nebo snižují podmínek.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Řazení dat v oblasti nebo tabulce

List v tomto sešitu obsahuje řazení definované podmínkou s vlastním seznamem. Ve starších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě těchto informací.

V aplikaci Excel 2007 lze data seřadit podle vlastního seznamu. Chcete-li dosáhnout podobných výsledků řazení ve starších verzích aplikace Excel, můžete požadovaná data seskupit a potom je seřadit ručně.

Všechny informace o řazení však zůstávají k dispozici v sešitu a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použity.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte data seřazená podle vlastního seznamu a upravte řazení tak, aby neobsahovalo vlastní seznam.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Řazení dat v oblasti nebo tabulce

List tohoto sešitu obsahuje řazení používající podmínku, která určuje informace o formátování. Ve starších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě těchto informací.

V aplikaci Excel 2007 lze řadit data podle určitého formátu, například podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon. Ve starších verzích aplikace Excel lze řadit pouze text.

Všechny informace o řazení však zůstávají k dispozici v sešitu a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použity.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte data seřazená podle určitého formátu a změňte řazení tak, aby neobsahovalo informace o formátování.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Řazení dat v oblasti nebo tabulce

Následující problémy s filtrováním způsobují menší ztrátu přesnosti:

Problém

Řešení

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována způsobem, který není ve starších verzích aplikace Excel podporován. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

V aplikaci Excel 2007 lze používat filtry, které nejsou ve starších verzích aplikace Excel podporovány. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel filtr vymazat. Ve starších verzích aplikace Excel potom mohou uživatelé data filtrovat ručně.

Všechny informace o filtru však zůstávají k dispozici v sešitu a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použity.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a klepnutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Filtrování dat v oblasti nebo tabulce

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována podle barvy buňky. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

V aplikaci Excel 2007 lze data filtrovat podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon, což není ve starších verzích aplikace Excel podporováno. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel filtr vymazat. Ve starších verzích aplikace Excel potom mohou uživatelé data filtrovat ručně.

Všechny informace o filtru však zůstávají k dispozici v sešitu a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použity.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a klepnutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Filtrování dat v oblasti nebo tabulce

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována podle barvy písma. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

V aplikaci Excel 2007 lze data filtrovat podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon, což není ve starších verzích aplikace Excel podporováno. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel filtr vymazat. Ve starších verzích aplikace Excel potom mohou uživatelé data filtrovat ručně.

Všechny informace o filtru však zůstávají k dispozici v sešitu a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použity.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a klepnutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Filtrování dat v oblasti nebo tabulce

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována podle ikony buňky. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

V aplikaci Excel 2007 lze data filtrovat podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon, což není ve starších verzích aplikace Excel podporováno. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel filtr vymazat. Ve starších verzích aplikace Excel potom mohou uživatelé data filtrovat ručně.

Všechny informace o filtru však zůstávají k dispozici v sešitu a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použity.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a klepnutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Filtrování dat v oblasti nebo tabulce

Tento sešit obsahuje data filtrovaná podle více než dvou kritérií. Ve starší verzi aplikace Excel zůstanou řádky skryté filtrem také skryty, ale samotný filtr se nezobrazí správně.

V aplikaci Excel 2007 lze data filtrovat podle více než dvou kritérií. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel filtr vymazat. Ve starších verzích aplikace Excel potom mohou uživatelé data filtrovat ručně.

Všechny informace o filtru však zůstávají k dispozici v sešitu a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použity.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a klepnutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Filtrování dat v oblasti nebo tabulce

Filtrování pomocí rozšířených kritérií

Tento sešit obsahuje data filtrovaná podle seskupené hierarchie kalendářních dat, jejímž výsledkem jsou více než dvě kritéria. Řádky skryté filtrem zůstanou skryté, ale samotný filtr se v dřívější verzi aplikace Excel nezobrazí správně.

V aplikaci Excel 2007 lze kalendářní data filtrovat podle seskupené hierarchie. Vzhledem k tomu, že tato možnost není ve starších verzích podporována, doporučujeme hierarchické seskupení kalendářních dat zrušit. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel filtr vymazat.

Všechny informace o filtru však zůstávají k dispozici v sešitu a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použity.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a klepnutím na příkaz Vymazat filtr vymažte. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a klepnutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Seskupování dat lze také vypnout na kartě Upřesnit v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel. (Tlačítko office Obrázek tlačítka , Možnosti aplikace Excel ).

Další informace naleznete v následujících článcích:

Filtrování dat v oblasti nebo tabulce

Filtrování pomocí rozšířených kritérií

Začátek stránky

Problémy se vzorcem

Následující problémy se vzorcem způsobují významnou ztrátu funkčnosti:

Problém

Řešení

Některé listy obsahují více maticových vzorců odkazujících na jiné listy, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Některé maticové vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

V aplikaci Excel 2007 je počet maticových vzorců v sešitu, které odkazují na jiné listy, omezen dostupnou pamětí, ale ve starších verzích aplikace Excel mohou listy obsahovat maximálně 65 472 maticových vzorců, které odkazují na jiné sešity. Maticové vzorce v sešitu přesahující tento limit budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující maticové vzorce, které odkazují na jiný list, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Nahrazení vzorce jeho výsledkem

Některé vzorce obsahují více hodnot, odkazů nebo názvů, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

V aplikaci Excel 2007 je maximální délka obsahu vzorce 8 192 znaků a maximální vnitřní délka vzorce 16 384 bajtů. Ve starších verzích aplikace Excel je maximální délka obsahu vzorce pouze 1 024 znaků a maximální vnitřní délka vzorce pouze 1 800 bajtů. Přesáhne-li kombinace argumentů vzorce (včetně hodnot, odkazů a názvů) maximální omezení předchozích verzí aplikace Excel, budou při uložení sešitu ve formátu souboru starší verze aplikace Excel výsledkem těchto vzorců chyby #HODNOTA!.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce překračující omezení předchozích verzí aplikace Excel a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Nahrazení vzorce jeho výsledkem

Některé vzorce zahrnují více úrovní vnoření, než vybraný formát souborů podporuje. Vzorce s více než sedmi úrovněmi vnoření nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

V aplikaci Excel 2007 může vzorec obsahovat až 64 úrovní vnoření, ale ve starších verzích aplikace Excel lze použít maximálně sedm úrovní vnoření.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než sedmi úrovněmi vnoření a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Vnoření funkce do jiné funkce

Nahrazení vzorce jeho výsledkem

Některé vzorce obsahují funkce s více argumenty, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Vzorce s více než 30 argumenty na funkci nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

V aplikaci Excel 2007 může vzorec obsahovat až 255 argumentů, ale ve starších verzích aplikace Excel je počet argumentů ve vzorci omezen na 30.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než 30 argumenty a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Nahrazení vzorce jeho výsledkem

Některé vzorce používají více operandů, než je ve vybraném formátu souborů povoleno. Tyto vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

V Excel 2007 je maximální počet operandy, které lze použít ve vzorcích použít až 1 024, ale v dřívějších verzích aplikace Excel maximální limit operandy ve vzorcích maximálně 40.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než 40 operandy a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Nahrazení vzorce jeho výsledkem

Některé funkce obsahují více argumentů, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Vzorce s více než 29 argumenty na funkci nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

V aplikaci Excel 2007 mohou uživatelem definované funkce, které byly vytvořeny pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications), obsahovat až 60 argumentů, ale ve starších verzích aplikace Excel je počet argumentů v těchto funkcích omezen jazykem VBA na 29.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující funkce s více než 29 argumenty a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!. Ke změně uživatelem definovaných funkcí bude pravděpodobně nutné použít aplikaci Visual Basic for Applications (VBA).

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Nahrazení vzorce jeho výsledkem

Jedna či více funkcí tohoto sešitu není v dřívějších verzích aplikace Excel k dispozici. Při přepočtu v dřívějších verzích vrátí tyto funkce místo aktuálních výsledků chybu #NÁZEV?.

Aplikace Excel 2007 poskytuje následující funkce, které nejsou ve starších verzích aplikace Excel k dispozici:

Při uložení sešitu ve formátu souboru Excelu 97 – 2003 a otevřít v dřívější verzi aplikace Excel, zobrazí se všechny nové funkce v buňce s _xlfn. Pro IFERROR. IFERROR (1, 2).

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující funkce, které jsou v aplikaci Excel 2007 nové, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #NÁZEV?.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Nahrazení vzorce jeho výsledkem

Některé vzorce obsahují odkazy na tabulky, které nejsou ve vybraném formátu souborů podporovány. Tyto odkazy budou převedeny na odkazy na buňky.

V aplikaci Excel 2007 lze strukturované odkazy použít k usnadnění a zpřehlednění práce s daty tabulky při použití vzorců, které odkazují na tabulku, část tabulky nebo celou tabulku. Tato funkce není ve starších verzích aplikace Excel podporována a strukturované odkazy budou převedeny na odkazy na buňky.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce se strukturovanými odkazy na tabulky a změňte je na odkazy na buňky.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Použití strukturovaných odkazů s tabulkami

Některé vzorce obsahují odkazy na tabulky v jiných sešitech, které nejsou aktuálně otevřeny v této instanci aplikace Excel. Tyto odkazy budou při uložení do formátu aplikace Excel 97-2003 převedeny na #REF, protože je nelze převést na odkaz na tabulku.

V aplikaci Excel 2007 lze strukturované odkazy použít k usnadnění a zpřehlednění práce s daty tabulky při použití vzorců, které odkazují na tabulku, část tabulky nebo celou tabulku. Tato funkce není ve starších verzích aplikace Excel podporována a strukturované odkazy budou převedeny na odkazy na buňky. Pokud však strukturované odkazy odkazují na tabulky v jiných sešitech, které nejsou aktuálně otevřeny, budou převedeny na chyby #REF.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce se strukturovanými odkazy na tabulky v jiných sešitech a změňte je, aby nedocházelo k chybám #REF.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Použití strukturovaných odkazů s tabulkami

Následující problémy se vzorcem způsobují menší ztrátu přesnosti:

Problém

Řešení

Některé maticové vzorce tohoto sešitu odkazují na celý sloupec. Ve starších verzích aplikace Excel budou pravděpodobně tyto vzorce při přepočtu převedeny na chyby #NUM!.

Maticové vzorce, které v aplikaci Excel 2007 odkazují na celý sloupec, budou při přepočtu ve starších verzích aplikace Excel převedeny na chyby #NUM!.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte maticové vzorce, které odkazují na celý sloupec, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #NUM.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Nejméně jedna definovaných názvů v tomto sešitu obsahuje vzorců, které používají víc než 255 znaků povolených ve vybraném formátu. Tyto vzorce budou uložena, ale bude zkrácen při úpravách v dřívějších verzích aplikace Excel.

Pokud pojmenované oblasti ve vzorcích obsahují více než 255 znaků, což je počet podporovaný ve starších verzích aplikace Excel, budou vzorce pracovat správně, ale v dialogovém okně Název budou zkráceny a nebude je možné upravit.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s pojmenovanými oblastmi a proveďte potřebné změny, aby uživatelé mohli upravovat vzorce ve starších verzích aplikace Excel.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Některé vzorce tohoto sešitu jsou propojeny s jinými sešity, které jsou zavřené. Jestliže nejsou propojené sešity otevřené, je v dřívějších verzích aplikace Excel při přepočtu vzorců vráceno maximálně 255 znaků.

Pokud jsou vzorce v sešitu propojeny s jinými sešity, které jsou zavřené, lze při jejich přepočtu ve starších verzích aplikace Excel zobrazit maximálně 255 znaků. Výsledky vzorce mohou být zkráceny.

V nástroji Kontrola kompatibility klikněte na Najít vyhledejte buňky obsahující vzorce, které odkazují na jiné sešity, které jsou uzavřeny tak, že můžete ověřit odkazy a můžete proveďte potřebné změny, které zabrání zkrácená výsledky vzorců v dřívějších verzích aplikace Excel.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Vzorec ověření dat obsahuje více než 255 znaků.

Pokud vzorec ověření dat obsahuje více než 255 znaků, což je maximální počet podporovaný ve starších verzích aplikace Excel, bude vzorec pracovat správně, ale bude zkrácen a nebude možné jej upravit.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce ověření dat a snižte počet znaků ve vzorcích, aby bylo možné vzorce upravovat v dřívějších verzích aplikace Excel.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Začátek stránky

Problémy s podmíněným formátováním

Následující problémy s podmíněným formátováním způsobují významnou ztrátu funkčnosti:

Problém

Řešení

U některých buněk je nastaveno více typů podmíněného formátování, než je ve vybraném formátu souborů povoleno. V dřívějších verzích aplikace Excel se zobrazí pouze první tři podmínky.

V aplikaci Excel 2007 může podmíněné formátování obsahovat až 64 podmínek, ale ve starších verzích aplikace Excel jsou podporovány pouze tři podmínky.

Ve starších verzích aplikace Excel budou zobrazeny pouze první tři podmínky. Všechna pravidla podmíněného formátování však zůstávají v sešitu k dispozici a pokud nebyla ve starší verzi aplikace Excel upravena, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použita.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky s podmíněným formátováním s více než třemi podmínkami a proveďte potřebné změny.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přidání, změna nebo zrušení podmíněného formátování

Některé buňky obsahují překrývající se oblasti podmíněného formátování. V dřívějších verzích aplikace Excel nebudou vyhodnocena všechna pravidla podmíněného formátování v překrývajících se buňkách. V uvedených buňkách se zobrazí jiné podmíněné formátování.

V aplikaci Excel 2007 se mohou oblasti podmíněného formátování překrývat. Tato možnost však není ve starších verzích aplikace Excel podporována a podmíněné formátování není zobrazeno očekávaným způsobem.

Ve starších verzích aplikace Excel nebude podmíněné formátování zobrazeno očekávaným způsobem. Všechna pravidla podmíněného formátování však zůstávají v sešitu k dispozici a pokud nebyla ve starší verzi aplikace Excel upravena, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použita.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky s překrývajícími se oblastmi podmíněného formátování a proveďte potřebné změny.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přidání, změna nebo zrušení podmíněného formátování

Správa priority pravidel podmíněného formátování

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje typ podmíněného formátování, který není podporován v dřívějších verzích aplikace Excel (například datové čáry, barevné škály nebo sady ikon).

Aplikace Excel 2007 poskytuje následující nové typy podmíněného formátování, které nejsou ve starších verzích aplikace Excel podporovány:

  • barevné škály,

  • datové čáry,

  • sady ikon,

  • hodnoty zařazené jako první nebo poslední,

  • hodnoty větší nebo menší, než je průměr,

  • jedinečné nebo duplicitní hodnoty,

  • porovnání sloupců tabulek určující buňky k formátování.

Ve starších verzích aplikace Excel nebude zobrazeno podmíněné formátování, jako jsou například datové čary, barevné škály a sady ikon, očekávaným způsobem. Všechna pravidla podmíněného formátování však zůstávají v sešitu k dispozici a pokud nebyla ve starší verzi aplikace Excel upravena, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použita.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky s podmíněným formátováním, které je v aplikaci Excel 2007 nové, a proveďte potřebné změny.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přidání, změna nebo zrušení podmíněného formátování

Některé buňky obsahují podmíněné formátování, u kterého není zaškrtnuto políčko Zastavit, pokud platí. Dřívější verze aplikace Excel tuto možnost nerozpoznají a zastaví po první pravdivé podmínce.

V aplikaci Excel 2007 lze použít podmíněné formátování bez zastavení při splnění podmínky. Tato možnost není ve starších verzích aplikace Excel podporována.

V nástroji Kontrola kompatibility klikněte na Najít vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování s zaškrtnuto políčko Zastavit, pokud platí a potom klikněte na tlačítko opravit problém s kompatibilitou vyřešte.

Výsledky podmíněného formátování ve starších verzích aplikace Excel nebude shodné s výsledky v aplikaci Excel 2007, protože po splnění první podmínky již nebude podmíněné formátování použito. Všechna pravidla podmíněného formátování však zůstávají v sešitu k dispozici a pokud nebyla ve starší verzi aplikace Excel upravena, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použita.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přidání, změna nebo zrušení podmíněného formátování

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje typ podmíněného formátování v nesousedícím rozsahu (jako například prvních či posledních N položek, prvních či posledních N %, nižší nebo vyšší standardní odchylka). Takové formátování není ve dřívějších verzích aplikace Excel podporováno.

V aplikaci Excel 2007 lze podmíněné formátování použít u oblastí, které spolu nesousedí. Tato možnost není ve starších verzích aplikace Excel podporována.

Ve starších verzích aplikace Excel nebude zobrazeno podmíněné formátování v nesousedících buňkách. Všechna pravidla podmíněného formátování však zůstávají v sešitu k dispozici a pokud nebyla ve starší verzi aplikace Excel upravena, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použita.

V nástroji Kontrola kompatibility klepnutím na tlačítko Najít vyhledejte buňky obsahující typ podmíněného formátování na nesouvislou oblast a proveďte potřebné změny.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přidání, změna nebo zrušení podmíněného formátování

Některé kontingenční tabulky v tomto sešitě obsahují podmíněné formátování, které pravděpodobně nebude pracovat správně v dřívějších verzích aplikace Excel. Pravidla podmíněného formátování nezobrazí stejné výsledky, pokud použijete tyto kontingenční tabulky v dřívějších verzích aplikace Excel.

Podmíněné formátování použité v kontingenčních tabulkách aplikace Excel 2007 nezobrazí v kontingenčních tabulkách v předchozích verzích aplikace Excel stejné výsledky.

Výsledky podmíněného formátování v kontingenčních tabulkách ve starších verzích aplikace Excel nebudou shodné s výsledky v aplikaci Excel 2007. Všechna pravidla podmíněného formátování však zůstávají v sešitu k dispozici a pokud nebyla ve starší verzi aplikace Excel upravena, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použita.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte pole kontingenční tabulky s pravidly podmíněného formátování a proveďte potřebné změny.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přidání, změna nebo zrušení podmíněného formátování

Začátek stránky

Problémy s grafikou, objekty a ovládacími prvky ActiveX

Problémy s grafikou, objekty a ovládacími prvky ActiveX způsobují významnou ztrátu funkčnosti:

Problém

Řešení

Všechny efekty použité u tohoto objektu budou odebrány. Jakýkoli text přetékající mimo hranice obrázku se zobrazí oříznutě.

V aplikaci Excel 2007 lze použít zvláštní efekty (například průhledné stíny), které nejsou ve starších verzích aplikace Excel podporovány. Tyto zvláštní efekty budou odebrány. V aplikaci Excel 2007 také dojde při vložení textu v obrazci, který je delší než obrazec, k přetečení textu mimo obrazec. Ve starších verzích aplikace Excel bude tento text zkrácen. Chcete-li předejít zkrácení textu, upravte velikost obrazce tak, aby se do něj text vešel.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte objekty se zvláštními efekty a podle potřeby tyto zvláštní efekty odeberte.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přidání nebo odstranění výplně nebo efektu v obrázku SmartArt

Změna velikosti obrazce nebo celého obrázku SmartArt

Vložený objekt tohoto listu je vytvořen v novější verzi sady Office. V dřívější verzi aplikace Excel jej nelze upravit.

Ve starších verzích aplikace Excel nelze upravovat vložené objekty vytvořené v aplikaci Excel 2007.

Neinicializované ovládací prvky ActiveX nelze přenést do vybraného formátu souboru. Pokud budete pokračovat, budou ovládací prvky ztraceny.

Pokud sešit obsahuje ovládací prvky ActiveX, které jsou považované za nebezpečné pro inicializace (UFI), jsou ztraceny, když uložíte sešit formátu souboru dřívější verze aplikace Excel. Je vhodné označit jako bezpečné pro inicializace (SFI) tyto ovládací prvky.

Pokud otevřete sešit s neinicializovanými ovládacími prvky ActiveX, u kterých je nastavena vysoká úroveň zabezpečení, lze tyto ovládací prvky inicializovat až po jejich povolení pomocí panelu zpráv.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Povolení a zakázání ovládacích prvků ActiveX v dokumentech sady Office

Povolení nebo zakázání výstrah zabezpečení na panelu zpráv

Začátek stránky

Problémy s vlastním nastavením

Následující problémy přizpůsobení způsobují menší ztrátu přesnosti:

Problém

Řešení

Tento sešit obsahuje vlastní panel nástrojů pro rychlý přístup a vlastní části uživatelského rozhraní, které nejsou podporovány v dřívějších verzích aplikace Excel. Tyto vlastní funkce nebudou v dřívějších verzích aplikace Excel k dispozici.

Protože se rozhraní Fluent systému Microsoft Office v aplikaci Excel 2007 velmi liší od nabídek a panelů nástrojů v předchozích verzích aplikace Excel, nebudou žádné úpravy provedené v aplikaci Excel 2007 k dispozici v dřívějších verzích aplikace Excel.

Ve starších verzích aplikace Excel lze přidávat podobné vlastní příkazy na panely nástrojů a do nabídek.

Začátek stránky

Problémy se spoluprácí

Následující problémy spolupráce způsobují menší ztrátu přesnosti:

Problém

Řešení

Tento sešit je jen pro čtení a funkce sdíleného sešitu nebudou k dispozici, pokud bude tento sešit otevřen v dřívější verzi aplikace Excel pomocí převaděče souborů. Chcete-li uživatelům umožnit používat tento sešit jako sdílený v dřívějších verzích aplikace Excel, je nutné jej uložit ve formátu souborů dřívějších verzí.

Chcete-li sdílet sešit s uživateli, kteří používají starší verze aplikace Excel, a zajistit, aby byly ve starších verzích k dispozici všechny funkce sdíleného sešitu, uložte sešit ve formátu souboru aplikace Excel 97-2003.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Použití aplikace Excel 2003 a dřívějších verzí aplikace Excel

Použití sdíleného sešitu ke spolupráci

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×