Funkce aplikace InfoPath 2007, které nejsou v aplikaci InfoPath 2003 k dispozici

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Většina funkcí aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 je k dispozici také v aplikaci InfoPath 2003. Díky tomu je snadné vytvářet šablony formulářů aplikace Office InfoPath 2007, které budou moci otevřít také uživatelé aplikace InfoPath 2003. Existuje však malý počet funkcí aplikace Office InfoPath 2007, které v aplikaci InfoPath 2003 nefungují očekávaným způsobem, případně nefungují vůbec. Tyto funkce při otevření šablony formuláře aplikace Office InfoPath 2007 v aplikaci InfoPath 2003 způsobí chyby nebo zprávy.

Jaký je rozdíl mezi chybami a zprávami

The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

Icon

Typ

Popis

Vzhled ikony

Error

The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

Vzhled ikony

Message

The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

V následující tabulce jsou uvedeny funkce aplikace Office InfoPath 2007, které nejsou v aplikaci InfoPath 2003 podporovány.

Office InfoPath 2007funkce

Typ problému

Podrobnosti

Technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím)

Vzhled ikony

Funkce technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím) nejsou v aplikaci InfoPath 2003 podporovány. Chcete-li uložit šablonu formuláře aplikace Office InfoPath 2007 ve formátu aplikace InfoPath 2003, je třeba nejprve zakázat správu přístupových práv v dialogovém okně Oprávnění. Chcete-li otevřít dialogové okno Oprávnění, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Spravovat pověření.

Knihovny datových připojení

Vzhled ikony

Jestliže Datové připojení v šabloně formuláře odkazuje na Knihovna datových připojení na webu služby Microsoft Office SharePoint Server 2007, je třeba toto datové připojení odebrat ze šablony formuláře, nebo alespoň u tohoto připojení zrušit odkazy na knihovnu datových připojení. Chcete-li získat přístup k datovým připojením v šabloně formuláře, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Datová připojení.

Funkce přidat_dny, přidat_sekundy a uživatelské jméno

Vzhled ikony

V aplikaci InfoPath 2003 nejsou podporované funkce Přidat_dnyPřidat_sekundya uživatelské jméno . Tyto funkce někdy zobrazí ve výrazech XPath a ke kterým může dojít v rámci vzorce. Před uložením šablony formuláře s Office InfoPath 2007 ve formátu aplikace InfoPath 2003, musíte odebrat všechny odkazy na tyto funkce.

Možnost odesílat data do hostitelského prostředí

Vzhled ikony

V aplikaci InfoPath 2003 nelze odesílat data do Hostitelské prostředí, jako je například stránka Microsoft ASP.NET. Datové připojení nastavené tímto způsobem je třeba odstranit, jinak nebude možné šablonu formuláře uložit nebo publikovat ve formátu aplikace InfoPath 2003.

Objektový model aplikace Office InfoPath 2007

Vzhled ikony

Objektový model aplikace Office InfoPath 2007 poskytuje vylepšenou podporu pro spravovaný kód. Tento nový objektový model není v aplikaci InfoPath 2003 podporován. Pokud jste šablonu formuláře aplikace Office InfoPath 2007 vytvořili pomocí objektového modelu této aplikace, ale následně chcete, aby byla šablona kompatibilní s aplikací InfoPath 2003, je třeba odebrat kód specifický pro verzi Office InfoPath 2007 nebo jej napsat znovu pomocí objektového modelu aplikace InfoPath 2003.

Některé jazyky pro programování kódu formulářů

Vzhled ikony

Pokud jste přidali Microsoft Visual Basic nebo Microsoft Visual Basic spravovaný kód do šablony formuláře pomocí Microsoft Visual Studio 2005 Tools Applications (VSTA) nebo Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System ), musíte odebrat tento kód nebo revize pro práci s aplikací InfoPath 2003. Pokud chcete odebrat kód, klikněte na Odebrat kód v dialogovém okně Možnosti formuláře (programování oddíl). Budete taky muset změnit jazyk kódu formuláře na jazyk podporovaný v aplikaci InfoPath 2003.

Datová připojení přijímající filtrovaná data z knihovny nebo seznamu služby SharePoint

Vzhled ikony

Některé možnosti datových připojení, například možnost přijímat filtrovaná data ze sloupců v knihovně nebo seznamu služby Microsoft Windows SharePoint Services, nejsou v aplikaci InfoPath 2003 podporovány. Chcete-li šablonu formuláře uložit nebo publikovat ve formátu aplikace InfoPath 2003, spusťte Průvodce datovým připojením, vyberte datové připojení, které chcete změnit, a potom na stránce, kde jste vybrali knihovnu nebo seznam služby Windows SharePoint Services, zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout pouze data pro aktivní formulář.

XdEnvironment:: IsMobile a xdEnvironment::IsBrowser

Vzhled ikony

Funkce xdEnvironment::IsMobile a xdEnvironment::IsBrowser nejsou v aplikaci InfoPath 2003 podporovány. Tyto funkce se často vyskytují ve výrazech XPath a mohou být také součástí Pravidlo nebo podmínky pro Ověření dat či Podmíněné formátování ovládacího prvku. Chcete-li šablonu formuláře uložit ve formátu aplikace InfoPath 2003, je třeba nejprve odebrat volání nepodporované funkce z výrazu XPath.

Ovládací prvek Pole se seznamem

Vzhled ikony

Ve formulářích založeny na šablonách formulářů aplikace InfoPath 2003 zobrazí se pole se seznamem jako rozevírací seznam. Kromě toho otevření šablony formuláře v InfoPath 2003 v režimu návrhu nebude moct v Zobrazení, která obsahuje pole se seznamem provádět žádné změny.

Ovládací prvek Seznam s vícenásobným výběrem

Vzhled ikony

Ve formulářích založených na šablonách formulářů aplikace InfoPath 2003 se Seznam s vícenásobným výběrem zobrazí jako seznam s odrážkami. Navíc pokud otevřete takovou šablonu formuláře v aplikaci InfoPath 2003 v režimu návrhu, nebude možné v zobrazení obsahujícím seznam s vícenásobným výběrem změnit žádnou položku.

Tisk dat z formuláře v záhlaví a zápatí

Vzhled ikony

Data z formuláře založeného na šabloně formuláře aplikace Office InfoPath 2007 nelze vytisknout v záhlaví nebo zápatí formuláře. Namísto toho bude vytištěn výraz XPath. Protože to může být pro uživatele matoucí, doporučujeme před uložením šablony formuláře aplikace Office InfoPath 2007 ve formátu aplikace InfoPath 2003 záhlaví a zápatí odebrat.

Offline zdroje dat

Vzhled ikony

Po povolení offline zdroje dat pro šablonu formuláře Office InfoPath 2007 uživatelé vyplňující formulář v offline režimu můžete dál uložené v mezipaměti verze data v těchto zdrojích dat aplikace access. Můžete uložit a publikovat šablony formuláře Office InfoPath 2007 ve formátu aplikace InfoPath 2003 s nastavení zdroje dat v režimu offline povolené. Aplikace InfoPath 2003 však ignoruje tato nastavení, pokud uživatelé otevřít a vyplňte formulář. V důsledku toho uživatelé, kteří pracují offline nebudete moci otevřete šablonu formuláře.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×