Funkce aplikace InfoPath 2007, které nejsou k dispozici ve službě InfoPath Forms Services

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud máte přístup k serveru se službou InfoPath Forms Services, můžete navrhnout šablonu formuláře, kterou mohou využívat dva typy uživatelů – uživatelé, kteří mají ve svých počítačích nainstalovánu aplikaci Microsoft Office InfoPath 2007, i uživatelé, kteří aplikaci Microsoft Office InfoPath 2007 ve svých počítačích nainstalovánu nemají. Uživatelé bez aplikace InfoPath vyplňují formuláře v podporovaném webovém prohlížeči. Jestliže uživatelé mají ve svých počítačích aplikaci InfoPath nainstalovánu, mohou formulář otevřít v této aplikaci a používat funkce formuláře v plném rozsahu. Uživatelé, kteří vyplňují formuláře v prohlížeči, mají přístup k omezenější sadě funkcí, výhodou však pro ně je, že mohou formulář používat, přestože aplikaci InfoPath ve svých počítačích nainstalovánu nemají.

Tento článek uvádí, které podporuje šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem ovládací prvky aplikace InfoPath. V něm také ovládací prvky aplikace InfoPath a funkce, které nelze použít v šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem.

V tomto článku

Ovládací prvky fungující v aplikaci InfoPath i službě InfoPath Forms Services

Ovládací prvky fungující pouze v aplikaci InfoPath

Funkce použitelné v aplikaci InfoPath i službě InfoPath Forms Services

Funkce použitelné pouze v aplikaci InfoPath

Ovládací prvky fungující v aplikaci InfoPath i službě InfoPath Forms Services

Následující ovládací prvky jsou podporovány ve službě InfoPath Forms Services a lze je použít v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem.

 • Textové pole

 • Pole s formátovaným textem 1

 • Seznam

 • Rozevírací seznam

 • Výběr data 2

 • Zaškrtávací políčko

 • Přepínač

 • Tlačítko

 • Oddíl

 • Volitelný oddíl

 • Oddíl s opakováním

 • Tabulka s opakováním

 • Soubor jako příloha

 • Hypertextový odkaz

 • Pole výrazu

1můžete nelze povolit vložené obrázky nebo zadat částečné možnosti formátování formátovaného textu pro ovládací prvky formátovaného textu v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem. Široká řada možností formátování RTF jsou také k dispozici pouze v podporovaných verze aplikace Internet Explorer. Je možné, aby je uživatelé mohli upravit text v poli s formátovaným textem v podporovaném prohlížeči, ale nejsou k dispozici, včetně Změna barvy textu a formátování písma možnosti formátování.

2Although slouží výběr data do šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem ikonu kalendáře a místní kalendář se zobrazí jenom na podporované verze aplikace Internet Explorer. V jiných prohlížečích ovládací prvek Výběr data se zobrazí jako textové pole, ale formátování dat pořád podporuje možnosti.

Začátek stránky

Ovládací prvky fungující pouze v aplikaci InfoPath

Nastavení kompatibility můžete u existující šablony formuláře změnit kdykoli v rámci procesu návrhu. Pokud jste například od spolupracovníka převzali běžnou šablonu formuláře určenou pouze pro aplikaci InfoPath a chcete ji převést na šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, můžete ji otevřít a stávající nastavení změnit. Šablona formuláře pouze pro aplikaci InfoPath však může obsahovat funkce, které nejsou podporovány v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem, například uživatelské role, vlastní podokna úloh nebo ovládací prvky typu Seznam a podrobnosti. Pokud tomu tak je, mohou se při přepnutí tohoto nastavení v podokně úloh Kontrola návrhu zobrazit chyby nebo zprávy.

Jaký je rozdíl mezi chybami a zprávami?

The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

Icon

Typ

Popis

Vzhled ikony

Error

The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

Vzhled ikony

Message

The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

Následující tabulka uvádí ovládací prvky aplikace Office InfoPath 2007, které nejsou podporovány v aplikaci InfoPath Forms Services.

Ovládací prvek aplikace InfoPath 2007

Typ problému

Podrobnosti

Ovládací prvek ActiveX

Vzhled ikony

Pokud vaše šablona formuláře obsahuje ovládací prvky ActiveX, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu. Před publikování šablony formuláře na serveru, musíte odebrat ovládací prvek.

Seznam s odrážkami

Vzhled ikony

Pokud vaše šablona formuláře obsahuje ovládací prvek seznam s odrážkami, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu. Před publikování šablony formuláře na serveru, musíte odebrat ovládací prvek.

Skupina voleb

Vzhled ikony

Pokud vaše šablona formuláře obsahuje skupinu voleb, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu. Před publikování šablony formuláře na serveru, musíte odebrat ovládací prvek.

Oddíl voleb

Vzhled ikony

Pokud vaše šablona formuláře obsahuje oddíl voleb, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu. Před publikování šablony formuláře na serveru, musíte odebrat ovládací prvek.

Pole se seznamem

Vzhled ikony

Pokud vaše šablona formuláře obsahuje pole se seznamem, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu. Před publikování šablony formuláře na serveru, musíte odebrat ovládací prvek.

Vodorovná oblast

Vzhled ikony

Pokud vaše šablona formuláře obsahuje vodorovné oblasti, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu. Před publikování šablony formuláře na serveru, musíte odebrat ovládací prvek.

Vodorovná tabulka s opakováním

Vzhled ikony

Vodorovné tabulky s opakováním se skládá z oddílu s opakováním v tabulce rozložení. Oddíl s opakováním má Opakovat vodorovně nastavení povoleno, které napodobuje sloupce v tabulce. Pokud vaše šablona formuláře obsahuje vodorovné tabulky s opakováním, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu. Můžete třeba odebrat vodorovné tabulky s opakováním v šabloně formuláře nebo zakázat nastavení vodorovně opakujte pro oddílu s opakováním před publikování šablony formuláře na serveru, na kterém běží InfoPath Forms Services.

Ovládací prvek Rukopisný obrázek

Vzhled ikony

Pokud vaše šablona formuláře obsahuje ovládací prvek obrázek rukopis, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu. Před publikování šablony formuláře na serveru, musíte odebrat ovládací prvek.

Ovládací prvek Seznam a podrobnosti

Vzhled ikony

Pokud vaše šablona formuláře obsahuje ovládací prvek seznam a podrobnosti, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu. Před publikování šablony formuláře na serveru, musíte odebrat ovládací prvek.

Tip : Chcete-li se vyhnout této chybě, můžete navrhnout šablonu formuláře se dvěma zobrazeními. První zobrazení bude považováno za „seznam“ a bude uvádět určité položky. Druhé zobrazení bude považováno za „podrobnosti“ a bude obsahovat rozšířené informace specifické pro jednotlivé položky v seznamu.

Seznam s vícenásobným výběrem

Vzhled ikony

Pokud vaše šablona formuláře obsahuje seznam s vícenásobným výběrem pole, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu. Před publikování šablony formuláře na serveru, musíte odebrat ovládací prvek.

Číslovaný seznam

Vzhled ikony

Pokud vaše šablona formuláře obsahuje číslovaný seznam, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu. Před publikování šablony formuláře na serveru, musíte odebrat ovládací prvek.

Ovládací prvek Obrázek

Vzhled ikony

Pokud vaše šablona formuláře obsahuje ovládací prvek obrázek, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu. Před publikování šablony formuláře na serveru, musíte odebrat ovládací prvek.

Tip : Pokud chcete uživatelům umožnit vkládání obrázků do šablony formuláře s podporou prohlížeče, můžete aplikaci InfoPath do webové stránky zahrnout jako ovládací prvek formuláře Microsoft ASP.NET a vytvořit kód na straně serveru, který obrázek vloží do kódu XML šablony formuláře jako kódovaná data base64. Případně můžete také v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem použít pole s formátovaným textem, které uživatelům umožní vkládat propojené obrázky. Při tomto postupu se data obrázku uloží v základním kódu XML formuláře jako hypertextový odkaz.

Prostý seznam

Vzhled ikony

Pokud vaše šablona formuláře obsahuje ovládací prvek Prostý seznam, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu. Před publikování šablony formuláře na serveru, musíte odebrat ovládací prvek.

Opakující se skupina voleb

Vzhled ikony

Pokud vaše šablona formuláře obsahuje opakující se skupině voleb, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu. Před publikování šablony formuláře na serveru, musíte odebrat ovládací prvek.

Opakující se rekurzivní oddíl

Vzhled ikony

Pokud vaše šablona formuláře obsahuje oddílu s opakováním rekurzivní, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu. Před publikování šablony formuláře na serveru, musíte odebrat ovládací prvek.

Oblast s možností posouvání

Vzhled ikony

Pokud vaše šablona formuláře obsahuje oblast s možností posouvání, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu. Před publikování šablony formuláře na serveru, musíte odebrat ovládací prvek.

Svislý popisek

Vzhled ikony

Svislý popisky jsou pole výrazu políčkem Zobrazit text svisle zaškrtněte v dialogovém okně Vlastnosti pole výrazu. Toto nastavení nepodporuje šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem. Pokud je nastaveno text do pole výraz zobrazit svisle, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu. Před publikování šablony formuláře na serveru, musíte odebrat ovládací prvek.

Začátek stránky

Funkce použitelné v aplikaci InfoPath i službě InfoPath Forms Services

Většina funkcí aplikace InfoPath je podporována také ve službě InfoPath Forms Services, což znamená, že jsou použitelné bez ohledu na to, zda uživatelé vyplňují formuláře v aplikaci InfoPath nebo v podporovaném prohlížeči. Mezi tyto funkce patří pravidla, výpočty, ověření dat a dalších funkce analytické logiky.

Některé funkce se však na serveru neimplementují nebo nemají smysluplnou podobu. Tyto funkce jsou uvedeny v následující části.

Začátek stránky

Funkce použitelné pouze v aplikaci InfoPath

Následující tabulka uvádí funkce aplikace InfoPath, které nejsou podporovány ve službě InfoPath Forms Services a které v podokně úloh Kontrola návrhu vyvolávají chyby nebo zprávy.

Jaký je rozdíl mezi chybami a zprávami?

The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

Icon

Typ

Popis

Vzhled ikony

Error

The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

Vzhled ikony

Message

The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

Funkce aplikace InfoPath 2007

Typ problému

Podrobnosti

Některé položky nastavení pole s formátovaným textem

Vzhled ikony

Při úpravách pole s formátovaným textem v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem nelze zadat možnosti částečného formátování RTF nebo povolit použití vloženého obrázku uvnitř pole s formátovaným textem. Před publikováním šablony formuláře na serveru se službou InfoPath Forms Services musíte toto nastavení změnit. Nejlepším způsobem, jak zajistit kompatibilní nastavení, je zaškrtnutí políčka Povolit pouze nastavení kompatibilní s prohlížečem v dialogovém okně Pole s formátovaným textem – vlastnosti.

Ovládací prvky, které se opakují vodorovně

Vzhled ikony

Vodorovné tabulky s opakováním se skládá z oddílu s opakováním v tabulce rozložení. Oddíl s opakováním má Opakovat vodorovně nastavení povoleno, které napodobuje sloupce v tabulce. Pokud vaše šablona formuláře obsahuje vodorovné tabulky s opakováním, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu. Můžete třeba odebrat vodorovné tabulky s opakováním v šabloně formuláře nebo zakázat nastavení vodorovně opakujte pro oddílu s opakováním před publikování šablony formuláře na serveru, na kterém běží InfoPath Forms Services.

Svisle zobrazený text v poli výrazu

Vzhled ikony

Svislý popisky jsou pole výrazu políčkem Zobrazit text svisle zaškrtněte v dialogovém okně Vlastnosti pole výrazu. Toto nastavení nepodporuje šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem. Pokud je nastaveno text do pole výraz zobrazit svisle, zobrazí se chyba v podokně úloh Kontrola návrhu.

Filtry

Vzhled ikony

Filtry lze použít pouze v šablonách formulářů, které jsou navrženy pro vyplňování v aplikaci InfoPath.

Tip : Pokud v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem používáte seznam a tabulku s opakováním, zvažte použití podmíněného formátování namísto filtrů.

Odeslání dat do databáze

Vzhled ikony

V šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem nelze vytvořit datová připojení, která by umožňovala uživatelům odesílat data přímo do databáze. Tento problém opravíte tak, že otevřete dialogové okno Datová připojení a změníte datové připojení tak, aby formulář odesílal data do jiného umístění než databáze. Například se můžete rozhodnout pro odesílání dat do webové služby. Datová připojení k databázím se omezují na přístup jen pro čtení k databázím serveru Microsoft SQL Server.

Odeslání informací o změnách do webové služby

Vzhled ikony

V šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem nelze konfigurovat datové připojení pro odesílání, které by uživatelům umožňovalo do webové služby přijímající objekt Microsoft ADO.NET DataSet odesílat společně s daty formulářů informace o změnách. Informace o změnách představují úpravy, které uživatel provádí v datech uložených v databázi. Databáze využívá pro připojení uživatelů k databázi webovou službu. Objekt ADO.NET může na základě informací o změnách určit, jakým způsobem aktualizovat data v databázi.

Úroveň zabezpečení Omezeno

Vzhled ikony

Formulář spuštěný s úrovní zabezpečení Omezeno má přístup pouze k obsahu, který je uložen v samotném formuláři. Pokud chcete publikovat šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, vyberte v dialogovém okně Možnosti formuláře méně omezující nastavení zabezpečení.

Výstrahy (dialogová okna) zobrazující se ihned poté, co uživatel zadá do ovládacího prvku neplatná data

Vzhled ikony

Některé funkce ověřování dat fungují ve webovém prohlížeči jinak než v aplikaci InfoPath. Pokud například nastavíte u určitého ovládacího prvku ověřování dat, vytvoříte vysvětlující text, který se zobrazí v případě, že uživatel do tohoto ovládacího prvku zadá neplatná data. Můžete rozhodnout, že se tento text bude zobrazovat v tipu, a případně umožnit uživatelům zobrazit výstrahu, která bude obsahovat další informace. Nebo můžete nastavit automatické zobrazení výstrahy, jakmile uživatel zadá neplatná data. Výstrahy nelze zobrazovat automaticky u formulářů používaných prostřednictvím webového prohlížeče, ale uživatelům se mohou nadále zobrazovat tipy a volitelně mohou také zobrazit výstrahu s dalšími informacemi.

Pravidla pro otevření nového formuláře

Vzhled ikony

Pokud pravidlo obsahuje akci Otevřít nový formulář k vyplnění, musíte je před publikováním šablony formuláře na serveru se službou InfoPath Forms Services změnit nebo odstranit v dialogovém okně Pravidla.

Tip : Pokud chcete uživatelům umožnit snadné otevření jiného formuláře, můžete na tento formulář vytvořit hypertextový odkaz, místo aby se formulář automaticky otevíral na základě pravidla.

Digitální podpis celého formuláře

Vzhled ikony

Šablony formulářů kompatibilní s prohlížečem nepodporují možnost, aby uživatelé mohli digitálně podepsat celý formulář. Před publikováním šablony formuláře na serveru se službou InfoPath Forms Services je nutné toto nastavení v dialogovém okně Možnosti formuláře zakázat.

Tip : Chcete-li, aby uživatelé mohli podepsat konkrétní oddíly formuláře, přidejte oddíl do šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem a potom pro něj povolte digitální podpisy pomocí možností na kartě Digitální podpisy v dialogovém okně Vlastnosti oddílu.

Uložení úprav šablony stylů pomocí zachování bloků kódu (xd:preserve)

Vzhled ikony

Vývojáři nebo jiní pokročilí návrháři formulářů někdy používají zachování bloků kódu, aby využili výhod funkcí jazyka XSL, které nejsou k dispozici v aplikaci InfoPath. Zachování bloků kódu není podporováno v šablonách formulářů s podporou prohlížeče. Před publikováním šablony formuláře na serveru se službou InfoPath Forms Services musíte zachování bloků kódu ze šablony formuláře odstranit.

Zadání relativních odkazů na knihovny datových připojení ve více než jedné kolekci webů

Vzhled ikony

V dialogovém okně šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem se nedá vložit relativní cesty k knihoven datových připojení v jiných kolekcích webů. Tento problém otevřete dialogové okno Datová připojení a potom změnit datové připojení, takže relativní odkaz odkazuje na jednu kolekci webů.

Vlastní kód používaný pro ukládání formulářů

Vzhled ikony

Do šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem nelze přidat kód, který by se spouštěl, když uživatel ukládá data formuláře. Pokud šablona formuláře tento typ kódu obsahuje, je třeba jej před publikováním šablony formuláře na serveru se službou InfoPath Forms Services odebrat. Dosáhnete toho tak, že otevřete dialogové okno Možnosti formuláře, zrušíte zaškrtnutí políčka Uložit pomocí vlastního kódu, klepnete na tlačítko Upravit a odeberete veškerý související kód.

Vlastní kód používaný pro sloučení dat formulářů

Vzhled ikony

Funkce Sloučit pomocí vlastního kódu není podporována v šablonách formulářů s podporou prohlížeče. Chcete-li šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem publikovat na serveru se službou InfoPath Forms Services, je třeba veškerý kód související se slučováním formulářů odebrat a potom zrušit zaškrtnutí políčka Sloučit pomocí vlastního kódu.

Některé skriptovací jazyky nebo verze objektového modelu (OM)

Vzhled ikony

Pokud šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem obsahuje kód, který je vytvořen v jazyce VBScript či JScript nebo v objektovém modelu kompatibilním s aplikací InfoPath 2003, který poskytují členové oboru názvů Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust, je třeba tento kód upgradovat nebo odebrat, aby formulář mohl být publikován na serveru se službou InfoPath Forms Services. Chcete-li kód formuláře upgradovat na nejnovější verzi modelu OM, upravte jej a potom klepněte na tlačítko OK, jakmile se v aplikaci InfoPath zobrazí výzva k upgradu. Chcete-li kód formuláře odebrat, otevřete dialogové okno Možnosti formuláře a klepněte na položku Programování a na tlačítko Odebrat kód.

Uživatelské role

Vzhled ikony

Uživatelské role lze používat pouze v šablonách formulářů, které jsou navrženy pro vyplňování v aplikaci InfoPath. Pokud šablona formuláře uživatelské role obsahuje, je třeba je všechny před publikováním šablony formuláře na serveru se službou InfoPath Forms Services odebrat. Je také nutné odebrat všechny podmínky s výrazy jazyka XPath odkazující na uživatelské role.

Funkce XPath xdXDocument:get-Role

Vzhled ikony

Funkce jazyka XPath pro načtení aktuální role uživatele není ve službě InfoPath Forms Services podporována. Funkce se vyskytuje v kontextu konkrétního výrazu jazyka XPath. Pokud chcete formulář publikovat, upravte výraz odebráním odkazu na nepodporovanou funkci.

Funkce XPath position a last

Vzhled ikony

Funkce position a last nejsou ve službě InfoPath Forms Services podporovány. Tyto funkce se obvykle vyskytují v kontextu konkrétního výrazu jazyka XPath. Pokud chcete formulář publikovat, upravte výraz odebráním odkazu na nepodporovanou funkci.

Zástupný text v ovládacích prvcích

Vzhled ikony

Zástupným textem je text, který se zobrazuje v ovládacím prvku v šabloně formuláře. Příkladem zástupného textu může být řetězec „Klepněte sem a zadejte text“. Přestože je možné v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem ponechat nastavení zástupného textu povolené, tento text se v prohlížeči nezobrazí.

Vlastní podokna úloh

Vzhled ikony

Vlastní podokna úloh nejsou ve službě InfoPath Forms Services podporována. Ačkoli můžete v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem ponechat nastavení vlastního podokna úloh povolené, toto podokno se při vyplňování formuláře v prohlížeči nezobrazí.

Zobrazení výzvy uživatelům k uložení změn před zavřením formuláře

Vzhled ikony

Můžete vytvořit pravidlo, které automaticky zavře formulář při splnění určité podmínky. Není však možné zobrazovat dialogové okno vyzývající k uložení změn před zavřením formuláře, protože tato funkce není v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem podporována. Toto nastavení můžete ponechat povolené, ale dialogové okno se zprávou se zobrazí pouze při vyplňování formuláře v aplikaci InfoPath.

Pravidla pro zobrazení dialogového okna

Vzhled ikony

Můžete vytvořit pravidlo, které na základě akce Zobrazit zprávu dialogového okna nebo Zobrazit výraz dialogového okna při splnění určité podmínky automaticky zobrazí dialogové okno. Tyto akce však nejsou v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem podporovány. Zpráva v dialogovém okně se zobrazí pouze při vyplňování formuláře v aplikaci InfoPath.

Tip : K dosažení podobného efektu ve formulářích s podporou prohlížeče zvažte použití podmíněného formátování, které umožňuje zobrazovat a skrývat oddíl obsahující text, který se má zobrazit uživateli.

Chráněná zobrazení

Vzhled ikony

Pokročilí návrháři formulářů někdy používají chráněná zobrazení, aby využili funkce jazyka XSL, které nejsou přímo podporovány v návrhovém režimu. Ačkoli můžete v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem ponechat chráněná zobrazení povolená, v prohlížeči se nezobrazí.

Zobrazení pro tisk založená na aplikaci Word

Vzhled ikony

Zobrazení pro tisk aplikace Microsoft Office Word nejsou službou InfoPath Forms Services podporována. Ačkoli můžete v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem ponechat nastavení pro tisk aplikace Word povolené, toto zobrazení bude při tisku formuláře ignorováno.

Následující funkce nejsou v šablonách formulářů s podporou prohlížeče podporovány. V podokně úloh Kontrola návrhu však nezpůsobí zobrazení chyby ani zprávy.

Funkce aplikace InfoPath 2007

Podrobnosti

Funkce počítače Tablet PC a rukopisné funkce

Rukopis není v šablonách formulářů s podporou prohlížeče podporován. V důsledku toho nebudou uživatelé moci k psaní nebo kreslení do polí formuláře používat tabletové pero či obdobné zařízení.

Poznámka : Pokud máte šablonu formuláře pouze pro aplikaci InfoPath, která obsahuje ovládací prvek Rukopisný obrázek, a změníte ji na šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, zobrazí se v podokně úloh Kontrola návrhu chyba. Před publikováním šablony formuláře na serveru se službou InfoPath Forms Services musíte tento ovládací prvek odebrat.

Ukládání dat ze sekundárního zdroje dat do mezipaměti

Pokud chcete uživatelům povolit vyplňování formulářů bez ohledu na to, zda jsou jejich počítače připojeny k síti, nebo pokud se formulář nemůže připojit k externímu zdroji dat, můžete šablonu formuláře nakonfigurovat tak, aby se data ve formulářích ukládala do mezipaměti v počítačích uživatelů. Přestože můžete v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem ponechat nastavení pro ukládání do mezipaměti povolené, ve skutečnosti lze do mezipaměti ukládat pouze data ve formulářích vyplňovaných v aplikaci InfoPath.

Zobrazení data a času ve stejném ovládacím prvku

Šablony formulářů kompatibilní s prohlížečem nepodporují zobrazení data a času ve stejném ovládacím prvku.

Tip : K dosažení podobného efektu ve formulářích s podporou prohlížeče zvažte zobrazení data v jednom ovládacím prvku a času v jiném ovládacím prvku. Oba ovládací prvky musejí být vázané ke stejnému poli ve zdroji dat.

Určité položky nastavení pro výběr data

I když je při navrhování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem k dispozici ovládací prvek Výběr data, zobrazí se ikona kalendáře a automaticky otevíraný kalendář pouze v podporovaných verzích aplikace Internet Explorer. V jiných webových prohlížečích se výběr data zobrazí jako textové pole, ve kterém však budou podporovány možnosti formátování dat.

Vrácení a opakování akce

Uživatelé nemohou vrátit zpět nebo opakovat akci při vyplňování formuláře s podporou prohlížeče.

Kontrola pravopisu

Uživatelé nemohou ve formuláři s podporou prohlížeče kontrolovat pravopis v ovládacím prvku ani v případě, že je pro ovládací prvek zaškrtnuto políčko Povolit kontrolu pravopisu.

Automatické dokončování

Ve výchozím nastavení je funkce Automatické dokončování u textových polí v šabloně formuláře povolena. Po zadání několika prvních znaků do textového pole ve formuláři se uživateli zobrazí seznam možných shod, vycházející z dříve zadaných položek. Uživatelé mohou potom vybrat požadovanou položku, nebo jestliže žádný z návrhů neodpovídá vytvářenému zápisu, mohou pokračovat v psaní do textového pole. V prohlížečích s výjimkou aplikace Internet Explorer není funkce Automatické dokončování k dispozici, a to ani v případě, že je pro daný ovládací prvek zaškrtnuto políčko Povolit automatické dokončování.

Technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím)

V aplikaci InfoPath můžete pomocí technologie IRM omezit oprávnění k šabloně formuláře a k na ní založeným formulářům. V šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem nelze technologii Správa informačních práv použít. Pokud máte šablonu formuláře pouze pro aplikaci InfoPath, u které je nastaveno omezené oprávnění, a chcete ji převést na šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, je nutné zrušit zaškrtnutí políčka Omezit oprávnění k této šabloně formulářů v dialogovém okně Oprávnění. Teprve potom lze úspěšně změnit nastavení kompatibility.

Příkaz Odeslat poštou

Ve formulářích s podporou prohlížeče nejsou k dispozici funkce související s integrací s aplikací Microsoft Office Outlook 2007, jako je příkaz Odeslat poštou.

Funkce obnovení souborů

Funkce Automatické obnovení a Automatické ukládání umožňují uživatelům obnovení souborů po nestandardním ukončení aplikace InfoPath. Ve formulářích s podporou prohlížeče je toto nastavení ignorováno.

Příkaz Sloučit formuláře

Ve formuláři aplikace InfoPath umožňuje příkaz Sloučit formuláře sloučení dat z více formulářů. Příkaz Sloučit formuláře se ve formuláři s podporou prohlížeče neobjevuje, a to ani v případě, že jste v dialogovém okně Možnosti formuláře vybrali možnost určující sloučení dat formulářů.

Příkaz Exportovat do aplikace Microsoft Office Excel

Ve formuláři aplikace InfoPath umožňuje příkaz Exportovat do aplikace Microsoft Office Excel export dat do sešitu aplikace Microsoft Office Excel 2007. Příkaz Exportovat do aplikace Microsoft Office Excel se nezobrazuje ve formuláři s podporou prohlížeče, a to ani v případě, že jste vybrali možnost určující export dat formuláře v dialogovém okně Možnosti formuláře.

Doplňky modelu COM

Aplikace InfoPath poskytuje podporu pro vytváření a registraci doplňků modelu COM (Component Object Model), což jsou přídavné programy, které aplikaci InfoPath rozšiřují o vlastní příkazy nebo speciální funkce. Doplňky modelu COM nejsou ve formulářích s podporou prohlížeče k dispozici.

Poznámka : Ve výchozím nastavení se v podokně úloh Kontrola návrhu nezobrazují určité typy problémů souvisejících se serverem. Tyto typy problémů jsou zjišťovány až poté, co je šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem publikována na serveru se službou InfoPath Forms Services. Například během procesu ověření Šablona formuláře schválená správcem může správce serverové farmy obdržet upozornění týkající se řešení v návrhu, která negativně ovlivňují výkon formuláře. Správce tato upozornění vidí na stránkách Centrální správy pro server, nikoli v aplikaci InfoPath. Chyby a zprávy generované serverem je však možné zobrazovat v režimu návrhu, a to po zaškrtnutí políčka Ověřit na serveru v podokně úloh Kontrola návrhu. Pokud použijete toto nastavení a server zjistí problémy u šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, mohou se chyby nebo zprávy zobrazovat v části Optimalizace prohlížeče nebo Kompatibilita s prohlížečem (ověřeno na serveru) v podokně úloh Kontrola návrhu. Další informace o prohlížení chyb a zpráv serveru naleznete v části Viz také na začátku tohoto článku.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×