Funkce a vlastnosti v aplikaci Access blokovány režimem izolovaného prostoru

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek obsahuje informace o funkcích a vlastnosti, které izolovaného prostoru režimu umožňuje a bloků v Access. Všimněte si, že Access umožňuje několika novější funkce ke spouštění v režimu izolovaného prostoru, včetně Názevměsíce a StrReversea teď blokuje několik dalších funkcí, včetně pomoci, ExportNavigationPanea LoadCustomUI. Když budete pokračovat, pamatujte na to, že je nutné důvěřovat (Povolit obsah v) databáze nebo místní databázi v důvěryhodném umístění informace v tomto článku se.

V tomto článku

Nastavení režimu izolovaného prostoru při spouštění nebezpečných výrazů

Funkce, které můžete použít v režimu izolovaného prostoru

Funkce, které, způsobí chybu v režimu izolovaného prostoru

Funkce blokovány režimem izolovaného prostoru

Vlastnosti blokované režimu izolovaného prostoru

Nastavení režimu izolovaného prostoru pro spouštění nebezpečných výrazů

Po přidání výrazu k databázi aplikace Access spustí tento výraz v provozním prostředí s názvem režim izolovaného prostoru. Přístup k tomu u databází, které byly vytvořené v obou Access 2007, 2010, 2013, 2016 nebo ve starších formátech souborů aplikace Access. Aplikace Access umožňuje ve výchozím nastavení režimu izolovaného prostoru a zároveň izolovaného prostoru režimu vždy nebezpečné výrazy zakáže, i když důvěryhodnosti databáze.

Pokud chcete v databázi, kterou určíte jako důvěryhodnou, spustit výraz zakázaný režimem izolovaného prostoru, je možné toho dosáhnout změnou klíče registru, po níž bude režim izolovaného prostoru zakázán. Nezapomeňte, že musíte nejprve nastavit databázi jako důvěryhodnou, aby bylo možné provést postup uvedený v této části.

Tento obrázek znázorňuje rozhodovací proces, na základě kterého se určuje, zda se mají spustit nebezpečné výrazy.

Rozhodovací proces pro povolení nebo zakázání režimu izolovaného prostoru

Upozornění: Nesprávné úpravy registru můžou způsobit vážné poškození operačního systému, a to až takové, že se bude muset přeinstalovat. Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené nesprávnou úpravou registru půjdou odstranit. Před úpravami registru si zazálohujte všechna cenná data. Nejnovější informace o použití a ochraně registru počítače najdete v nápovědě k Microsoft Windows.

Pokud znáte není registru nebo se vám nevyhovuje Změna klíče registru sami, kontaktujte někoho, kdo je nebo zvažte převod databáze do formátu souboru Access ze starší verze Accessu. Taky musíte mít oprávnění správce v počítači změnit hodnoty registru.

Změna klíče registru

Důležité : Následujícím postupem povolíte spuštění nebezpečných výrazů ve všech instancích aplikace Access pro všechny uživatele v počítači.

Proveďte některou z následujících akcí:

 • V systému Microsoft Windows 7 nebo Microsoft Windows 10   

  1. Na hlavním panelu klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

  2. V poli Otevřít zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.

   Spustí se Editor registru.

  3. Rozbalte složku HKEY_LOCAL_MACHINE a přejděte k následujícímu klíči registru:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

   Poznámka : Osobní zprávu, ovládací prvky 12.0 označuje aplikace Access 2007 14.0 označuje aplikace Access 2010, 15.0 označuje Accessu 2013 a 16.0 označuje Accessu 2016.

  4. V pravém podokně Editoru registru poklepejte ve sloupci Název na položku SandboxMode.

   Zobrazí se dialogové okno Upravit hodnotu DWORD.

  5. V poli Údaj hodnoty změňte hodnotu 3 na 2 a poté klepněte na tlačítko OK.

  6. Zavřete Editor registru.

 • V Windows Vista   

  1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, klikněte na položku Příslušenství a potom klikněte na Spustit.

  2. V poli Otevřít zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.

   Spustí se Editor registru.

  3. Rozbalte složku HKEY_LOCAL_MACHINE a přejděte k následujícímu klíči registru:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

   Poznámka : Osobní zprávu, ovládací prvky 12.0 označuje aplikace Access 2007 14.0 označuje aplikace Access 2010, 15.0 označuje Accessu 2013 a 16.0 označuje Accessu 2016.

  4. V pravém podokně Editoru registru poklepejte ve sloupci Název na položku SandboxMode.

   Zobrazí se dialogové okno Upravit hodnotu DWORD.

  5. V poli Údaj hodnoty změňte hodnotu 3 na 2 a poté klepněte na tlačítko OK.

  6. Zavřete Editor registru.

Důležité:    Nezapomeňte, že pokud databázi nejprve nenastavíte jako důvěryhodnou, aplikace Access všechny nebezpečné výrazy zakáže, přičemž bude případnou změnu tohoto nastavení registru ignorovat.

Hodnotu registru můžete nastavit na následující hodnoty, přičemž hodnota 0 (nula) je nejméně restriktivní a hodnota 3 je nejrestriktivnější.

Nastavení

Popis

+

Režim izolovaného prostoru je vždy zakázán.

2,5

Režim izolovaného prostoru se používá pro aplikaci Access, ale nikoli pro jiné aplikace.

5,08

Režim izolovaného prostoru se používá pro jiné aplikace, ale nikoli pro aplikaci Access.

15

Režim izolovaného prostoru se používá vždy. Je to výchozí hodnota nastavení při instalaci Access.

Začátek stránky

Funkce použitelné v režimu izolovaného prostoru

V následující tabulce jsou uvedeny funkce, které lze použít v dotazech na databázový stroj aplikace Access v případě, že je povolen režim izolovaného prostoru. Veškeré v seznamu neuvedené funkce nejsou v režimu izolovaného prostoru k dispozici.

Abs

Array

Asc

Ascb

Ascw

Atn

CBool

CByte

CCur

CDate

CDbl

Choose

Chr

Chr$

Chrb

Chrb$

Chrw

Chrw$

Cint

Clng

Cos

Csng

Cstr

Cvar

CVDate

CVErr

Datum

Date$

DateAdd

DateDiff

DatePart

DateSerial

DateValue

Day

DDB

Error

Error$

Exp

Fix

Format

Format$

FormatCurrency

FormatDateTime

FormatNumber

FormatPercent

FV

Hex

Hex$

Hour

IIf

IMEStatus

InStr

InStrb

Int

IPmt

IRR

IsDate

IsEmpty

IsError

IsNull

IsNumeric

IsObject

LCase

LCase$

Left

Left$

Leftb

Leftb$

Len

Lenb

Log

LTrim

LTrim$

Mid

Mid$

Midb

Midb$

Minute

MIRR

Month

MonthName

Now

NPer

Npm

Oct

Oct$

Partition

Pmt

PPmt

PV

QBColor Function

Sazba

Replace

RGB

Vpravo

Right$

RightB

Rightb$

Rnd

Round

RTrim

RTrim$

Second

Sgn

Sgr

Sin

SLN

Space

Space$

Str

Str$

StrComp

StrConv

String

String$

StrReverse

Switch

SYD

Tan

Čas

Time$

Timer

TimeSerial

TimeValue

Trim

Trim$

TypeName

UCase

UCase$

Val

VarType

Weekday

Year

Začátek stránky

Funkce způsobující chyby v režimu izolovaného prostoru

Následující funkce jazyka VBA (Visual Basic for Applications) způsobí chybu v případě, že dojde k jejich vyvolání z výrazu v dotazu na databázový stroj aplikace Access nebo k jejich vyvolání z vlastnosti aplikace Access.

AppActivate

Beep

Kalendář

CallByName

ChDir

ChDrive

Command

Command$

CreateObject

CurDir

CurDir$

DeleteSetting

DoEvents

Environ

Environ$

EOF

Err

FileAttr

FileCopy

FileDateTime

FileLen

FreeFile

GetAllSettings

GetAttr

GetObject

GetSetting

Input

Input$

InputB

InputB$

Kill

Load

Loc

LOF

Randomize

Reset

SaveSetting

Seek

SendKeys

SetAttr

Shell

Spc

Tab

Unload

UserForms

Width

Začátek stránky

Funkce blokované v režimu izolovaného prostoru

Režim izolovaného prostoru blokuje následující funkce aplikace Access při funkce nazývají z výrazů v dotazu nebo vlastnosti aplikace Access. Hvězdička (*) po názvu funkce označuje funkci je to nový spuštění ve Office Access 2007.

AddAutoCorrect

AddToFavorites

ADOConnectString

AnswerWizard

Application

Assistant

Assistance*

AutoCorrect

AutomationSecurity*

BeginUndoable

CloseCurrentDatabase

CodeContextObject

CodeDb

COMAddIns

CommandBars

CompactRepair

ConvertAccessProject

CreateAccessProject

CreateAdditionalData

CreateControl

CreateControlEx

CreateDataAccessPage

CreateForm

CreateGroupLevel

CreateNewWorkgroupFile

CreateReport

DataAccessPages

DBEngine

DDEExecute

DDEInitiate

DDEPoke

DDERequest

DDESend

DDETerminate DDETerminateAll

DefaultWebOptions

DefaultWorkspaceClone

DelAutoCorrect

DeleteControl

DeleteReportControl

DoCmd

Echo

ExportCustomFixedFormat*

ExportNavigationPane*

ExportXML

FeatureInstall

FileDialog

FileSearch

FollowHyperlink

GetHiddenAttribute

ImportNavigationPane*

ImportXML

InsertText

LanguageSettings

LoadCustomUI*

LoadFromText

LoadPicture

Modules

NewAccessProject

NewCurrentDatabase

NewFileTaskPane

OpenAccessProject

OpenCurrentDatabase

Parent

ProductCode

Quit

Reference

RefreshDatabaseWindow

RefreshTitleBar

ReloadAddIns

ReplaceModule

Run

RunCommand

SaveAsText

SetDefaultWorkGroupFile

SetHiddenAttribute

SetOption

SetUndoRecording

SysCmd

TransformXML

VBE

Začátek stránky

Vlastnosti blokované v režimu izolovaného prostoru

Vedle funkcí uvedených v předchozí části blokuje režim izolovaného prostoru některé vlastnosti objektů. V následující tabulce je seznam objektů a u každého je uvedena blokovaná vlastnost nebo vlastnosti.

Objekt

Blokovaná vlastnost nebo vlastnosti

BoundObjectFrame

Object

Combobox

Recordset

Ovládací prvek

Object

CurrentProject

AccessConnection, BaseConnectionString, CloseConnection, Connection, OpenConnection

CustomControl

Object

Formulář

Dynaset

Hypertextový odkaz

Add to favorites

Listbox

Recordset

ObjectFrame

Object

Report

Recordset

SmartTagAction

Execute

Screen

ActiveDataAccessPage

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×